Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana

Kreditni biro

the european banking technology award


STUDIJA "DOPRINOS BANKARSKOG SEKTORA EKONOMIJI I DRUŠTVU SRBIJE"

Studija "Doprinos bankarskog sektora ekonomiji i društvu Srbije" je prva studija ove vrste ikada urađena u našoj zemlji, sa željom da se prikažu aspekti bankarskog sektora koji su evidentni, ali nedovoljno poznati prosečnom korisniku bankarskih usluga.

Studija

Vesti

Konferencija za novinare
17.04.2014.

GUBITAK BANAKA U SRBIJI 18 MILIONA EVRA

Na konferenciji za novinare 17. aprila 2014. godine u Udruženju banaka Srbije, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je brojne podatke iz poslovanja bankarskog sektora Srbije, kao i podatke kojima raspolaže Kreditni biro...

ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 1 2014
15.04.2014.

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo - broj 1 2014...

broj 1 2014

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove broja 6 2013...

broj 6 2013

Ispitivanje registracione prijave
02.04.2014.

Udruženja banaka Srbije u saradnji sa Registrom založnog prava Agencije za privredne registre je potražilo odgovore na pitanja koja su identifikovana u svakodnevnoj praksi banaka kao problematična u postupku ispitivanja registracione prijave, koje u formi prezentacije dostavljamo na upotrebu i korišćenje...

Konferencija za novinare
20.03.2014.

POSTEPENO POVEĆANJE DOCNJE KOD OTPLATE KREDITA

Na konferenciji za novinare, održanoj 20. marta ove godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, izneo je najnovije podatke iz rada Kreditnog biroa, zaključno sa 28. februarom 2014. godine...

Savetovanje
18.03.2014.

Na Paliću je od 13. do 14. marta 2014. godine održano savetovanje pod nazivom Od tapije do elektronike, uz učešće 25 pravnika iz banaka, predstavnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Republičkog geodetskog zavoda i USAID – Projekta za bolje uslove poslovanja...

Izveštaj nezavisnog revizora
05.03.2014.

U prilogu dajemo izveštaj nezavisnog revizora IEF d.o.o. o izvršenoj reviziji priloženih finansijskih izveštaja Udruženja banaka Srbije za 2013. godinu. Po mišljenu revizora, finansijski izveštaji pokazuju istinito i objektivno finansijski položaj Udruženja na dan 31.12.2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa računovodstvenim propisima RS...

Najava seminara i savetovanja

    KALENDAR DOGAĐAJA ZA 2014. GODINU


SEMINARI


26-27.05.2014.

Dokumentarni akreditivi i bankarske garancije, bankarska platna obligacija (BPO), forfeting – Novi trendovi    


Trajanje: 2 dana


SAVETOVANJA


21-23.05.2014.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima    


Trajanje: 3 dana, Palić


28-30.05.2014.

Compliance funkcija u bankama    


Trajanje: 3 dana, Palić

Prospekti

Udruženje banaka Srbije je pripremilo prospekte za korisnike bankarskih usluga i Kreditnog biroa:


    Tekući računi

    Platne kartice

    Štednja

    Krediti

    KB - fizička lica

    KB - pravna lica

Register   |  Login