Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Aktivnosti > Pravni poslovi > Aktuelno

Aktuelno

PRAVNI STAV O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA

15.10.2018.

Vrhovni kasacioni sud obrazložio je svoj stav iz maja meseca 2018. godine o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita...

Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita

 

MODEL ZALOŽNE IZJAVE

20.09.2018.

Zajednička radna grupa Udruženja banaka Srbije i Komore javnih beležnika definisala je predlog jednoobraznog modela založne izjave koji bi se koristio u najvećem broju slučajeva zasnivanja založnog prava na nepokretnostima radi obezbeđenja potraživanja banaka.

Model do kojeg je radna grupa došla, a Komora javnih beležnika i Odbor za pravna pitanja Udruženja banaka usvojili kao preporuku, ima za cilj da, korišćen u najvećem mogućem broju slučajeva, radnje koje se preduzimaju radi zasnivanja hipoteke liši nepotrebnih operativnih rizika i mogućih grešaka, a sam postupak pred javnim beležnicima i potom pred službama za katastar nepokretnosti ubrza i uopšte učini rutinskim i ekonomičnijim.

Založna izjava model

 

PRAVNI STAV VKS O TROŠKOVIMA KREDITA

13.06.2018.

Prema zauzetom Pravnom stavu Građanskog veća Vrhovnog kasacionog suda od 22. maja 2018. godine, banka je imala pravo na naplatu troškova i naknadu bankarskih usluga po odredbama ugovora o kreditu. Troškovi obrade kredita i puštanje kredita u tečaj kao i drugi troškovi mogu biti iskazani u procentulanom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope.

Pravni stav

 

JOŠ JEDNA PRESUDA U KORIST BANKE

01.03.2018.

Osnovni sud u Leskovcu dana 22.01.2018. godine doneo je presudu po kojoj je banka imala pravo da naplati troškove obrade kreditnog zahteva.

Presudu možete videti klikom na priloženi link ispod:

Presuda OS u Leskovcu od 22.01.2018.

 

PRESUDA U KORIST BANKE

26.02.2018.

Privredni sud u Nišu je 1. februara ove godine doneo presudu po kojoj je banka imala pravo da naplati troškove obrade kreditnog zahteva.

Presudu možete videti klikom na priloženi link ispod:

Presuda PS u Nišu 784-17 od 01.02.2018.

 
Register   |  Login