Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Sastanak

IZAZOVI U IMPLEMENTACIJI NOVIH STANDARDA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI


U prostorijama Udruženja banka Srbije 10.01.2018. godine održan je sastanak na temu "Izazovi u implementaciji novih standarda za zaštitu podataka o ličnosti". Učesnici sastanka su bili predstavnici banka u čijoj je nadležnosti zaštita podataka o ličnosti, predstavnici Kancelarije Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, NLB bank dd Ljubljana, kompanije ASCALDERA doo Ljubljana i Advokatske kancelarije Cvetković, Skoko & Jovičić. Sastanak je iniciran kako bi se sagledali očekivani problemi i izazovi prilikom implementacije novih standarda kako u pravnom, tako i u tehničkom smislu nakon stupanja na snagu EU GDPR Uredbe i/ili nakon donošenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti usklađenog sa pomenutom uredbom. Tokom diskusije, učesnici su se složili u značajnoj meri da se svi suočavaju sa sličnim problemima, kao i da se sa aktivnostima na ovu temu nastavi na organizovan i dosledan način, između ostalog, da Udruženje banka Srbije, u saradnji sa bankama i Kancelarijom Poverenika, organizuje konkretan rad na rešavanju određenog broja izazova koji se tiču postupanja banaka, kako u primeni Uredbe, tako i na izradi novog domaćeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prezentacija sa sastanka:

Opšta uredba EU o zaštiti podataka


Register   |  Login