Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
English   Srpski  Aktivnosti > Komplajans > Aktuelno > Komplajans funkcija u bankama 2018


U periodu od 30. maja do 1. juna 2018. godine održano je 13. po redu savetovanje "Komplajans funkcija u bankama" u organizaciji Udruženja banaka Srbije. Pored izlaganja eminentnih predstavnika gotovo svih relevatnih državnih organa bitnih za komplajans funkciju i funkciju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i plodotvorne diskusije na aktuelne teme, probleme i utvrđene neusklađenosti u postupanju banka u prethodnom periodu, mogla su se čuti, između ostalog, i izlaganja koja se tiču:

 • globalnih trendova u daljem razvoju ove funkcije,
 • ključnih elemenata upravljanja rizikom od sankcija,
 • borbe protiv finansiranja terorizma,
 • upravljanja rizikom od prevarnih radnji,
 • aktivnosti uskladjivanja sa GDPR-om,
 • problema u primeni novih odredbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,
 • izazova prouzrokovanih sprovođenjem de-riskinga,
 • modela zaštite konkurencije,
 • izazova u borbi protiv korupcije.

Na samom početku savetovanja učesnici su imali prilike da od specijaliste za rizike iz Thomson Reuters-a, Christophera Stringhama, čuju relevatne informacije o: ciljevima i ključnim izazovima u primeni intenzivnog procesa skrininga poslovnih partnera, standardima koji se primenjuju na politički eksponirane ličnosti i na stvarne vlasnike, standardima koji se primenjuju u borbi protiv finansiranja terorizma, kako sprovoditi proces procene rizika, koji su mogući izvori podataka, značaj obuke i uzbunjivača.

Nebojša Bjegović , Addiko bank a.d. Beograd (Rukovodilac Službe za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma) je na fantastičan način uporedio obaveze propisane članovima 11-15 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa obavezama koje su predviđene u Preporuci broj 16 FATF-a i Zajedničkim smernicama donetim u skladu sa članom 25 Direktive EU 2015/847.

Savetnik jedinice za finansijski kriminal, Konrad Krupinśki, PwC Češka, prezentovao je ključne informacije koje se tiču inovacija i neophodnih ulaganja u upravljanje rizikom od prevara, sa posebnim osvrtom na PSD2 zahteve EU za praćenje sprečavanja prevara u onlajn okruženju, kakvi su izazovi i prilike za banke van EU i tome slično.

Tomasz Joniec (PwC Poljska, Menadžer - savetnik jedinice za finansijski kriminal) i Nikola Ranković (Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd) su u okviru dela posvećenom sankcijama podelili sa učesnicima ključne aspekte uspešnog programa komplajansa, regulatorni okvir, aktuelnosti u ovoj oblasti, kao i primere iz prakse.

Tamas Svab, CAMS, Consortix, u okviru svog izlaganja otvorio je temu de-risking pretnje: kako zadržati pristup bankarskoj korespondentskoj mreži u svetlu rastućih međunarodnih mera.

Sa Andrijanom Bergant, Predsednicom Evropskog instituta za komplajans i etiku, održana je radionica “Bitne komplajans oblasti”, a paralelno je organizovana i radionica na kojoj su stručnjaci iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma imali prilike da otvoreno prodiskutuju o problemima u primeni novih zakonskih obaveza koje uređuju oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Miroslav Vukosavljević, Banca Intesa a.d. Beograd, specijalista za kontrolu usklađenosti, podelio je sa učesnicima svoja iskustva i aktuelne informacije o zaštiti konkurencije, način upravljanja rizikom povrede konkurencije u banci, kao i osvrt na pojedine slučajeve komunikacije sa Komisijom za zaštitu kokurencije u nedavnoj praksi.

Miloš Bogdanović, Unicredit bank Srbija a.d. Beograd, Head of Compliance Coordination and Operational Unit, imao je zapaženu prezentaciju o borbi protiv korupcije u bankama.

Erne Mraznica, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Rukovodilac sktora za komplajans, podelio je sa učesnicima savetovanja informaciju o tome koje su neophodne aktivnosti usklađivanja organizacije sa EU GDPR-om, koje su ključne faze implementacije, koji su benefiti usklađivanja, a koje bi mogle biti eventualne posledice neusklađenosti.

Prezentacije sa savetovanja

  
Register   |  Login