Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana

Kreditni biro

the european banking technology award


STUDIJA "DOPRINOS BANKARSKOG SEKTORA EKONOMIJI I DRUŠTVU SRBIJE"

Studija "Doprinos bankarskog sektora ekonomiji i društvu Srbije" je prva studija ove vrste ikada urađena u našoj zemlji, sa željom da se prikažu aspekti bankarskog sektora koji su evidentni, ali nedovoljno poznati prosečnom korisniku bankarskih usluga.

Studija

Vesti

ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 4 2014
17.10.2014.

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo - broj 4 2014...

broj 4 2014

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove broja 3 2014...

broj 3 2014

Konferencija za novinare
16.09.2014.

PORAST DOCNJE KOD STANOVNIŠTVA U DUGU PO KREDITIMA

Konferencija za novinare održana je 16. septembra ove godine u Udruženju banaka Srbije. Domaćin konferencije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, naglasio je da se nastavlja stagnacija kreditne aktivnosti kod privrede i stanovništva, objasnivši da je procenat povećanja u nivou inflacije...

Izveštaj
10.07.2014.

Povodom zasedanja Sastanka članica i Godišnje skupštine Evropske bankarske trening mreže (EBTN), organizovan je sastanak 27.06.2014. godine u Helsinkiju, Finska. Udruženje banaka Srbije (UBS) predstavlјala je dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju, i Rukovodilac Centra za bankarsku obuku...

Izveštaj
10.07.2014.

Redovni 38. po redu sastanak pridruženih članica Evropske bankarske federacije (EBF) održan je 30. maja 2014. godine u Budvi, Crna Gora. Udruženje banaka Srbije (UBS) predstavlјala je dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju i Rukovodilac Centra za bankarsku obuku u Udruženju...

Prezentacija
08.07.2014.

NEKRETNINSKI INVESTICIONI FONDOVI U SRBIJI

Prezentacija "NEKRETNINSKI INVESTICIONI FONDOVI U SRBIJI – osveženje na domaćem tržištu nekretnina" u organizaciji Udruženja finansijskih analitičara Srbije (UFAS), biće održana u Udruženju banaka Srbije (Bulevar kralja Aleksandra 86, Beograd), u sali na I spratu, u sredu, 16.07.2014. godine, sa početkom u 10h...

Predlozi mera
23.06.2014.

FINANSIJSKA PODRŠKA STANOVNIŠTVU I PRIVREDI U POPLAVLЈENIM PODRUČJIMA

Upravni odbor Udruženja banaka je na svojoj XXVIII sednici, održanoj 16.06.2014. godine, usvojio predloge mera "Finansijska podrška stanovništvu i privredi u poplavlјenim područjima", koje dostavljamo u celosti...

Saopštenje za štampu
23.05.2014.

POMOĆ BANKARSKOG SEKTORA POSTRADALIM U POPLAVAMA

U petak, 23. maja ove godine, održan je sastanak koji je predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić imao sa predstavnicima bankarskog sektora. Predstavnici bankarskog sektora izražavaju veliko zadovoljstvo zbog održanog sastanka i podržavaju neizmernu zabrinutost koju ispoljava Predsednik Republike u teškoj situaciji u kojoj se danas nalazi Srbija...

Izveštaj nezavisnog revizora
05.03.2014.

U prilogu dajemo izveštaj nezavisnog revizora IEF d.o.o. o izvršenoj reviziji priloženih finansijskih izveštaja Udruženja banaka Srbije za 2013. godinu. Po mišljenu revizora, finansijski izveštaji pokazuju istinito i objektivno finansijski položaj Udruženja na dan 31.12.2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa računovodstvenim propisima RS...

Najava seminara i savetovanja

    KALENDAR DOGAĐAJA ZA 2014. GODINU


SAVETOVANJA


30-31.10.2014.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama    


Trajanje: 2 dana, Palić


05-07.11.2014.

Bankinfo 2014    


Trajanje: 3 dana, Palić

Prospekti

Udruženje banaka Srbije je pripremilo prospekte za korisnike bankarskih usluga i Kreditnog biroa:


    Tekući računi

    Platne kartice

    Štednja

    Krediti

    KB - fizička lica

    KB - pravna lica

Register   |  Login