Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Centar za bankarsku obuku > Arhiva

Arhiva seminara
2019.
Datum Seminar Predavač
20.02

Prezentacija ugovora o IT uslugama

prospekt

Jovana Živkovski, Zoran Naumović
 
2018.
Datum Seminar Predavač
26.11

Upravljanje aktivom i pasivom banke

prospekt

prof. dr Miloš Božović
14.11

Regulativa o zaštiti podataka

prospekt

Aleksandar Ugljevarević
08.11

Krizne komunikacije

prospekt

Ljiljana Boljanović
 
2017.
Datum Seminar Predavač
15 - 17.11.

Executive Forum on Problem Loan Management

Nathaniel Dickerson
20 - 21.06.

Upravljanje likvidnošću, portfolijom i tržišnim rizicima

prospekt

Giampaolo Gabbi
31.05.

Iskustva u primeni IFRS 9

prospekt

Sanja Kočović, Uroš Milosavljević, Thomas Gaber
 
2016.
Datum Seminar Predavač
21 - 22.09.

Bazel III i upravljanje aktivom i pasivom banke (ALM)

prospekt

Christian Thornaes
03.06.

Seminar o operativnom riziku i finansijskom kriminalu

prospekt

Denis Bondarenko, Yevgen Rokicki
23.03.

Upravljanje rizikom likvidnosti u bankama u okviru Bazela III i Direktive o kapitalnim zahtevima IV (CRD4)

prospekt

Victor Hill
04.03.

Konferencija "Inovacije u bankarstvu MSP"

program konferencije

grupa predavača
 
2015.
Datum Seminar Predavač
23.11.

Primena Power Excel & Power BI Desktop alata u bankarstvu

prospekt

Zoran Grković
27.03.

Finansiranje poljoprivredne proizvodnje: Koncept "Value Chain Finance" i unapređenje energetske efikasnosti u poljoprivredi

prospekt

Erdal Kocoglu, Gojko Vučinić, Nikola Nikolić
23 - 24.03.

Izrada efektivnih revizorskih izveštaja

prospekt

Konstantinos P. Triantafyllidis
20.02.

Izveštaji na klik - Revolucija koju je doneo novi Excel 2013 u izveštavanju

prospekt

Zoran Grković
 
2014.
Datum Seminar Predavač
02.12.

Usluge mobilnog bankarstva

prospekt

Kalin Radev, Philippe Breul, Matteo Snidero
25 - 26.09.

Revizija prevarnih radnji - Otkrivanje i sprečavanje prevarnih radnji

prospekt

Konstantinos P. Triantafyllidis
26 - 27.05.

Dokumentarni akreditivi i bankarske garancije, bankarska platna obligacija (BPO), forfeting – Novi trendovi

prospekt

Pavel Andrle
27 - 28.03.

Revizija sektora sredstava - izazovi i zaštita tokom finansijske krize

prospekt

Theodoros Tzanetakos
20 - 21.02.

Javno-privatno partnerstvo - mogućnosti za finansiranje Srbiji

prospekt

dr Slađana Sredojević
06 - 07.02.

Veštine adekvatnog prezentovanja proizvoda/usluga

prospekt

Darko Todorović
 
2013.
Datum Seminar Predavač
30.10 - 01.11.

Upravljanje rizicima - viši nivo

prospekt

Guy Mertens
25 - 27.09.

Upravljanje aktivom i pasivom: fokus na rizik likvidnosti

prospekt

Giovanni Gentili
14.05.

Svop ugovori i obveznice na Eikonu

prospekt

Elmar Voggenhuber
14 - 15.03.

Izvedeni finansijski instrumenti u praksi

prospekt

Jernej Doles
 
2012.
Datum Seminar Predavač
10 - 12.10.

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja

prospekt

Robert Hall
27 - 28.09.

Kreditni poslovi sa inostranstvom

prospekt

Radmila Gaćeša
20 - 21.09.

Dokumentarni akreditivi i bankarske garancije

prospekt

Pavel Andrle
08 - 10.05.

Bazel II i priprema za Bazel III

prospekt

Sergio Scandizzo
23 - 25.04.

Upravljanje rizicima - viši nivo

prospekt

Giovanni Gentili
 
2011.
Datum Seminar Predavač
26.10.

Ček u međunarodnom prometu

prospekt

Branislava Bolješić
06 - 07.10.

