Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Radna grupa za prigovore

RADNA GRUPA ZA PRIGOVORE


U prostorijama Udruženja banka Srbije 30.01.2018. godine održana je konstitutivna sednica Radne grupe za prigovore. Radna grupa je osnovana kao savetodavno telo organa Udruženja banka Srbije, koja će imati za cilj da:

  • utvrđuje stručna rešenja, stavove i zaključke iz oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga i rešavanja prigovora klijenata,
  • komunicira i organizuje saradnju sa Sektorom za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije i drugim odgovarajućim telima nadležnih organa i institucija u zemlji kako bi inicirala rešavanje problema sa kojima se susreću banke u svom postupanju u ovoj oblasti.

Članovi Radne grupe za prigovore su stručni predstavnici sledećih banaka:

R.Br.Naziv banke
1.Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
2.Sberbank Srbija a.d. Beograd
3.Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
4.Raiffeisen banka a.d. Beograd
5.Banca Intesa a.d. Beograd
6.Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd
7.Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
8.Eurobank a.d. Beograd
9.Komercijalna banka a.d. Beograd

Stručni koordinator rada Radne grupe je Sanja Tomić, specijalni savetnik u Udruženju banaka Srbije.

Register   |  Login