Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
English   Srpski  Izdavaštvo > Časopis Bankarstvo > 2019. > 1 2019

Časopis Bankarstvo broj 1 2019.

U ovom broju

Uvodnik

Originalni naučni rad

 • Nataša Krstić, Milan Gajić
  VIDLJIVOST SRPSKIH BANAKA U ORGANSKIM REZULTATIMA PRETRAGE - ZAJEDNIČKI PROBLEMI I PROPUŠTENE PRILIKE
  doi: 10.5937/bankarstvo1901012K
 • Rezime: Predmetni rad nastoji da analizira organsku vidljivost vebsajtova na internet pretraživačima, na primeru banaka u Srbiji, koristeći istraživački pristup prema korišćenju internet pretraživača kao jednog od vodećih kanala za informisanje, prodaju i interakcije u bankarskom sektoru. U primenjenoj metodologiji, kao izvor za prikupljanje podataka o učinku vebsajtova korišćeni su veb alati i SEO softveri. Generisani podaci su potom upoređeni sa faktorima za rangiranje finansijskih vebsajtova, s ciljem da se odredi učinak srpskih banaka na Google pretraživaču, kao i zajednički problemi i propuštene prilike u vidljivosti organskih rezultata pretrage. Rezultati sprovedenog istraživanja pokazuju da najveće banke u zemlji koriste optimizaciju vebsajta na internet pretraživačima kao strategiju internet marketinga, ali da im nedostaje strateško usmerenje u oblastima relevantnosti veb sadržaja, brzini mobilnih vebsajtova, generisanja veb saobraćaj sa sajtova-preporuka, imejl marketinga, sticanja kvalitetnih linkova i kod signala sa društvenih mreža.

  Ključne reči: banke; internet pretraživači; optimizacija vebsajta na internet pretraživačima (SEO); Google; Srbija

  JEL: G20, L86

Pregledni naučni članak

 • Violeta Todorović, Nenad Tomić
  NEODRŽIVOST KONCEPTA KRIPTOVALUTA BAZIRANIH NA PROOF-OF-WORK ALGORITMU
  doi: 10.5937/bankarstvo1901046T
 • Rezime: Uspeh različitih sistema kriptovaluta uslovio je veliko interesovanje za njihovo funkcionisanje. Kretanje njihovih vrednosti je veoma nepredvidivo, pa su se periodi rasta često naglo prekidali stagnacijom ili izraženim padom. I pored toga, poslednjih godina se veliki broj investitora uključio u procese rudarenja i trgovine kriptovalutama. Kada se govori o negativnim efektima koje kriptovalute stvaraju, u fokusu su različiti oblici sajber kriminala. Broj hakerskih napada upotrebom softvera za ucenjivanje - tzv. ransomvera se povećava. Po pravilu, u ovakvim slučajevima se koriste kriptovalute kao sredstvo plaćanja otkupa. Međutim, energetska efikasnost određenih klasa kriptovaluta je nešto ređa tema. Rudarenje po Proof-of-work algoritmu (PoW) je energetski intenzivan i izuzetno skup proces, koji nakon ekonomske analize ne deluje isplativo kako se u prvi mah činilo. Trgovanje kriptovalutama može da donese velike prinose investitorima, ali i velike gubitke, jer u suštini predstavlja igru sa nultom sumom. Nagli rast broja rudara doneo je poremećaj na tržištu računarskih komponenata, izazvavši rast cena i čak potpuni nestanak određenih modela grafičkih kartica. Sve navedeno ukazuje da je njihovo funkcionisanje donelo brojne negativne manifestacije i poremećaje. Predmet rada je ekonomski aspekt kriptovaluta zasnovanih na PoW algoritmu. Cilj rada je ukazivanje na neodrživost njihovog aktuelnog koncepta, usled visokih troškova koji se stvaraju direktno učesnicima u procesu rudarenja i indirektno na tržištu računarskih komponenata.

  Ključne reči: kriptovalute, PoW algoritam, Bitcoin, rudarenje, tržišni poremećaji, potrošnja energije, neodrživost modela

  JEL: E42, L17, O33, P18

Pregledni naučni članak

 • Svetlana Pantelić
  ZLATNIK KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA
  doi: 10.5937/bankarstvo1901064P
 • Rezime: Zlatnik od 20 dinara sa likom kralja Aleksandra I Karađorđevića iskovan je u državnoj Pariskoj kovnici 1927. godine. Iako je propisano da bude zakonsko sredstvo plaćanja nije pušten u opticaj na uobičajen način već se jedino mogao kupiti u Narodnoj banci za vrednost drugog zlatnog novca. Prema izveštaju Narodne banke iz 1926. godine i u brojnim katalozima navodi se da je iskovano milion komada zlatnika, tačno koliko je i planirano, dok se u katalogu D. Jovanovića iz 1970. nalazi podatak da je iskovano mnogo manje. Zlatnik ima utisnutu 1925. godinu, sastav mu je 900% zlata i 100% bakra, težak je 6,45161 gr, i sa prečnikom od 21mm. Povučen je iz opticaja 28.6.1931. godine.

  Ključne reči: zlatnik, 20 dinara, kralj, Aleksandar I Karađorđević, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1925. godina, 1927. g. comodina, 1931. godina, državna Pariska kovnica

  JEL: N14

Stručni članak

 • Radmila Gaćeša
  DJU DILIDŽENS MISIJA
  doi: 10.5937/bankarstvo1901072G
 • Napomena: Autor je lično rukovodio pripremom i sprovođenjem osam dju dilidžens misija na inicijativu vodećih Međunarodnih finansijskih institucija, među kojima su: EBRD, KfW (Nemačka banka za obnovu i razvoj), IFC - članica Grupacije Svetske banke i neke druge.

  Rezime: Dju dilidžens (eng. Due Dilligence) misija predstavlja detaljnu analizu odabranog poduzeća, posebno u pogledu ukupnih finansijskih i operativnih učinaka poslovanja. Uprkos sve većoj dostupnosti informacija na internetu, potrebno je ostvariti uvid u poslovanje kompanije neposredno na licu mesta. Poslovne analize kompanije moraju biti veoma sveobuhvatne, uzimajući u obzir sve poznate rizike. Cilj misije je da nosilac dju dilidžens aktivnosti pregleda, proveri i potvrdi prethodno prikupljene, informacije i podatke o kompaniji. Kao naručioci dju dilidžens misija posebno aktivne su kompanije koje iniciraju i aranžiraju sledeće vrste finansijskih transakcija: spajanje i pripajanje, prikupljanje sredstava za dalje investiranje, prevazilaženje statusa insolventnosti, zajednička ulaganja, tenderske procedure, kao i neke druge vrste angažmana.

  Ključne reči: globalizacija, misija, analiza poslovanja, nalogodavac, nosilac, soba za podatke, procedure

  JEL: G34, M41

BarometarRegister   |  Login