Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Centar za bankarsku obuku > Finansijska edukacija > Evropska i Svetska nedelja novca

EVROPSKA NEDELJA NOVCA 2018: PROMOCIJA FINANSIJSKE EDUKACIJE

Od sledećeg ponedeljka finansijska edukacija biće u centru dešavanja širom Evrope kada nacionalna udruženja banaka u više od 30 zemalja započnu aktivnosti u okviru Evropske nedelje novca (12-16. mart 2018) kako bi doprla do hiljade mladih ljudi sa ciljem poboljšanja finansijske pismenosti.

Biće to četvrti put da bankarski sektor Evrope, na inicijativu Evropske bankarske federacije iz Brisela, organizuje ovaj događaj. Prošle godine, Evropsku nedelju novca ispratilo je preko pola miliona mladih kroz više od 16,000 aktivnosti, od klasičnih predavanja u učionici do celodnevnih konferencija, a sve na temu finansijske edukacije.

Evropska nedelja novca ima za cilj da podigne svest javnosti o benefitima finansijske edukacije u vremenu u kome se niska finansijska pismenost sve više doživljava kao problematična, naročito imajući u vidu nezaustavljivo napredovanje finansijske tehnologije koja ističe digitalnu prirodu novca. Globalno istraživanje na temu finansijske pismenosti (PISA studija koju je sproveo OECD: www.oecd.org/finance/financial-education/oecdpisafinancialliteracyassessment.htm), pokazalo je prošle godine da jedan od četiri učenika u razvijenim zemljama nije u stanju da donese čak ni jednostavne odluke u pogledu svakodnevnih troškova i finansija.

"Ne samo kao bankari, već i kao roditelji i učitelji, duboko verujemo da postoji stvarna potreba za boljim osposobljavanjem mladih ljudi za budućnost," rekao je Vim Mijs, izvršni direktor EBF-a. "Svako ko želi da bude uspešan u današnjem, sve kompleksnijem društvu, moraće da poseduje barem osnovno znanje o finansijskim konceptima. Finansijska edukacija je, takoreći, kao kada učite da vozite auto. Nezgode će se dešavati ako niste imali dobrog učitelja."

Udruženje banaka Srbije, kome je finansijska edukacija trajno opredeljenje, u saradnji sa bankama po treći put organizuje Evropsku nedelju novca u Srbiji. Ove godine aktivnosti obuhvataju radionicu Kreditnog biroa UBS na temu reklamacija i zaštite korisnika kroz finansijsku edukaciju, prigodno predavanje za učenike prvog i trećeg razreda osnovnih škola o ulozi i funkciji novca, kao i predavanje za učenike prvog razreda Šabačke gimnazije o upravljanju ličnim finansijama. I ove godine, UBS će preko svog predstavnika učestvovati u samom otvaranju Evropske nedelje novca koje će se održati u Briselu 12. marta 2018. godine u formi Panela i Okruglog stola, čime će se ujedno obeležiti i otvaranje Evropske nedelje novca u Srbiji.

Evropska bankarska federacija je ove godine pokrenula još jednu inicijativu sa ciljem finansijskog opismenjavanja – Evropski kviz novca, te su nacionalna udruženja banaka u mnogim zemljama Evrope pozvala učenike uzrasta od 13 do 15 godina da sa svojim odeljenjima učestvuju u ovom kvizu. Udruženje banaka Srbije, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, realizuje ovaj projekat u Srbiji, te će na državnom takmičenju u okviru Evropske nedelje novca, 16. marta 2018. godine, učestvovati 77 odeljenja iz 51 škole širom Srbije. Učenici osmog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole tada će imati priliku da se istaknu znanjem i pobede na takmičenju koje će se uživo odigrati putem onlajn Kahoot! platforme. Pobedničko odeljenje biće pozvano na finale Evropskog kviza novca 8. maja 2018. godine u Briselu, dok će Udruženje banaka Srbije pokriti putne troškove za njegova dva predstavnika i pratioca.

Detaljan program Evropske nedelje novca 2018. možete pogledati ovde, a više informacija o Evropskom kvizu novca pronaći ovde.

FINPIS PROJEKAT – SISTEMATIČNO UNAPREĐENJE FINANSIJSKE PISMENOSTI U SRBIJI

20.03.2018.

U ponedeljak, 19. marta 2018. godine, Udruženje banaka Srbije, kao jedan od partnera na FinPis projektu, bilo je domaćin okruglog stola „Razvoj i unapređenje finansijske pismenosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja u Srbiji“, koji je u prisustvu predstavnika medija realizovan na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u saradnji sa kompanijom VISA....

više o okruglom stolu

 

ODRŽAN NACIONALNI KRUG EVROPSKOG KVIZA NOVCA

16.03.2018.

U petak, 16. marta 2018. godine, održan je nacionalni krug Evropskog kviza novca, projekta koji je ove godine u okviru Evropske nedelje novca pokrenula Evropska bankarska federacija iz Brisela, a koji, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sprovodi Udruženja banaka Srbije kao pridruženi član EBF-a...

više o takmičenju

 

ČETVRTOG DANA ENN UBS POSETILO 55 UČENIKA IZ SOPOTA

15.03.2018.

Udruženje banaka Srbije je, u okviru Evropske nedelje novca, posetilo 55 učenika srednje Ekonomsko-trgovinske škole iz Sopota. Đaci su, zajedno sa svojim profesorima, prisustvovali predavanju o razvoju bankarstva kroz istoriju i menjanju okruženja u kome banke posluju...

više o poseti

 

PREDAVANJE U ŠABAČKOJ GIMNAZIJI TREĆEG DANA ENN

15.03.2018.

DRUGOG DANA ENN ODRŽANE INTERAKTIVNE RADIONICE ZA ĐAKE

14.03.2018.

U okviru obeležavanja Evropske nedelje novca 13. marta 2018. godine održane su dve interaktivne radionice za 52 učenika prvog i petog razreda OŠ "Svetozar Marković" u Beogradu. Interaktivne radionice na temu Budžet za najmlađe i Svet novca priredile su kolege iz Intesa banke...

više o radionicama

 

EVROPSKA NEDELJA NOVCA OTVORENA PANELOM U BRISELU

13.03.2018.

Zvanično otvaranje ovogodišnje Evropske nedelje novca obeleženo je 12. marta 2018. godine u formi panela koji je organizovala Evropska bankarska federacija u Briselu, kada su članovi Evropske platforme za finansijsku edukaciju imali priliku da razmene mišljenja o strategijama za uključivanje finansijske pismenosti u dnevni red Evropske unije u predstojećem petogodišnjem periodu...

više o panelu

 

KB I REKLAMACIJE - ZAŠTITA KORISNIKA KROZ FINANSIJSKU EDUKACIJU

13.03.2018.

Povodom obeležavanja ENN (12-16. mart 2018) započete su aktivnosti u okviru Udruženja banaka Srbije. U cilјu pobolјšanja finansijske pismenosti i zaštite korisnika kroz finansijsku edukaciju, održana je obuka Kreditnog biroa za zaposlene u bankama...

više o obuci

 
Register   |  Login