Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana

Kreditni biro

the european banking technology award


STUDIJA "DOPRINOS BANKARSKOG SEKTORA EKONOMIJI I DRUŠTVU SRBIJE"

Studija "Doprinos bankarskog sektora ekonomiji i društvu Srbije" je prva studija ove vrste ikada urađena u našoj zemlji, sa željom da se prikažu aspekti bankarskog sektora koji su evidentni, ali nedovoljno poznati prosečnom korisniku bankarskih usluga.

Studija

Vesti

ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 3 2014
14.08.2014.

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo - broj 3 2014...

broj 3 2014

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove broja 2 2014...

broj 2 2014

Izveštaj
10.07.2014.

Povodom zasedanja Sastanka članica i Godišnje skupštine Evropske bankarske trening mreže (EBTN), organizovan je sastanak 27.06.2014. godine u Helsinkiju, Finska. Udruženje banaka Srbije (UBS) predstavlјala je dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju, i Rukovodilac Centra za bankarsku obuku...

Izveštaj
10.07.2014.

Redovni 38. po redu sastanak pridruženih članica Evropske bankarske federacije (EBF) održan je 30. maja 2014. godine u Budvi, Crna Gora. Udruženje banaka Srbije (UBS) predstavlјala je dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju i Rukovodilac Centra za bankarsku obuku u Udruženju...

Prezentacija
08.07.2014.

NEKRETNINSKI INVESTICIONI FONDOVI U SRBIJI

Prezentacija "NEKRETNINSKI INVESTICIONI FONDOVI U SRBIJI – osveženje na domaćem tržištu nekretnina" u organizaciji Udruženja finansijskih analitičara Srbije (UFAS), biće održana u Udruženju banaka Srbije (Bulevar kralja Aleksandra 86, Beograd), u sali na I spratu, u sredu, 16.07.2014. godine, sa početkom u 10h...

Stavovi o Nacrtu ZOH-a
25.06.2014.

U Udruženju banaka Srbije dana 12.06.2014. godine održan je sastanak u okviru javne rasprave o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci. Sastanku su prisustvovali i njegovom toku značajan doprinos dali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Republičkog geodetskog zavoda i banaka sa svojim Udruženjem...

Predlozi mera
23.06.2014.

FINANSIJSKA PODRŠKA STANOVNIŠTVU I PRIVREDI U POPLAVLЈENIM PODRUČJIMA

Upravni odbor Udruženja banaka je na svojoj XXVIII sednici, održanoj 16.06.2014. godine, usvojio predloge mera "Finansijska podrška stanovništvu i privredi u poplavlјenim područjima", koje dostavljamo u celosti...

Javna rasprava
29.05.2014.

JAVNA RASPRAVA NA NACRTE PODZAKONSKIH AKATA

Prema terminskom planu NBS, Udruženje banaka Srbije zakazuje, tj. potvrđuje (najava od 15. maja), da će se javna rasprava na nacrte podzakonskih akata proisteklih iz Zakona o računovodstvu i Zakona o NBS održati u predviđenom terminu...

Saopštenje za štampu
23.05.2014.

POMOĆ BANKARSKOG SEKTORA POSTRADALIM U POPLAVAMA

U petak, 23. maja ove godine, održan je sastanak koji je predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić imao sa predstavnicima bankarskog sektora. Predstavnici bankarskog sektora izražavaju veliko zadovoljstvo zbog održanog sastanka i podržavaju neizmernu zabrinutost koju ispoljava Predsednik Republike u teškoj situaciji u kojoj se danas nalazi Srbija...

Izveštaj nezavisnog revizora
05.03.2014.

U prilogu dajemo izveštaj nezavisnog revizora IEF d.o.o. o izvršenoj reviziji priloženih finansijskih izveštaja Udruženja banaka Srbije za 2013. godinu. Po mišljenu revizora, finansijski izveštaji pokazuju istinito i objektivno finansijski položaj Udruženja na dan 31.12.2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa računovodstvenim propisima RS...

Najava seminara i savetovanja

    KALENDAR DOGAĐAJA ZA 2014. GODINU


SEMINARI


25-26.09.2014.

Revizija prevarnih radnji - Otkrivanje i sprečavanje prevarnih radnji    


Trajanje: 2 dana, Beograd

Prospekti

Udruženje banaka Srbije je pripremilo prospekte za korisnike bankarskih usluga i Kreditnog biroa:


    Tekući računi

    Platne kartice

    Štednja

    Krediti

    KB - fizička lica

    KB - pravna lica

Register   |  Login