Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Godišnja sednica Skupštine UBS

ODRŽANA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE


Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 17. juna 2019. godine u prisustvu okupljenih predstavnika banaka, Narodne banke Srbije, Beogradske berze, Ministarstva finansija, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za osiguranje depozita, kompanija ChipCard, Asseco, Belit i drugih uvaženih gostiju. Sednicu je otvorio Predrag Mihajlović, predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, koji se zahvalio prisutnima na dolasku i pozvao na izbor radnog predsedništva, zapisničara i overavača zapisnika.

Nakon što je konstatovan kvorum sa prisutnih 25 banaka članica, prisutnima se obratio Vladimir Vasić, generalni sekretar UBS. On je u svom obraćanju istakao da personalne promene u instituciji kao što je Udruženje banaka Srbije imaju za cilj da obezbede nastavak njegovih aktivnosti u drugom vremenu i drugačijem okruženju, ali sa istom misijom, a to je pružanje podrške bankama i bankarskom sektoru. „Činjenica da za samo par godina od danas slavimo ceo jedan vek Udruženja banaka Srbije govori da su prethodne generacije naših kolega bankara uspešno prepoznavale značaj praćenja promena koje je nametalo vreme u kome su živeli i radili. Došavši u februaru ove godine na čelo Udruženja banaka Srbije, stekao sam uverenje o težini preuzete obaveze, koju nameće stogodišnja tradicija, dostignuti ugled, kao i značaj ove pozicije za bankarstvo u našoj zemlji“, rekao je Vasić.

U svom govoru, generalni sekretar UBS naglasio je da će se dodatno unapređenje pozicije i ugleda Udruženja postići kroz čvršće međunarodno povezivanje, jačanje saradnje sa međunarodnim institucijama i nastavak aktivnog učešća u evropskim projektima, ali i kroz strateško pozicioniranje Udruženja u zemlji. Postavljeni cilj biće ostvarivan kroz uvođenje jasnih pravila, odnosno transparentnosti u vođenju poslova Udruženja, dalje osnaživanje Kreditnog biroa UBS, intenziviranje funkcije operatera platnog sistema direktnih zaduženja, kontinuiranu posvećenost finansijskoj edukaciji namenjenoj različitim ciljnim grupama u različitim formatima, koordinaciju rada stručnih odbora sa radom državnih organa, pre svega, Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija.

Na sednici Skupštine, članice Udruženja usvojile su Zapisnik sa prošlogodišnje sednice Skupštine Udruženja, Izveštaj o poslovanju Udruženja banaka u 2018. godini sa Finansijskim izveštajem i Izveštajem revizora, Odluku o raspoređivanju finansijskog rezultata za 2018. godinu, kao i Program rada Udruženja sa Finansijskim planom za 2019. godinu.

Register   |  Login