Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti > Kreditni biro - podaci za septembar 2019.

KREDITNI IZVEŠTAJ SEPTEMBAR 2019


Pred Vama je novi Kreditni izveštaj sa podacima zaključno sa 30. septembrom 2019. godine. Osim uobičajenih podataka o zaduženosti fizičkih i pravnih lica prema bankama i drugim pružaocima usluga Kreditni izveštaj sadrži i grafičke prikaze, koji pomažu razumevanje podataka o kreditnoj zaduženosti.

Arhiva Kreditnih izveštaja dostupna je na sledećem linku: www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=10339.

Kreditni izveštaj 2019 09

Credit Report 2019 09

Register   |  Login