Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti 2015.

Arhiva vesti 2015.

Konferencija za novinare
BLAGI RAST KREDITNE ZADUŽENOSTI

Na konferenciji za novinare 15. decembra 2015. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izneo je novembarske podatke o zaduženosti i urednosti pravnih lica, preduzetnika i stanovništva iz baze Kreditnog biroa...

više o konferenciji


NASTAVLЈA SE OBUKA BANKARSKIH RADNIKA O KREDITNOM BIROU

Krajem novembra i početkom decembra 2015. godine održan je novi ciklus besplatnih obuka zaposlenih u bankama po poslovima Kreditnog biroa, posebno namenjenih zaposlenima u bankama koji rade na šalterima ili u neposrednom kontaktu sa klijentima...

više o obuci


94. GODIŠNJICA UDRUŽENJA BANAKA

Pre tačno 94 godine, 4. decembra, osnovano je Udruženje banaka u Beogradu, na svečanoj sednici koja je održana u sali Prometne banke. Na ovoj osnivačkoj sednici bili su prisutni predstavnici 29 najvećih banaka u zemlji, od 39 koje su potpisale Pravila Udruženja banaka...

više o godišnjici


Konferencija za novinare
ZA DEVET GODINA ČETIRI PUTA VEĆI BROJ STAMBENIH KREDITA

Na konferenciji za novinare, 17. novembra 2015. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, informisao je prisutne o podacima iz Kreditnog biroa...

više o konferenciji


BACEE PRIZNANJE

Na redovnoj regionalnoj konferenciji Udruženja banaka za Centralnu i Istočnu Evropu, 19. oktobra 2015. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, dobio je priznanje za razvoj međunarodne bankarske saradnje koje mu je na svečanosti uručio Ištvan Lenđel, generalni sekretar BACEE.

više o priznanju


Konferencija za novinare
SEPTEMBAR KAO AVGUST

Na konferenciji za novinare, 9. oktobra 2015. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, dao je kraći raport podataka Kreditnog biroa za septembar 2015. godine...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
STAGNIRA DOCNJA U DUGU PO BANKARSKIM KREDITIMA

Na konferenciji za novinare u Udruženju banaka, 10. septembra 2015. godine, predstavljeni su podaci iz rada Kreditnog biroa koji se odnose na kredite, lizing, kreditne kartice i čekove i njihovu docnju...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUL 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. julom 2015. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUN 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. junom 2015. godine...

podaci


Konferencija za novinare
MAJSKI PODACI OHRABRUJU

Domaćin sastanka sa novinarima dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, istakao je da sve vrste kredita stanovništvu pokazuju blagi rast. S obzirom na to da se podaci iskazuju u dinarima oni za maj nude realniju sliku jer miruju kurs i inflacija...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA APRIL 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. aprilom 2015. godine...

podaci


GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 28. aprila 2015. godine. Nakon otvaranja Skupštine, izbora Radnog predsedništva, zapisničara i overivača zapisnika dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, obratio se prisutnima sa prezentacijom rezultata poslovanja bankarskog sektora Srbije u 2014. godini, Udruženja banaka, kao i najznačajnijih elemenata Programa rada Udruženja sa Finansijskim planom za ovu godinu...

više o Skupštini


NOVO BACEE PRIZNANJE DR DUGALIĆU

Udruženje banaka Centralne i Istočne Evrope – BACEE na svojoj jubilarnoj 30. bankarskoj konferenciji, 13. i 14. aprila ove godine, uručilo je priznanje dr Veroljubu Dugaliću, generalnom sekretaru Udruženja banaka Srbije, kao istaknutom govorniku na BACEE konferencijama...

više o priznanju


Kreditni biro UBS
PODACI ZA MART 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. martom 2015. godine...

podaci


Konferencija za novinare
SMANJENJEN UKUPAN DUG PO BANKARSKIM KREDITIMA

Na konferenciji za novinare održanoj 11. marta 2015. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, istakao je da su novinarima prezentirani podaci iz rada Kreditnog biroa koji su zahvaljujući stabilnom kursu i nižoj inflaciji mnogo realniji...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JANUAR 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. januarom 2015. godine...

podaci


UPRAVNI ODBOR UBS O ŠVAJCARSKOM FRANKU

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije, na sednici održanoj 23. januara 2015. godine, razmatrao je situaciju u bankarskom sektoru Srbije, sa posebnim osvrtom na efekte jačanja švajcarskog franka na sve učesnike u finansijskom sektoru...

saopštenje


NOVO SAOPŠTENJE SRPSKE BANKE

Objavljujemo novo saopštenje koje je Udruženju banaka Srbije poslato dana 14. januara 2015. godine ispred Srpske banke...

saopštenje


SAOPŠTENJE ZA NOVINARE O SRPSKOJ BANCI A.D.

Obaveštavamo vas da smo danas dobili informaciju iz Srpske banke ad u kojoj se navodi da će ona nastaviti sa radom sa izmenjenom poslovnom politikom, što praktično znači da ubuduće neće raditi sa stanovništvom, ali da će nastaviti da servisira svoje postojeće klijente - fizička lica do izmirenja svih njihovih obaveza...

saopštenje


Konferencija za novinare
ZA DEVET GODINA DUPLIRANA ZADUŽENOST U EVRIMA PO STANOVNIKU SRBIJE

Na pres konferenciji u Udruženju banaka dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je podatke iz rada Kreditnog biroa sa 31. decembrom i 30. novembrom 2014. i 31.12.2013. godine...

više o konferenciji

Register   |  Login