Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Generalni sekretar UBS

IZABRAN NOVI GENERALNI SEKRETAR UBS


Na svojoj redovnoj sednici, održanoj 19. februara 2019. godine, Upravni odbor Udruženja banaka Srbije izabrao je gospodina Vladimira Vasića za novog generalnog sekretara. Upravni odbor Udruženja banaka Srbije zahvalјuje se na uspešnoj dugogodišnjoj saradnji prof. dr Verolјubu Dugaliću, kome je na ovoj funkciji u novembru 2018. godine istekao mandat, potom privremeno produžen do novog izbora generalnog sekretara.

Gospodin Vladimir Vasić ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u finansijskom i privatnom sektoru, uklјučujući poslove rukovodioca koje je obavlјao na različitim pozicijama u nekoliko banaka, osiguravajućim društvima, kao i u društvu za upravlјanje investicionim fondovima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Bankarstvo, finansije i osiguranje, a tokom svog profesionalnog razvoja pohađao je brojne treninge u domaćem i internacionalnom okruženju na teme planiranja i donošenja strateških odluka, kreditnih i drugih rizika u poslovanju banaka, kao i iz domena upravlјanja projektima, timovima, kvalitetom, promenama, itd.

Tokom svoje bankarske karijere gospodin Vasić je, između ostalog, bio profesionalno angažovan na opštim poslovima vezanim za pružanje podrške poslovanju; obavlјao poslove vezane za koordinaciju i kontrolu poslovanja ekspozitura; bavio se strateškim planiranjem i vođenjem projekata od posebne važnosti; bio član komiteta za rizike, član due diligence tima, bio ovlašćen i odgovoran za upravlјanje portfolijom projekata, kao i upravlјanje klјučnim promenama. Osim toga, obavlјao je i poslove vezane za operativne rizike i aktivnosti sprečavanja pranja novca i usaglašenosti poslovanja, rukovodio projektima za rast konkurentnosti, performansi i kvaliteta poslovanja banke, i sprovodio savetodavne aktivnosti u cilјu strateškog unapređenja finansijskih performansi.

Izborom novog generalnog sekretara Upravni odbor Udruženja banaka Srbije nastoji da, na čvrstim temelјima dosadašnjih uspeha, osnaži i unapredi dijalog i saradnju sa svim relevantnim institucijama i akterima na bankarskom i finansijskom tržištu, kao i da sa novom energijom modernizuje rad na ostvarivanju zajedničkih interesa svih banaka.

Register   |  Login