Platni promet sa inostranstvom - najznačajniji trendovi u savremenoj bankarskoj praksi u svetu sa posebnim osvrtom na Evropu i evrozonu

prospekt

Radmila Gaćeša
26 - 27.09.

Poslovanje sa fizičkim licima - praktična primena u radu

prospekt

Branislava Bolješić
06 - 08.06.

Upravljanje aktivom i pasivom

prospekt

Yves Wagner
20.05.

Hipoteka kao sredstvo obezbeđenja potraživanja - aktuelnosti u praksi

poziv i program

grupa predavača
09 - 11.05.

Sprečavanje pranja novca u kontekstu komplajansa

prospekt

Rob Sonnenschein
28 - 30.03.

Bankarska strategija, bankarska mreža i ritejl bankarstvo

prospekt

Pierre Voos
03 - 04.03.

Revizija sektora sredstava

prospekt

Theodoros Tzanetakos
28.02.

Poslovanje menicama

prospekt

Emica Zdravković
10.02.

Falsifikati stranog i domaćeg novca

prospekt

Nikola Tanasijević
03.02.

Falsifikati stranog i domaćeg novca

prospekt

Marko Puletić
 
2010.
Datum Seminar Predavač
09.11.

Platni promet sa inostranstvom - najznačajniji trendovi u savremenoj bankarskoj praksi u svetu sa posebnim osvrtom na regulativu EU

prospekt

Radmila Gaćeša
25 - 27.10.

Komplajans u kontekstu sprečavanja pranja novca

prospekt

Rob Sonnenschein
30.09. - 01.10. Međunarodna konferencija iz oblasti edukacije i ljudskih resursa
20 - 23.09.

Proces interne procene adekvatnosti kapitala (ICAAP) za Srbiju

program

Maurice Ewing
21 - 23.06.

Upravljanje aktivom i pasivom

prospekt

Graham Cheshire
14 - 16.06.

Bazel II

prospekt

Davy Reinard
07 - 10.06.

Kreditni skoring za MSP i usaglašenost sa Bazelom II

program

Maurice Ewing
02 - 04.06.

Eksterna i interna revizija u bankama - korporativno finansiranje i računovodstvena pitanja

prospekt

Jean-Louis Guarniero
24 - 25.05.

UCP 600 i ISBP 681 pregled dokumenata po dokumentarnim akreditivima

prospekt

Pavel Andrle
29.03.

Ček u međunarodnom prometu

prospekt

Branislava Bolješić
01 - 03.03.

Upravljanje ljudskim resursima

prospekt

Thierry Schuman
25.02.

Falsifikati stranog i domaćeg novca

prospekt

Nikola Tanasijević
18.02.

Falsifikati stranog i domaćeg novca

prospekt

Nikola Tanasijević
11.02.

Falsifikati stranog i domaćeg novca

prospekt

Marko Puletić
18 - 19.01.

Bankarske garancije sa fokusom na primenu novih ICC pravila - URDG 758

prospekt

Pavel Andrle
 
2009.
Datum Seminar Predavač
14 - 17.12.

Validacija modela kreditnog skoringa i stres testiranje

program

Maurice Ewing
02 - 05.11.

Kreditni skoring, rejting i Bazel II

program

Maurice Ewing
19 -21.10.

Komplajans u kontekstu sprečavanja pranja novca

prospekt

fotografija sa seminara

Rob Sonnenschein
14 - 15.10.

Uloga banaka i lokalnih samouprava u postupku emisije municipalnih obveznica

prospekt

Graham Cheshire
21 - 23.09.

Projektno finansiranje

prospekt

Graham Cheshire
27 - 29.04.

Tržišni rizik

prospekt

Giovanni Gentili
02 - 03.04.

Dokumentarni i stendbaj akreditivi, UCP 600 i ISBP 681 i bankarske garancije

prospekt

Pavel Andrle
05.03

Falsifikati stranog i domaćeg novca

prospekt

fotografija sa seminara

Marko Puletić
26.02. Falsifikati stranog i domaćeg novca Marko Puletić
19.02 Falsifikati stranog i domaćeg novca Marko Puletić
09 - 12.02.

Plan kontinuiteta poslovanja

prospekt

fotografija sa seminara

Maurice Ewing
02. - 04.02.

Korporativno finansiranje

prospekt

Graham Cheshire
22. - 23.01.

