Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Saopštenje za javnost

Upozorenje po pitanju učestalog slanja zlonamernih elektronskih poruka


Nacionalni Centar za reagovanje na bezbednosne incidente Republike Srbije, koji posluje u okviru Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) i Udruženje banaka Srbije obaveštavaju javnost da je u prethodnom periodu primećena povećana aktivnost slanja zlonamernih elektronskih poruka sa cilјem krađe podataka i kompromitovanja korisničkih računara i mobilnih uređaja. Elektronske poruke se šalјu sa lažnom adresom pošilјaoca a navodno u ime neke od banaka koje posluju u našoj zemlјi. Mejlovi naizgled deluju uobičajeno i sadrže standardne poruke i obaveštenja, sa cilјem da se korisnik obmane i otvori zaražen prilog koji se u poruci nalazi.

Neke od lažnih poruka imale su formu obaveštenja o navodnom deviznom prilivu, dostavlјanju izvoda, dnevnih izveštaja i dr. dok su se u prilogu poruka nalazili zaraženi fajlovi sa ekstenzijama .pdf, .iso, .zip.

Poruke se šalјu najčešće nasumično na veliki broj elektronskih adresa često i korisnicima koji nemaju račune u bankama čija imena se zloupotreblјavaju u porukama.

Savet je da mejl poruke koje vam stižu u ime banaka u kojima nemate otvoren račun, kao ni eventualne priloge ili hiper linkove koji se mogu nalaziti u tim porukama ne otvarate, te da ovakve mejlove ignorišete.

Obaveštavamo sve klijente, ali i korisnike računara i mobilnih uređaja da banke nisu pošilјaoci ovakvih poruka, niti su podaci o adresama primalaca potekli iz njihovih sistema. Uvidom u detalјe o pošilјaocu poruka moguće je videti prave adrese sa kojih se ovakvi mejlovi šalјu, za koje napominjemo da nisu u vlasništvu banaka.

Nacionalni CERT, Udruženje banaka Srbije i banke rade na identifikaciji pošilјalaca poruka, iznalaženju rešenja kako bi se ovakve poruke u budućnosti sprečile i mole građane da se pridržavaju preporuka dobre prakse po pitanju zaštite računarskih sistema i postupanja sa spam, fišing i ostalim vidovima malicioznih poruka.

Linkovi ka preporukama:

https://www.cert.rs/

http://www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=9911

http://www.pametnoibezbedno.gov.rs/

Register   |  Login