Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Obuka Kreditnog biroa

KB I REKLAMACIJE - ZAŠTITA KORISNIKA KROZ FINANSIJSKU EDUKACIJU


Povodom obeležavanja ENN (12-16. mart 2018) započete su aktivnosti u okviru Udruženja banaka Srbije. U cilјu pobolјšanja finansijske pismenosti i zaštite korisnika kroz finansijsku edukaciju, održana je obuka Kreditnog biroa za zaposlene u bankama.

Obuka je koncipirana sa namerom da poveća efikasnost zaposlenih u bankama i drugim članicama u pogledu unosa i obrade reklamacija na podatke u sistemu KB-a. Zabeleženo je veliko interesovanje i odziv predstavnika sektora, te je u obuci uzelo učešće oko 90 zaposlenih u bankama i lizing kompanijama.

Učesnici obuke će dobiti sertifikate UBS o učešću na seminaru u okviru Evropske nedelјe novca.

Register   |  Login