Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana

KB

KIB

CBO

Finansijska edukacija

the european banking technology award


Časopis Bankarstvo

Vesti

Međunarodna saradnja
14.09.2018.

DELEGACIJA UDRUŽENJA BANAKA ALŽIRA POSETILA UBS

U periodu od 12. do 14. septembra 2018. godine Udruženje banaka Srbije imalo je zadovoljstvo da bude domaćin delegaciji Profesionalnog udruženja banaka i finansijskih institucija Alžira (ABEF), te u svojim prostorijama ugosti predstavnike ovog Udruženja, ali i 6 vodećih banaka ove zemlje...

Pravni stav VKS o troškovima kredita
13.06.2018.

Prema zauzetom Pravnom stavu Građanskog veća Vrhovnog kasacionog suda od 22. maja 2018. godine, banka je imala pravo na naplatu troškova i naknadu bankarskih usluga po odredbama ugovora o kreditu. Troškovi obrade kredita i puštanje kredita u tečaj kao i drugi troškovi mogu biti iskazani u procentulanom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope.


Call for Papers
06.06.2018.

ČASOPIS BANKARSTVO I DALJE U RANGU M51

UBS sa ponosom i velikim zadovoljstvom obaveštava akademsku, naučnu i stručnu javnost da je, Odlukom Matičnog naučnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke, formiranog pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi staranja o kvalitetu naučnoistraživačkog rada i razvoju naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji, časopis Bankarstvo na listi naučnih časopisa za 2017. godinu zadržao visoku kategoriju M51 - vodeći časopis od nacionalnog značaja...

Finansijska edukacija
04.06.2018.

PREDSTAVLJENI PRVI PRIRUČNICI ZA OBUKU NASTAVNIKA IZ OBLASTI FINANSIJSKE PISMENOSTI U SRBIJI

U ponedeljak, 4. juna 2018. godine u zgradi Vlade Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je, zajedno sa partnerima na projektu, predstavljanje šest priručnika za obuku nastavnika iz oblasti finansijske pismenosti u Srbiji...

Finansijska edukacija
10.05.2018.

POLJSKA ŠAMPION OVOGODIŠNJEG EVROPSKOG KVIZA NOVCA

Finale Evropskog kviza novca održano je u Briselu 8. maja 2018. godine u organizaciji Evropske bankarske federacije, koja je i pokrenula ovu inicijativu kako bi podigla svest o značaju finansijske edukacije i finansijske pismenosti...

Godišnja sednica Skupštine UBS
26.04.2018.

ODRŽANA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UBS: BANKARSKI SEKTOR I UDRUŽENJE BANAKA U 2017. GODINI

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 25. aprila 2018. godine u prisustvu brojnih predstavnika banaka, Narodne banke Srbije, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za osiguranje depozita, Kancelarije Svetske banke u Republici Srbiji, Fonda za razvoj, ChipCard-a i drugih uvaženih gostiju...

Izdavaštvo
29.03.2018.

NAJNOVIJI IZDAVAČKI PODUHVAT UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Najnoviji izdavački poduhvat Udruženja banaka Srbije, Progres i konfuzija – Stanje makroekonomske politike, urednika Olivijea Blanšara, Raghurama Radžana, Keneta Rogofa i Lorensa H. Samersa, predstavljen je javnosti 28. marta 2018. godine...

Finansijska edukacija
20.03.2018.

FINPIS PROJEKAT – SISTEMATIČNO UNAPREĐENJE FINANSIJSKE PISMENOSTI U SRBIJI

U ponedeljak, 19. marta 2018. godine, Udruženje banaka Srbije, kao jedan od partnera na FinPis projektu, bilo je domaćin okruglog stola Razvoj i unapređenje finansijske pismenosti u sistemu obrazovanja i vaspitanja u Srbiji...

Finansijska edukacija
06.03.2018.

EVROPSKA NEDELJA NOVCA 2018: PROMOCIJA FINANSIJSKE EDUKACIJE

Od sledećeg ponedeljka finansijska edukacija biće u centru dešavanja širom Evrope kada nacionalna udruženja banaka u više od 30 zemalja započnu aktivnosti u okviru Evropske nedelje novca (12-16. mart 2018)...

Saopštenje za javnost
30.01.2018.

Presuda Apelacionog suda u Beogradu od 14.12.2017. godine, kojom se naplata naknade troškova obrade kredita od strane banke oglašava ništavom i nalaže tuženoj banci da primlјeni iznos na ime ove naknade vrati korisniku kredita, izazvala je veliko interesovanje kako među klijentima banaka tako i među predstavnicima stručne javnosti i medija...

Evropski kviz novca
11.01.2018.

UBS ZAPOČINJE PROJEKAT "EVROPSKI KVIZ NOVCA"

Udruženje banaka Srbije, po preporuci Evropske bankarske federacije iz Brisela, širi svest o značaju blagovremenog finansijskog opismenjavanja i podstiče poslovne banke u Srbiji da na sistematičan način sprovode aktivnosti finansijske edukacije sadašnjih i budućih korisnika finansijskih usluga...

Najava seminara i savetovanja

    KALENDAR DOGAĐAJA ZA 2018. GODINU


SAVETOVANJA


27-28.09.2018.

BankMark 2018    

Trajanje: 2 dana, Beograd


03-05.10.2018.

Bankinfo 2018    

Trajanje: 3 dana, Palić


Prospekti

Udruženje banaka Srbije je pripremilo prospekte za korisnike bankarskih usluga i Kreditnog biroa:


    Tekući računi

    Platne kartice

    Štednja

    Krediti

    Bezbedno poslovanje

Register   |  Login