Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Izdavanje potvrda

IZDAVANJE POTVRDA O OSNIVAČKOM ULOGU PRIVREDNOG DRUŠTVA

Obrazac zahteva
Obrazac zahteva za izdavanje potvrde o osnivačkom ulogu privrednog društva

Cena usluge:
do 5 (pet) pojedinačnih uplata na ime osnivačkog uloga: 2.400,00 dinara
svaka sledeća uplata: 80,00 dinara

U cenu je uračunat PDV.

Uplatu izvršiti na tekući račun Udruženja banaka Srbije:
160-348470-35, s pozivom na broj: 2/10.

Izdavanje potvrda - kontakt
Udruženje banaka Srbije
Bulevar kralja Aleksandra 86
II sprat, soba 218
telefon: 011 / 30 20 777

Radno vreme sa strankama: 9-14h

Zahtev se može uputiti poštom na gore navedenu adresu.

Register   |  Login