Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Total komplajans

TOTAL KOMPLAJANS


U saradnji sa kompanijom LexisNexis, Udruženje banaka Srbije je 30.09.2019. godine organizovalo seminar "Total komplajans". Marat Almaganbetov podelio je sa nama više informacija o opšteprihvaćenim standardima vezano za borbu protiv korupcije, poklone, neophodnost posebne pažnje i tretmana javnih zvaničnika, izbegavanje sukoba interesa, procene treće strane, kao i procene i upravljanje mogućim reputacionim rizicima. Poseban akcenat bio je na potencijalu aplikativnog rešenja i bazama podataka kompanije LexisNexis.

Register   |  Login