Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti 2009.

Arhiva vesti 2009.

Konferencija za novinare
KREDITNA AKTIVNOST U BLAGOM PORASTU

U Udruženju banaka Srbije održana je konferencija za novinare 17. decembra 2009. godine. Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, bio je domaćin konferencije i ovom prilikom odgovorao je na pitanja novinara i komentarisao podatke iz rada Kreditnog biroa...

više o konferenciji


SAVETOVANJE FINANCE&TRADE 2009

Održano je peto po redu savetovanje Finance & Trade 2009, u periodu 25-27.11.2009. godine u Subotici...

pročitajte više


Konferencija za novinare
PODACI IZ RADA KREDITNOG BIROA I KLIRINŠKE INSTITUCIJE BANAKA

Na konferenciji za novinare održanoj 17.11.2009. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, prezentirao je novinarima podatke iz rada Kreditnog biroa i Klirinške institucije banaka zaključno sa 31.10.2009. godine...

više o konferenciji


U Udruženju banaka 22. oktobra ove godine održana
KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, prezentirao je novinarima rezultate ankete koju je u organizaciji Udruženja sprovelo 28 banaka...

više o konferenciji


SAVETOVANJE FINANCE&TRADE 2009

Održano je peto po redu savetovanje Finance & Trade 2009, u periodu 25-27.11.2009. godine u Subotici...

više


ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 9/10 2009

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo za 2009. godinu - dvobroj 9/10...

broj 9/10

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove dvobroja 7/8 2009...

broj 7/8


UPRAVLJANJE RIZICIMA - EDUKACIJA

Tokom septembra meseca urađen je i poslat Upitnik svim bankama, sa 14 programa specijalističkih seminara koje je Dr Maurice Ewing ponudio tržištu Srbije. Reč je o seminarima koji obrađuju različite aspekte upravljanja rizicima. Ovim upitnikom, bankama je data mogućnost da naprave izbor tema po kriterijumu prioriteta, ali i da programe modeliraju prema svojim potrebama. Ovaj Upitnik, takođe, daje mogućnost da se napravi dogovor sa predavačem o dugoročnom terminskom planu održavanja seminara, tako da risk menadžeri mogu da planiraju vreme, a banke budžet za edukaciju. U prilogu se nalaze programi seminara koje je Dr Ewing ponudio, na srpskom i engleskom jeziku, Upitnik koji je poslat bankama vezano za ovaj vid edukacije, kao i kratak rezime odgovora koje su banke dale...

programi seminara - srpski

programi seminara - engleski

blanko upitnik

sumirani rezultati odgovora na upitnik


Rezultati ankete koju su obavile banke i Udruženje banaka
ANKETIRANO 8000 GRAĐANA - KLIJENATA BANAKA

U organizaciji Udruženja banaka Srbije, a u saradnji sa bankama, izvršeno je anketiranje klijenata banaka sa namerom da se dobiju informacije o motivima štednje, ponuđenim uslugama, čuju primedbe i sugestije građana i sa još drugim brojnim pitanjima istraži bankarsko tržište Srbije...

više


31. Međunarodni sajam grafičke i papirne industrije
TRI NAGRADE ZA PROIZVODE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Na Beogradskom sajmu od 23. do 27. septembra 2009. godine održan je 31. Međunarodni sajam grafičke i papirne industrije. Tom prilikom Stručni žiri u sastavu: Vladan Lolić, grafički inženjer, predsednik, Zona Kostić, grafički dizajner, Dušan Pavićević, grafički inženjer, prof. mr Miodrag Todorović i Petar Radosavljević, grafički inženjer i dipl. inž. organizacije rada ocenjivali su eksponate firmi koje su uzele učešće na ovom sajmu u osam robnih grupa...

više


Graham Cheshire, Agencija za transfer finansijskih tehnologija, Luksemburg
PROJEKTNO FINANSIRANJE

U Udruženju banaka Srbije održan je trodnevni seminar od 21. do 23. septembra 2009. godine sa osnovnom temom: Projektno finansiranje. Graham Cheshire, viši ekspert ATTF (Agence de Transfert de Tehnologie Financiere) iz Luksemburga, je rado viđen predavač koji u Udruženju banaka svojim seminarima uvek izazove pažnju i zainteresovanost učesnika, pre svega predstavnika banaka...

više o seminaru


Na konferencije za novinare izneti
PODACI KREDITNOG BIROA O KRETANJU ZADUŽENOSTI I DOCNJI U PLAĆANJU KOD BANAKA

