Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti 2010.

Arhiva vesti 2010.

Razmatranje Nacrta zakona
RAZMATRANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

U Udruženju banaka Srbije 08. decembra 2010. godine, sa početkom u 13:00 časova, održana je zajednička sednica Odbora za razvoj poslova sa stanovništvom, Odbora za Compliance i Odbora za marketing i informisanje Udruženja banaka Srbije, u cilju razmatranja Nacrta zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga...

više o zajedničkoj sednici


Konferencija za novinare u Udruženju banaka
STAGNACIJA KREDITNE AKTIVNOSTI PRAVNIH LICA

Konferencija za novinare, održana 14. decembra 2010. godine u Udruženju banaka Srbije, posvećena je podacima Kreditnog biroa zaključno sa 30. novembrom 2010. godine, uz poređenje sa oktobrom 2010. i 31. 12. 2009. godine...

više o konferenciji


Saopštenje
UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE POMAŽE KRALJEVO

Udruženje banaka Srbije uplatilo je milion dinara pomoći Kraljevu postradalom u zemljotresu. Iznos je uplaćen na račun Ministarstva finansija Srbije, koji je otvoren za sredstva namenjena elementarnoj nepogodi - zemljotresu 2010. godine...

saopštenje


Saopštenje
UPRAVNI ODBOR UBS O PROVIZIJI ZA UPLATU POMOĆI KRALJEVU

Sa II sednice Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, održane 16.11.2010. godine, upućena je preporuka svim bankama u Srbiji da se odreknu provizije, odnosno naplate naknade prilikom uplate sredstava za pomoć od zemljotresa postradalom Kraljevu i njegovoj okolini.


Sa konferencije za novinare posvećene podacima Kreditnog biroa
BEZ ZNAČAJNIJIH PROMENA

Konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije održana je 15. novembra 2010. godine. Domaćin konferencije bio je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, koji je i komentarisao podatke o stanju duga i docnji građana i privrede kod kredita, kartica, tekućih računa i lizing ugovora...

više o konferenciji


Sa konferencije za novinare posvećene podacima Kreditnog biroa
ZAUSTAVLJEN RAST DOCNJE U DUGU PO OSNOVU BANKARSKIH KREDITA

Na konferenciji za novinare održanoj 19. oktobra 2010. godine u Udruženju banaka Srbije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je podatke o kreditima i dugovanjima po kreditima, karticama, tekućim računima i lizing ugovorima zaključno sa 30.09.2010. godine...

više o konferenciji


Saopštenje
SAOPŠTENJE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE POVODOM NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Inicijativa Narodne banke Srbije, da se iz nacrta Zakona o zaštiti potrošača izuzme deo koji reguliše finansijske usluge, odnosno potrošačke kredite, predstavlja veliko i neprijatno iznenađenje za bankarski sektor...

saopštenje

Konferencija za novinare
SMANJUJE SE BROJ KREDITNIH KARTICA I NJIHOVIH KORISNIKA

Prema podacima Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, stanje duga pravnih lica, preduzetnika i stanovništva po bankarskim kreditima je neznatno poraslo u avgustu 2010. godine...

više o konferenciji


Kreditni biro
JULSKI PODACI

Objavljujemo podatke iz poslovanja Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. 7.2010. godine...

podaci


Kreditni biro
PODACI ZA JUN 2010.

Objavljujemo podatke iz poslovanja Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. 6.2010. godine...

podaci


Konferencija za novinare
PODACI KREDITNOG BIROA ZA MAJ 2010. GODINE

Na konferenciji za novinare koja je održana 15. juna 2010. godine u Udruženju banaka Srbije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, komentarisao je podatke Kreditnog biroa o stanju kredita, čekova, kartica i lizing ugovora i zaduženosti i docnji korisnika...

više o konferenciji


OČUVANJE FINANSIJSKE STABILNOSTI

U Udruženju banaka Srbije 31. maja 2010. godine održan je prvi radni sastanak na kome je ministarka finansija Diana Dragutinović, sa saradnicima, predstavnicima bankarskog sektora izložila set zakona o očuvanju finansijske stabilnosti...

više


KREDITNI BIRO UBS NAJBOLJE OCENJEN U IZVEŠTAJU OECD – INVESTMENT REFORM INDEX 2010

U organizaciji Ministarstva ekonomijе i regionalnog razvoja a povodom objavljivanja Izveštaja OECD pod nazivom Indeks investicionih reformi 2010 – politika nadzora i institucije nadležne za strana direktna ulaganja u Jugoistočnoj Evropi - 27. maja 2010. godine u Palati Srbija je organizovana prezentacija i predstavljeni rezultati ovog Izveštaja...

više


Kreditni biro
PODACI ZA APRIL 2010.

Objavljujemo podatke Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. aprilom 2010. godine, uz podatke za 31. mart 2010. i 31. decembar 2009. godine...

podaciGodišnja sednica Skupštine UBS
2009 - GODINA RECESIJE DOMAĆE PRIVREDE I OČUVANOG BANKARSKOG SEKTORA

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 19. aprila 2010. godine...

više o sednici Skupštine


Kreditni biro
PODACI ZA MART 2010.

Objavljujemo podatke Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. martom 2010. godine, uz podatke za februar 2010. i decembar 2009. godine...

podaci


Konferencija za novinare
REZULTATI SLIČNI JANUARSKIM

Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, bio je domaćin konferencije za novinare koja je održana 16. marta 2010. godine. Na početku svog obraćanja novinarima istakao je da, prema podacima kojima raspolaže Kreditni biro, izveštaj za februar 2010. je skoro preslikan onome iz januara...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
SMANJEN BROJ KREDITNIH KARTICA I TEKUĆIH RAČUNA

Konferencija za novinare u Udruženju banaka Srbije održana je 10. februara 2010. godine. Domaćin konferencije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, komentarisao je podatke Kreditnog biroa koji se odnose na 31. januar 2010. godine sa poređenjem u odnosu na 31.12.2009. i 31.12.2008. godine...

više o konferenciji


Seminar
PRIMENA NOVIH ICC PRAVILA

Pavel Andrle, sekretar ICC Češke, održao je sredinom januara 2010. godine dvodnevni seminar o bankarskim garancijama sa fokusom na primenu novih ICC pravila - URDG 758. Osnovni motiv Centra za bankarsku obuku UBS da organizuje seminar na ovu temu bio je da se zaposleni u bankama na vreme informišu o pravilu URDG 758 koji stupa na snagu 1. jula 2010. godine...

pročitajte više


Konferencija za novinare
UPOREDNI PODACI KREDITNOG BIROA ZA 2009. I 2008. GODINU

Kada se pogledaju podaci o ukupnoj zaduženosti pravnih lica, preduzetnika i stanovništva može se konstatovati da je došlo do stabilizacije, naglasio je na početku konferencije za novinare, održane 15. januara 2010. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije...

više o konferenciji

Register   |  Login