Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana

KB

KIB

CBO

Finansijska edukacija

the european banking technology award


Časopis Bankarstvo

Vesti

Konferencija za novinare
15.06.2018.

RAST GOTOVINSKIH I POLJOPRIVREDNIH KREDITA, DALJI PAD NPL-OVA

Udruženje banaka Srbije organizovalo je 15. juna 2018. godine konferenciju za štampu, na kojoj je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, prezentovao podatke iz poslovanja Kreditnog biroa za maj 2018. godine...

Pravni stav VKS o troškovima kredita
13.06.2018.

Prema zauzetom Pravnom stavu Građanskog veća Vrhovnog kasacionog suda od 22. maja 2018. godine, banka je imala pravo na naplatu troškova i naknadu bankarskih usluga po odredbama ugovora o kreditu. Troškovi obrade kredita i puštanje kredita u tečaj kao i drugi troškovi mogu biti iskazani u procentulanom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope.


Call for Papers
06.06.2018.

ČASOPIS BANKARSTVO I DALJE U RANGU M51

UBS sa ponosom i velikim zadovoljstvom obaveštava akademsku, naučnu i stručnu javnost da je, Odlukom Matičnog naučnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke, formiranog pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi staranja o kvalitetu naučnoistraživačkog rada i razvoju naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji, časopis Bankarstvo na listi naučnih časopisa za 2017. godinu zadržao visoku kategoriju M51 - vodeći časopis od nacionalnog značaja...

Finansijska edukacija
04.06.2018.

PREDSTAVLJENI PRVI PRIRUČNICI ZA OBUKU NASTAVNIKA IZ OBLASTI FINANSIJSKE PISMENOSTI U SRBIJI

U ponedeljak, 4. juna 2018. godine u zgradi Vlade Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je, zajedno sa partnerima na projektu, predstavljanje šest priručnika za obuku nastavnika iz oblasti finansijske pismenosti u Srbiji...

Finansijska edukacija
10.05.2018.

POLJSKA ŠAMPION OVOGODIŠNJEG EVROPSKOG KVIZA NOVCA

Finale Evropskog kviza novca održano je u Briselu 8. maja 2018. godine u organizaciji Evropske bankarske federacije, koja je i pokrenula ovu inicijativu kako bi podigla svest o značaju finansijske edukacije i finansijske pismenosti...

Godišnja sednica Skupštine UBS
26.04.2018.

ODRŽANA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UBS: BANKARSKI SEKTOR I UDRUŽENJE BANAKA U 2017. GODINI

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 25. aprila 2018. godine u prisustvu brojnih predstavnika banaka, Narodne banke Srbije, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za osiguranje depozita, Kancelarije Svetske banke u Republici Srbiji, Fonda za razvoj, ChipCard-a i drugih uvaženih gostiju...

Izdavaštvo
29.03.2018.

NAJNOVIJI IZDAVAČKI PODUHVAT UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Najnoviji izdavački poduhvat Udruženja banaka Srbije, Progres i konfuzija – Stanje makroekonomske politike, urednika Olivijea Blanšara, Raghurama Radžana, Keneta Rogofa i Lorensa H. Samersa, predstavljen je javnosti 28. marta 2018. godine...

Finansijska edukacija
20.03.2018.

FINPIS PROJEKAT – SISTEMATIČNO UNAPREĐENJE FINANSIJSKE PISMENOSTI U SRBIJI

U ponedeljak, 19. marta 2018. godine, Udruženje banaka Srbije, kao jedan od partnera na FinPis projektu, bilo je domaćin okruglog stola Razvoj i unapređenje finansijske pismenosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja u Srbiji...

Finansijska edukacija
06.03.2018.

EVROPSKA NEDELJA NOVCA 2018: PROMOCIJA FINANSIJSKE EDUKACIJE

Od sledećeg ponedeljka finansijska edukacija biće u centru dešavanja širom Evrope kada nacionalna udruženja banaka u više od 30 zemalja započnu aktivnosti u okviru Evropske nedelje novca (12-16. mart 2018)...

Saopštenje za javnost
30.01.2018.

Presuda Apelacionog suda u Beogradu od 14.12.2017. godine, kojom se naplata naknade troškova obrade kredita od strane banke oglašava ništavom i nalaže tuženoj banci da primlјeni iznos na ime ove naknade vrati korisniku kredita, izazvala je veliko interesovanje kako među klijentima banaka tako i među predstavnicima stručne javnosti i medija...

Evropski kviz novca
11.01.2018.

UBS ZAPOČINJE PROJEKAT "EVROPSKI KVIZ NOVCA"

Udruženje banaka Srbije, po preporuci Evropske bankarske federacije iz Brisela, širi svest o značaju blagovremenog finansijskog opismenjavanja i podstiče poslovne banke u Srbiji da na sistematičan način sprovode aktivnosti finansijske edukacije sadašnjih i budućih korisnika finansijskih usluga...

Najava seminara i savetovanja

Prospekti

Udruženje banaka Srbije je pripremilo prospekte za korisnike bankarskih usluga i Kreditnog biroa:


    Tekući računi

    Platne kartice

    Štednja

    Krediti

    Bezbedno poslovanje

Register   |  Login