U prilogu se nalazi elektronska verzija Preporuka za uspostavljanje i vršenje funkcije kotrole usklađenosti poslovanja banke - Compliance funkcije...

više o konferenciji


Prema izveštaju Svetske banke
NAJVEĆA OCENA KREDITNOM BIROU UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Na konfrerenciji za novinare, održanoj 17. septembra 2009. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, podsetio je novinare na nedavno objavljenu informaciju povodom izveštaja Svetske banke...

više


U Udruženju banaka Srbije održan sastanak sa Ministrom za životnu sredinu i prostorno planiranje
MOGUĆNOST ODOBRAVANJA KREDITA GRAÐANIMA U POSTUPKU LEGALIZACIJE BESPRAVNO PODIGNUTIH OBJEKATA

Udruženje banaka Srbije, u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, organizovalo je sastanak 14. septembra ove godine, povodom primene Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/2009), koji je stupio na snagu 11.09.2009. godine...

više


Konferencija za novinare
PODACI IZ RADA KREDITNOG BIROA

U petak, 28. avgusta 2009. godine, održana je u Udruženju banaka Srbije konferencija za novinare posvećena podacima iz rada Kreditnog biroa zaključno sa 31. julom 2009. godine...

više o konferenciji


U Udruženju banaka Srbije potpisan Ugovor između Nacionalne službe za zapošljavanje i Komercijalne banke
PRVA ŠANSA ZA 50 PRIPRAVNIKA

U Udruženju banaka Srbije, 14. avgusta 2009. godine, potpisan je Ugovor između Nacionalne službe za zapošljavanje i Komercijalne banke na osnovu koga će se 50 pripravnika zaposliti u filijalama ove banke prema programu "Prva šansa"...

više


PREPORUKE ZA USPOSTAVLJANJE I VRŠENJE FUNKCIJE KONTROLE USKLAÐENOSTI POSLOVANJA BANKE - COMPLIANCE FUNKCIJE

U prilogu se nalazi elektronska verzija Preporuka za uspostavljanje i vršenje funkcije kotrole usklađenosti poslovanja banke - Compliance funkcije...

preporuke


Konferencija za novinare
RAD KREDITNOG BIROA I AKTUELNA SITUACIJA U BANKARSKOM SEKTORU SRBIJE

U petak, 10. jula 2009. godine, održana je u Udruženju banaka Srbije konferencija za novinare posvećena rezultatima rada Kreditnog biroa zaključno sa 30. junom 2009. godine i aktuelnoj situaciji u bankarskom sektoru Srbije...

Više o konferenciji


ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 3/4 2009

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo za 2009. godinu - dvobroj 3/4. Na našem sajtu možete naći sadržaj, kao i delove objavljenih tekstova...

broj 3/4

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove dvobroja 1/2 2009...

broj 1/2

Konferencija za novinare
RAD KREDITNOG BIROA I MERE NARODNE BANKE SRBIJE

U utorak, 16. juna 2009. godine, održana je u Udruženju banaka Srbije konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa sa podacima o stanju kredita i duga građana, pravnih lica i preduzetnika i ućešća docnje po osnovu bankarskih kredita...

Više o konferenciji

NOVI IZDAVAČKI PODUHVAT UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

"Pročitajte me i saznajte zašto sam doživela, u ovih 30 godina, čak 12 izdanja u SAD i zašto me čitaju studenti kao obavezno štivo na univerzitetima u SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Saudijskoj Arabiji, Iranu, Čileu, brojnim zemljama Evrope i drugim delovima sveta."

Knjiga Principi novca, bankarstva i finansijskih tržišta je u tvrdom povezu, u koloru, na preko 660 stranica kvalitetne štampe. Cena knjige sa PDV je 2.600 dinara i može se kupiti u Udruženju banaka Srbije. Sva obaveštenja možete dobiti na telefon 011 30 20 778.

Narudžbenica

Konferencija za novinare
ZADOVOLJAVAJUĆA LIKVIDNOST BANKARSKOG SEKTORA

Na konferenciji za novinare 12. maja 2009. godine generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, dr Veroljub Dugalić, govorio je o bankarskom sektoru Srbije u 2008. godini, o poslovanju UBS u prošloj godini i izneo podatke iz rada Kreditnog biroa zaključno sa 30. aprilom ove godine...

Više o konferenciji

Sa sednice Skupštine Udruženja banaka Srbije
REZULTATI POSLOVANJA BANKARSKOG SEKTORA I UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE U 2008.

