Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > NPR

PREZENTACIJA NACIONALNE PROCENE RIZIKA U UDRUŽENJU BANKA SRBIJE


U saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca, Udruženje banka Srbije je na nivou bankarskog sektora 28.09.2018. godine organizovalo prezentaciju nacionalne procene rizika od pranja novca, procene rizika od finansiranja terorizma, kao i akcionog plana za sprovođenje preporuka iz pomenute procene. Skup je otvorio v.d. direktora Uprave, Želјko Radovanović. Prezentaciju nalaza procene rizika održali su nacionalni koordinator procene rizika, Jelena Pantelić, iz Uprave za sprečavanje pranja novca, kao i predsedavajući podgrupa – Milјko Radisavlјević iz Republičkog javnog tužilaštva (procena pretnji), Aleksandra Medan iz Narodne banke Srbije (ranjivost finansijskog sistema), Danijela Tanić Zafirović iz Uprave za sprečavanje pranja novca (ranjivost nefinansijskog sistema), Vladimir Stevanović iz Tužilaštva za organizovani kriminal (procena rizika od finansiranja terorizma) i Goran Kuprešanin iz Komisije za hartije od vrednosti (ranjivost finansijskog sistema od pranja novca).

Register   |  Login