Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana

KB

KIB

CBO

Finansijska edukacija

the european banking technology award


Vesti

Godišnja sednica Skupštine UBS
28.04.2016.

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE UBS

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 28. aprila 2016. godine. Skupštinu je otvorila Draginja Đurić, izvršni direktor Banca Intesa, pozdravivši prisutne i predloživši članove Radnog predsedništva...

Predavanje srednjoškolcima
18.03.2016.

PREDAVANJE ZA ĐAKE SEDAM SREDNJIH EKONOMSKIH ŠKOLA IZ ŠEST GRADOVA SRBIJE – ZATVARANJE EVROPSKE NEDELЈE NOVCA

Zatvaranje Evropske nedelјe novca održano je 18.03.2016. godine predavanjem u UBS za đake sedam srednjih ekonomskih škola profila bankarskog službenika iz šest gradova Srbije: Beograd, Kragujevac, Subotica, Užice, Čačak, Niš...

Poseta osnovnoj školi
16.03.2016.

TREĆEG DANA EVROPSKE NEDELЈE NOVCA 16.03.2016. GODINE UBS I BANKE SU ODRŽALE RADIONICU ZA NAJMLAĐE U OSNOVNOJ ŠKOLI „IVAN GORAN KOVAČIĆ“

Trećeg dana Evropske nedelјe novca 16.03.2016. godine tim sastavlјen od predstavnika UBS i banaka posetio je beogradsku Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ u Opštini Zvezdara...

Savetovanje
14.03.2016.

OTVARANJE EVROPSKE NEDELЈE NOVCA 2016.

U UBS je 14.03.2016. godine u formi savetovanja o značaju finansijske pismenosti i edukacije korisnika finansijskih usluga otvorena Evropska nedelјa novca i Svetska nedelјa novca u delu aktivnosti koje sprovodi UBS sa određenim brojem banaka članica...

Konferencija
04.03.2016.

U ORGANIZACIJI IFC I UBS ODRŽANA KONFERENCIJA O MSP

IFC, članica Grupacije Svetske banke, i Udruženje banaka Srbije su organizovali 4. marta 2016. godine konferenciju za bankarsku zajednicu Srbije sa namerom da razgovaraju o načinima kako da povećaju finansiranje manjih preduzeća u zemlji i tako podstaknu otvaranje novih radnih mesta i ekonomski rast...

Konferencija za novinare
04.03.2016.

PODACI KREDITNOG BIROA I NAJAVA EVROPSKE I SVETSKE NEDELJE NOVCA

Na konferenciji za novinare održanoj 4. marta ove godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izneo je najvažnije podatke za februar 2016. godine o kreditnim zaduženjima privrede i građana i njihovoj urednosti...

EBTN
19.02.2016.

Redovni sastanak članica EBTN otvoren je 22.01.2016. godine u prostorijama Instituta za bankarstvo Udruženja banaka Italije – ABI Formacione, od strane direktora ABI Formacione – gđe Aide Maisano. Sastanku je u ime Udruženja banaka Srbije prisustvovala dr Slađana Sredojević, rukovodilac Centra za bankarsku obuku i specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i obrazovanje...

ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 4 2015
05.02.2016.

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo - broj 4 2015...

broj 4 2015

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove broja 3 2015...

broj 3 2015

Evropska bankarska federacija
22.12.2015.

Četrdesetprvi redovni sastanak pridruženih članica Evropske bankarske federacije (EBF) održan je 17.12.2015. godine u Briselu, Belgija u prostorijama EBF. Sastanku je ispred UBS prisustvovala dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju i Rukovodilac Centra za bankarsku obuku...

Obuka KB
15.12.2015.

NASTAVLЈA SE OBUKA BANKARSKIH RADNIKA O KREDITNOM BIROU

Krajem novembra i početkom decembra ove godine održan je novi ciklus besplatnih obuka zaposlenih u bankama po poslovima Kreditnog biroa, posebno namenjenih zaposlenima u bankama koji rade na šalterima ili u neposrednom kontaktu sa klijentima...

Saopštenje
23.01.2015.

UPRAVNI ODBOR UBS O ŠVAJCARSKOM FRANKU

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije, na sednici održanoj 23. januara 2015. godine, razmatrao je situaciju u bankarskom sektoru Srbije, sa posebnim osvrtom na efekte jačanja švajcarskog franka na sve učesnike u finansijskom sektoru...

Saopštenje
13.01.2015.

SAOPŠTENJE ZA NOVINARE O SRPSKOJ BANCI A.D.

Obaveštavamo vas da smo danas dobili informaciju iz Srpske banke ad u kojoj se navodi da će ona nastaviti sa radom sa izmenjenom poslovnom politikom, što praktično znači da ubuduće neće raditi sa stanovništvom, ali da će nastaviti da servisira svoje postojeće klijente - fizička lica do izmirenja svih njihovih obaveza...

Poslovi sa inostranstvom
21.11.2014.

U Udruženju banaka Srbije organizovan je sastanak u cilju informisanja o toku realizacije projekta u Upravi carina Republike Srbije, koji se finansira iz IPA 2011 fonda i čiji je osnovni cilј razvoj i uvođenje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) i Sistema za upravlјanje garancijama (GMS) u skladu sa pravilima zajedničkog tranzita...

Finansijska tržišta
28.10.2014.

Оdbоr zа rаzvој finаnsiјskih tržištа Udružеnjа bаnаkа Srbiје nа svојој sеdnici оdržаnој 3.10.2014. gоdinе usvојiо tеkst Оkvirnоg rеpо ugоvоrа nа srpskоm i еnglеskоm јеziku, sа Zаklјučnicоm, sa prethodno intеgrisаnim sugеstiјama i kоmеntаrima NBS. Imајući u vidu znаčај kојi bi Оkvirni rеpо ugоvоr mоgао imаti zа rаzvој finаnsiјskog sektora u Srbiјi, Оdbоr zа rаzvој finаnsiјskih tržištа је na pоslеdnjој sеdnici dоnео оdluku dа svim bаnkаmа prеpоruči dа sе sа primеnоm Оkvirnоg rеpо ugоvоrа pоčnе оd 1. dеcеmbrа 2014. gоdinе...

Izveštaj nezavisnog revizora
05.03.2014.

U prilogu dajemo izveštaj nezavisnog revizora IEF d.o.o. o izvršenoj reviziji priloženih finansijskih izveštaja Udruženja banaka Srbije za 2013. godinu. Po mišljenu revizora, finansijski izveštaji pokazuju istinito i objektivno finansijski položaj Udruženja na dan 31.12.2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa računovodstvenim propisima RS...

Najava seminara i savetovanja

    KALENDAR DOGAĐAJA ZA 2016. GODINUSAVETOVANJA


18-20.05.2016.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima    


Trajanje: 3 dana, Palić

Prospekti

Register   |  Login