U velikoj sali Udruženja banaka Srbije, 29. aprila 2009. godine, održana je godišnja sednica Skupštine. Sednicu je otvorila predsednica Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, Draginja Đurić, predsednica Izvršnog odbora Intesa Banke. Nakon izbora radnog predsednika, overivača zapisnika i zapisničara uvodni govor je održao generalni sekretar UBS, dr Veroljub Dugalić...

Više o skupštini

JAVNI POZIV AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA IZBOR BANKE ISPLATIOCA DEPOZITA

Javni poziv Agencije za osiguranje depozita za izbor banke isplatioca depozita u slučaju stečaja ili prinudne likvidacije banke, objavljen na sajtu Agencije 22. aprila, u dnevnom listu "Politika" 24. aprila i u "Službenom glasniku RS" (broj 26) 14. aprila 2009. godine...

Javni poziv

ZAKLJUČCI SA SAVETOVANJA COMPLIANCE FUNKCIJA U BANKAMA

U organizaciji Udruženja banaka Srbije održano je savetovanje Compliance funkcija u bankama na Paliću u periodu od 07. do 10. aprila 2009. godine. U prilogu su poruke i zaključci sa Savetovanja, kao i prezentacija Narodne banke Srbije...

Zaključci

Prezentacija NBS

Konferencija za novinare
POVEĆANA ZADUŽENOST KORISNIKA BANKARSKIH KREDITA

Konferencija za novinare u Udruženju banaka Srbije, održana 9. aprila 2009. godine, bila je posvećena radu Kreditnog biroa. Na koferenciji je bilo reči o zaduženosti pravnih lica i preduzetnika kada su u pitanju bankarski krediti i fizičkih lica po osnovu korišćenja kredita, tekućih računa, kreditnih kartica i lizing ugovora...

Više o konferenciji

O rezultatima iz rada Kreditnog biroa
NESMANJENA KREDITNA AKTIVNOST

Na konferenciji za novinare održanoj 17. marta 2009. godine u Udruženju banaka Srbije razmatrani su podaci o korišćenju kredita i stanju duga fizičkih i pravnih lica i preduzetnika...

Više o konferenciji

RADIONICA IZ MENADŽMENTA DEVIZNOG RIZIKA

Radionica iz menadžmenta deviznog rizika, koja će se održati u specijalnoj kompjuterskoj laboratoriji Prirodno-matematičkog Fakulteta u Novom Sadu od 17. do 18. juna 2009. godine, je zajednički projekat Odeljenja za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Južnoevropskog centra za savremene finansije pri Ekonomskom fakultetu u Beogradu...

Više

III BANKARSKI FORUM ZEMALJA CIS-A I ISTOČNE EVROPE

U periodu od 23. do 25. aprila 2009. godine u kongresnom centru Messezentrum Wien u Beču, Austrija, održaće se III godišnji Bankarski forum zemalja CIS-a i Istočne Evrope. Ove godine Forum će se održati paralelno sa XX jubilarnom Konferencijom zemalja i banaka Bankarske asocijacije za Centralnu i Istočnu Evropu...

Saopštenje za štampu

Program, prijave

SAOPŠTENJE ZA NOVINARE

Saopštenje

Konfrerencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa
BEZ ZNAČAJNIJIH PROMENA U KORIŠĆENJU KREDITA, LIZINGA, TEKUĆIH RAČUNA I KARTICA I DOCNJE U NJIHOVOM SERVISIRANJU

Konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa održana je 12. februara ove godine sa podacima od 31. januara 2009. godine. Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izneo je podatke o iznosima kredita koje su koristili pravna lica, preduzetnici i stanovništvo sa 31.12.2008. i 31.1.2009. godine i stanju duga po tim kreditima...

Više o konferenciji

KONFERENCIJA ZA NOVINARE O RADU KREDITNOG BIROA

Konferencija za novinare održana 19. januara 2009. godine posvećena je radu Kreditnog biroa...

Više o konferenciji

Delegacija Udruženja banaka Italije u poseti Udruženju banaka Srbije
DOGOVORENA BUDUĆA SARADNJA U OBLASTIMA OD INTERESA ZA BANKARSKI SEKTOR DVE ZEMLJE

Sastanak predstavnika Udruženja banaka Italije i Udruženja banaka Srbije održan je 12. januara 2009. godine. Domaćin skupa bio je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije sa saradnicima. Italijansku delegaciju predvodio je Đuzepe Zadra, generalni direktor Udruženja banaka Italije...

Više o konferenciji

Register   |  Login