Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Novosti - Konferencija 15.06.2018.

Konferencija za novinare

RAST GOTOVINSKIH I POLJOPRIVREDNIH KREDITA, DALJI PAD NPL-OVA


Udruženje banaka Srbije organizovalo je 15. juna 2018. godine konferenciju za štampu, na kojoj je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, prezentovao podatke iz poslovanja Kreditnog biroa za maj 2018. godine. On je tom prilikom istakao da je polovina kalendarske godine vreme kada se već mogu izvući neki zaključci i naglasio da stanje duga po bankarskim kreditima stagnira, sa tendencijom blagog pada, dok se u strukturi odobrenih kredita stanovništvu ističe rast gotovinskih i poljoprivrednih kredita, kao i onih namenjenih refinansiranju. Opadajući trend docnje u dugu po osnovu bankarskih kredita se nastavlja, te tako docnja na kraju maja 2018. godine zbirno iznosi 7% (kod pravnih lica 8,9%, kod preduzetnika 7,9% odnosno kod stanovništva 7%). Zabeležen je i nastavak tendencije snižavanja nivoa NPL-ova koji su, zaključno sa 31.05.2018. godine, iznosili 9,8% (u segmentu pravnih lica 12.5%, preduzetnika 12,2% i stanovništva 5,7%).

U drugom delu konferencije, dr Dugalić je odgovarao na pitanja novinara koja su se ticala aktuelnih dešavanja u bankarskom sektoru, prvenstveno visine NPL-ova, uticaja politike Evropske centralne banke na poslovanje banaka u Srbiji, rešavanja problema kredita indeksiranih u švajcarskom franku, a naročito usvojenog pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita. Imajući u vidu značaj ovog pitanja, kao i dosadašnju neujednačenost sudske prakse u ovom pogledu, ali i činjenicu da se na njega čekalo mesecima, u nastavku ovaj zvanični pravni stav VKS prenosimo u celosti:

"PRAVNI STAV O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava ukoliko je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope."

Tabele:

Stanje kredita pravnih lica i preduzetnika

Stanje kredita fizičkih lica po vrstama

Stanje duga po bankarskim kreditima

Stanje duga stanovništva po vrstama bankarskih kredita

Učešće docnje u dugu po osnovu bankarskih kredita

Stanje duga fizičkih lica po lizing ugovorima, kreditnim karticama i tekućim računima građana

Register   |  Login