Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Promocija knjige

NAJNOVIJI IZDAVAČKI PODUHVAT UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE


Najnoviji izdavački poduhvat Udruženja banaka Srbije, Progres i konfuzija – Stanje makroekonomske politike, urednika Olivijea Blanšara, Raghurama Radžana, Keneta Rogofa i Lorensa H. Samersa, predstavljen je javnosti 28. marta 2018. godine. Promociji organizovanoj u Udruženju banaka prisustvovao je veliki broj uvaženih zvanica iz ekonomske struke i akademskih krugova, uključujući eminentne profesore sa ekonomskih fakulteta univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Podgorici i Sarajevu, sa Beogradske bankarske akademije, Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju – FEFA i Instituta ekonomskih nauka, dok su svojim prisustvom događaj uveličali i viceguverner Narodne banke Srbije i predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

U uvodnom obraćanju, prof. dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, osvrnuo se na dosadašnja izdanja Udruženja banaka Srbije i podsetio da najnovije u nizu svedoči o trajnoj posvećenosti Udruženja da kvalitetne i aktuelne publikacije učini dostupnima, prvenstveno studentima postdiplomskih, master i doktorskih studija, istraživačima, analitičarima, ekonomskim i finansijskim stručnjacima, kao i akademskoj javnosti u Srbiji.

Prisutnima se zatim obratio prof. dr Nebojša Savić, recenzent knjige, koji je izrazio zadovoljstvo time što je Udruženje banaka Srbije na sebe preuzelo misiju da stručnoj javnosti kontinuirano omogućava uvid u ovako aktuelne publikacije, a zatim ukratko izložio njen sadržaj i problematiku. Naime, dvadeset sedam poglavlja ove knjige sadrže diskusije koje su vođene u aprilu 2015. godine na konferenciji Međunarodnog monetarnog fonda u cilju procenjivanja toga kako globalna finansijska kriza i njene posledice treba da menjaju naše stavove o makroekonomskoj politici. Fokus je stavljen na okvir buduće politike, te tako poglavlja obrađuju sledećih sedam tema: „nova normalnost“, sistemski rizik i finansijska regulativa, makroprudencijalna politika, monetarna politika u budućnosti, fiskalna politika u budućnosti, priliv kapitala i upravljanje deviznim kursem, kao i međunarodni monetarni sistem. Razuđena struktura ove knjige omogućava joj da pokrije širok spektar relevantnih tema, koje obrađuju svetski priznati autori, kao što su Kenet Rogof, Lorens Samers, Pol Taker, Lars Svenson, Ben Bernanke, Gil Markus, Bredford DeLong, Haime Karuana, itd.

Svoje mišljenje o knjizi iznela je i prof. dr Dragana Gnjatović, stručni redaktor ovog izdanja, ukazujući na činjenicu da su autori tekstova u zborniku Progres i konfuzija izuzetno značajni ekonomski teoretičari „u vrhu vrhova makroenomije danas“, koji su demonstrirali visok nivo akademske zrelosti, ali i upitnosti, ostavivši prostora za dalja istraživanja i nove odgovore. O knjizi se pohvalno izrazio i prof. dr Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, koji je iskoristio priliku da se zahvali Udruženju banaka Srbije na trudu koji ulaže da javnosti predstavi kapitalna dela u oblasti ekonomije, bankarstva, monetarne i fiskalne politike. Čestitke povodom izbora knjige uputio je i Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, koji je istakao da je ova knjiga došla u pravo vreme i da predstavlja veliki iskorak za Udruženje banaka Srbije kao izdavača, ali i pravo osveženje na izdavačkoj sceni kada je reč o stručnim publikacijama.

Na samom kraju, dr Dugalić se još jednom zahvalio svim prisutnima, a naročito saradnicima koji su učestvovali u pripremi, objavljivanju i štampi ove knjige, najavivši da Udruženje banaka već radi na selekciji narednog izdavačkog poduhvata kome će se posvetiti u predstojećem periodu.

Register   |  Login