Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Aktivnosti > Poslovi banaka sa inostranstvom > Aktuelno

Aktuelne vesti - Neposredna aktivnost odbora

SWIFT User Group Meeting

07.06.2018.

U prostorijama Udruženja banaka Srbije 5. juna 2018. godine održan je SWIFT User Group Meeting kome su prisustvovali predstavnici SWIFT-a i poslovnih banka u Srbiji. Na sastanku su učesnici imali prilike da se upoznaju sa značajnim informacijama vezanim za SWIFT, inovacijama i unapređenjima aplikativnih rešenja.

Materijali sa sastanka

 

Savetovanje Trade & Finance 2017

29.11.2017.

U prostorijama Udruženja banka održano je Savetovanje Trade & Finance 2017. Učesnici savetovanja su bili predstavnici banka iz zemlje i regiona, ali i zainteresovani klijenti naših banka koji su svojim učešćem doprineli kvalitetu svih tema i diskusija. Savetovanje su otvorili gospodin Oliver Schufmann (direktor Predstavništva Commerzbank Beograd) i moderator savetovanja Sanja Tomić (Udruženje banka Srbije), a zapažena izlaganja su imali Ruth Kunz (Commerzbank F A/M), Thomas Preston (SWIFT Solutions), Zoran Stojčevski (Asseco S.E.E), Olga Protić (Uprava carina), Marija Ercegovac (Uprava carina) i Predrag Ćatić (Udruženje banka Srbije). Ovom prilikom su učesnici i gosti imali priliku da čuju novosti sa novembarskog zasedanja ICC bankarske komisije, novine koje se tiču digitalizacije Trade & Finance instrumenata, da pogledaju prezentaciju najnovije verzije trade & finance aplikacije, kao i da razmotre najnovije informacije, iskustva ali i probleme koji se tiču tranzitnih i carinskih garancija. Izuzetno je ocenjeno izlaganje koje je za temu imalo objavljeni referat sudije Vrhovnog kasacionog suda vezano za naplatu po bankarskoj garanciji na prvi poziv po raskidu ugovora o prodaji kapitala. Doneti su izuzetno važni zaključci između kojih se ističe svakako pokretanje inicijative za unapređenje procesa postupanja sa carinskim garancijama, organizacija sastanka banaka sa Narodnom bankom Srbije na temu sagledavanja zakonskih mogućnosti za uvođenje Bank Payment Obligation instrumenta…

1 - Ruth Kunz

2 - Ruth Kunz

BPO banks live and ready for live transactions

3 - Ruth Kunz

Thomas Preston

ASSECO

Olga Protić

Predrag Ćatić

 

Register   |  Login