Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Međunarodna saradnja > EBF > Sastanci UBS sa EBF > 47. sastanak pridruženih članica EBF

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE UČESTVOVALO NA REDOVNOM SASTANKU EBF I EVROPSKOM BANKARSKOM SAMITU U BRISELU - KREDITNI BIRO U FOKUSU


Na osnovu članstva u Evropskoj bankarskoj federaciji (EBF), koja okuplјa udruženja banaka i zastupa interese bankarske industrije Evrope, Udruženje banaka Srbije prisustvovalo je redovnom 47. sastanku pridruženih članica EBF održanom 25. septembra 2018. godine u Briselu. Na sastanku kome su prisustvovali predstavnici udruženja banaka Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Mađarske, Italije, Makedonije, Crne Gore, Polјske, Turske i Srbije, a kojim je predsedavao gospodin Vim Mijs, izvršni direktor EBF, razmatrane su aktuelnosti u bankarskom sektoru Evrope: uloga banaka u finansiranju dugoročnih i razvojnih projekata, statistički pregled bankarskog sektora Evrope, finansijska edukacija, uloga kreditnih biroa. Analizirajući situacije u bankarskim sektorima navedenih zemalјa, došlo se do zaklјučka da udruženja banaka – kao članice EBF – mogu i treba da međusobno razmenjuju najbolјu praksu. Tako je, na zahtev prisutnih zemalјa i EBF-a, Udruženje banaka Srbije zamolјeno da u narednom periodu bude klјučno za prenos iskustava u domenu napora članica u implementaciji nacionalnih kreditnih biroa. Kreditni biro UBS je izazvao pažnju predstavnika EBF i svih prisutnih bankarskih sektora, prvenstveno zbog svojih karakteristika, ali i zahvalјujući tome što maksimizira interese bankarske industrije u pogledu oporavka kreditne aktivnosti, finansiranja ekonomskog razvoja, sprečavanja prezaduženosti bankarskih klijenata a time i nastanka novih NPL-ova, najširih prava klijenata po osnovu podataka u kreditnim izveštajima (tačnost, ažurnost, pravo na ispravku, besplatan Lični izveštaj, itd) i konačno uloge u očuvanju finansijske i ukupne makroekonomske stabilnosti. Imajući u vidu različite strukture u pogledu organizacije kreditnih biroa, kao i potrebu da se u okviru industrije realizuje koncept kreditnog biroa kakav postoji u Srbiji, Evropska bankarska federacija i njene članice su izrazile interes za ostvarivanjem bliže saradnje sa UBS, kao i realizacijom konkretnih aktivnosti u tom pravcu u predstojećem periodu, pre svega, između udruženja banaka (u regionu) ali i u okviru Evropske bankarske federacije.

Udruženje banaka Srbije, koje su ovom prilikom predstavlјali prof. dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije i dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik, ovim nastupom je ponovo potvrdilo svoju opredelјenost i ponudilo saradnju EBF-u i drugim udruženjima banaka i to u svim oblastima koje će u narednom periodu predstavlјati prioritet bankarske industrije Evrope: digitalna transformacija, finansijska edukacija, kreditni biroi.

U okviru ovog redovnog zasedanja EBF održan je i Evropski bankarski samit, koji je okupio veliki broj predstavnika bankarske industrije, Evropske komisije, Evropske centralne banke, EBF, Evropske centralne banke, Evropskog tela za bankarstvo (EBA), ESMA, kao i međunarodna konferencija Digital Finance Europe. Posebna pažnja industrije bila je fokusirana na finansiranje ekonomije i procese digitalne transformacije, kao i na rasvetlјavanje uloge i značaja poslovnih banaka i njihovih inicijativa i doprinosa društvu (start-ups, fintechs, razmena kreditnih informacija-kreditni biroi). Ohrabren je dalјi rad na jačanju projekta Unija tržišta kapitala (Capital Markets Union) i naglašeno da između nje i bankarskog sektora postoji visoka komplementarnost. Na skupu su se obratili guverner Centralne banke Belgije, Jan Smets, ministar finansija, Johan van Overtvelt, zamenik generalnog direktora Evropske komisije DG FISMA, Džon Berigan, zamenik generalnog direktora Evropske centralne banke za tržišnu infrastrukturu i platne sisteme, Mehdi Mana, potpredsednik EIB, Ema Navaro, direktor UNEP FI, Erik Ašer, izvršni direktor ESMA, Verena Ros, ali i predstavnici bankarske industrije kao što su Santander, Societe Generale Bank, HSBC, Barcleys, Udruženje banaka Nemačke, Udruženje banaka Italije, Udruženje banaka Francuske, SWIFT.

U tom smislu predstavnici bankarske industrije su razmatrali mogućnosti i kapacitete poslovnih banaka, kao i privatnih kreditnih biroa, za kreiranje novog ambijenta za podsticajan i održiv rast bankarske industrije.

Register   |  Login