Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Kreditni biro > Kreditni izveštaj

Kreditni izveštaj / Credit Report

Podaci Kreditnog biroa se od januara 2019. godine prikazuju u novom prezentacijskom formatu pod nazivom Kreditni izveštaj. Osim uobičajenih podataka o zaduženosti fizičkih i pravnih lica prema bankama i drugim pružaocima usluga, na koje je javnost već navikla, Kreditni izveštaj će biti proširen novim informacijama, kao i grafičkim prikazima, koji će znatno olakšati razumevanje podataka o kreditnoj zaduženosti.

Kreditni izveštaj je dostupan na srpskom i engleskom jeziku.

Kreditni izveštaj na srpskom jeziku

  

Credit Report in English

  
Register   |  Login