Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Bank FinIng 2019

USPEŠNO ODRŽANO SAVETOVANJE BANK FINING 2019


Tradicionalno trodnevno savetovanje Bank FinIng – Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama i ove godine uspešno je održano od 22. do 24. maja u organizaciji Udruženja banaka Srbije. Preko 160 učesnika – predstavnika banaka, regulatora i eksternih revizorskih kuća prisustvovalo je ovom stručnom skupu koji se održava po sedamnaesti put, ovoga puta na novoj lokaciji, u Vrnjačkoj Banji.

Učesnici su imali priliku da čuju izuzetna predavanja na najaktuelnije teme iz oblasti upravljanja rizicima i kapitalom. Prvi dan savetovanja bio je posvećen osvrtu na prethodnu godinu, elementima procesa supervizorske procene i izazovima upravljanja kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi u dinarima. Drugi dan obeležile su teme iz domena upravljanja problematičnim potraživanjima, digitalizacije u kreditiranju stanovništva i iskustvima nakon prve godine primene MSFI 9 - obezvređenje. U okviru okruglog stola posvećenog aktuelnim pitanjima iz oblasti upravljanja rizicima i kapitalom učesnici su imali priliku da se upoznaju sa radom Odbora za upravljanje rizicima I kapitalom UBS između dva godišnja savetovanja i prodiskutuju o planovima i incijativama za naredni period.

Interni rejting modeli i njihova validacija bili su u fokusu trećeg dana savetovanja, a skup je zaključen prezentacijom rezultata na osnovu Baze stopa neizvršenja Udruženja banaka Srbije.

Register   |  Login