Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Sastanci EBTN-a

SASTANCI EBTN-A U BEOGRADU


Udruženje banaka Srbije je 22. i 23. marta 2018. godine bilo domaćin sastanka Izvršnog odbora, sastanka Borda direktora i sastanka članica Evropskog udruženja za trening u bankarskim i finansijskim uslugama (EBTN), asocijacije sa sedištem u Briselu, čiji je punopravni član od 2008. godine. Događaju su prisustvovali predstavnici instituta za bankarstvo iz 25 zemalja, među kojima su Frankfurtska škola za menadžment i finansije, Evropska bankarska federacija iz Brisela, Institut za bankarstvo Škotske, Udruženje banaka Libana, Centar za obuku bankara Francuske, i drugi.

Sastanak članica održan je 23.03.2018. godine sa temom „Uloga instituta, edukacije i obuka u eri digitalnih izazova“. Na samom početku goste je pozdravio dr Verolјub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, a moderator sastanka bila je dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik UBS i rukovodilac Centra za bankarsku obuku UBS, koja je ujedno i potpredsednik EBTN-a i predsedavajuća u Odboru za finansijsku pismenost ove asocijacije. Sastanak je bio prilika da se razmene iskustva i prezentuju primeri uspešnih projekata u ovoj sferi, uklјučujući digitalnu transformaciju fakulteta FEFA iz Srbije, rad na izradi evropskog sertifikata iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma Centra za obuku bankara iz Francuske, projekat simulacije bankarskog poslovanja Mađarskog instituta za obuku i konsalting, ulogu obuke i edukacije u digitalnoj eri iz ugla Evropske bankarske federacije, itd.

Register   |  Login