Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Časopis Bankarstvo

ČASOPIS BANKARSTVO I DALJE U RANGU M51


Udruženje banaka Srbije sa ponosom i velikim zadovoljstvom obaveštava akademsku, naučnu i stručnu javnost da je, Odlukom Matičnog naučnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke, formiranog pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi staranja o kvalitetu naučnoistraživačkog rada i razvoju naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji, časopis Bankarstvo na listi naučnih časopisa za 2017. godinu zadržao visoku kategoriju M51 - vodeći časopis od nacionalnog značaja. Lista kategorizovanih časopisa po oblastima može se pogledati na: www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/2017.pdf.

Ujedno koristimo priliku da ovim putem pozovemo istraživače u oblasti bankarstva, ekonomije i finansija da šalju svoje originalne autorske radove za objavljivanje u našem časopisu. Trenutno je u pripremi broj 2 za 2018. godinu, koji iz štampe izlazi krajem jula, dok je rok za dostavu radova za broj 3/2018 polovina avgusta ove godine. Unapred se zahvaljujemo na ukazanom poverenju i radujemo budućoj saradnji.

Register   |  Login