Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Medijacija

BANKARSTVO IZMEĐU MEDIJACIJE I DIGITALIZACIJE

Na tradicionalnom savetovanju pravnika zaposlenih u bankama, koje je ove godine održano na Paliću 14. i 15. marta pod zanimljivim nazivom “Bankarstvo između medijacije i digitalizacije”, snažno je promovisana medijacija kao jedan od oblika rešavanja sporova, ali su ujedno obrađene i druge aktuelne teme iz oblasti zaštite prava banaka sa idejom da se otvori put novim tehnologijama u svakodnevnom poslovanju banaka, sa posebnim osvrtom na pravni sektor.

Koristimo priliku da se zahvalimo Službi za podršku rešavanju sporova putem posredovanja (medijacije) Privrednog suda u Beogradu, samom Privrednom sudu u Beogradu, prisutnim sudijama medijatorima, kao i Narodnoj banci Srbije, Komori javnih izvršitelja, Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije i koleginici medijatoru, Tatjani Antonić-Aničić, na upečatljivim prezentacijama njihovih viđenja dosadašnje primene i moguće perspektive medijacije.

Koleginica Tamara Guconja i kolege Savo Dedajić i Goran Andrić iz Javnobeležničke komore, odnosno Komore javnih izvršitelja, imali su svoje viđenje rada e-šaltera, kao i predloge pravca zajedničkog rada na daljem unapređenju sistema.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije po prvi put je učestvovala na savetovanju pravnika u organizaciji Udruženja banaka Srbije, obrativši se prisutnima kroz prezentaciju dosadašnjih rezultata i novih projekata.

Posebnu vrednost ovogodišnjem savetovanju dali su mladi ljudi, profesionalci iz različitih oblasti, koji su superiorno, samouvereno i nedvosmisleno pokazali da za njih ima mesta u ovoj zemlji i na ovom tržištu, kao i da odlično razumeju tokove razvoja savremenog društva i inovativnih tehnologija. Vreme koje dolazi sigurno će obeležiti imena kao što su Mihailo Pavlović, Aleksandar Ugljevarević, Milinko Mijatović, Milan Janošević i Miloš Milovanović


Register   |  Login