UCP 600 i ISBP 681

prospekt

Pavel Andrle
 
2008.
Datum Seminar Predavač
27.11. Okrugli sto - Garancije Thomas Fischer
24. - 26.11. ALM Giovanni Gentili
13. - 14.10. UCP 600 Pavel Andrle
06. - 08.10. Project finance Graham Cheshire
07. - 09.07. Human resources management Thierry Schuman
10. - 12.06. Prevention of money laundering Gerard Zolt
05. - 07.03. Microfinance Yves Mathieu
04.03. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
26.02. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
18. - 20.02. Tržišta kapitala, obveznica i međunarodni kreditni rizik Graham Cheshire
13.02. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
06.02. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
 
2007.
Datum Seminar Predavač
03. - 05.12. ALM Guy Mertens
12. - 14.11. Project financing Graham Cheshire
18. - 19.10. Garancije Bertrams
10. - 12.10. Branch network management Pierre Voos
01. - 03.10. Money laundering Philippe Delhaye
25.05. UCP 600 Svetlana Topolšek
27.03. UCP 600 Svetlana Topolšek
06.03. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
27.02. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
23.02.UCP 600 Svetlana Topolšek
20.02. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
 
2006.
Datum Seminar Predavač
11. - 13.12. Financial & Money Market Product Jean Pierre Doumont,
David Missenard
06. - 08.11. Sprečavanje pranja novca Rob Sonnenschein
10.03. Poslovanje menicama Emica Zdravković
07.03. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
28.02. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
21.02. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
 
2005.
Datum Seminar Predavač
14. - 16.11. Internal Control Rob Sonnenschein
24. - 25.10. USAID -
03.10. Pranje novca -
31.05. - 02.06. Sistem zaštite poverilaca po novom Zakonu o stečajnom postupku David Fitzpatrick
26. - 27.05. Poslovanje menicama u domaćoj i međunarodnoj praksi Emica Zdravković
09. - 11.05. Financial Markets Paul Kleinbart
25.04. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
18.04. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
11.04. Falsifikati ino čekova, stranog i domaćeg novca Marko Puletić
30.03. - 01.04. Portfolio management Davide Zur Goldstaub
16.03. Operativni rizik - Bazel II Vesna Matić
09. - 11.03. Ethics and Prevention of Money Laundering Roger Claessens
22. - 24.02. Branch Management Roger Claessens
16. - 17.02. Međunarodno dvostruko oporezivanje banaka i njegovo izbegavanje Miodrag Arsić
08.02. Procesno zakonodavstvo Emica Zdravković

 

Arhiva savetovanja

2018.
Datum Savetovanje Mesto
05 - 07.12.

Godišnji račun 2018.

prospekt i prijave

Palić
15 - 16.11.

Trade & Finance

prospekt i prijave

Beograd
01 - 02.11.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama

prospekt i prijave

Palić
03 - 05.10.

Bankinfo 2018

prospekt i prijave

Palić
27 - 28.09.

BankMark 2018

program i prijava

Beograd
31.05 - 01.06.

Komplajans funkcija u bankama 2018

prospekt i prijave

Palić
16 - 18.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima

prospekt i prijave

Palić
08 - 09.03.

Status banaka i pravna zaštita

prospekt i prijave

Palić
 
2017.
Datum Savetovanje Mesto
06 - 08.12.

Godišnji račun 2017

prospekt i prijave

Palić
30.11 - 01.12.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama

prospekt i prijave

Palić
23 - 24.11.

Trade & Finance

prospekt i prijave

Beograd
11 - 13.10.

Bankinfo 2017

prospekt i prijave

Palić
08 - 09.06.

Compliance funkcija u bankama 2017

prospekt i prijave

Palić
24 - 26.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima

prospekt i prijave

Palić
16 - 17.03.

NPL i procena vrednosti u novom tržišnom i pravnom okruženju

prospekt i prijave

Palić
 
2016.
Datum Savetovanje Mesto
07 - 09.12.

Godišnji račun 2016

prospekt i prijave

Palić
23 - 25.11.

Bankinfo 2016

prospekt i prijave

Palić
20 - 21.10.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama

prospekt i prijave

Palić
01 - 03.06.

Compliance funkcija u bankama

prospekt i prijave

Palić
18 - 20.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima

prospekt i prijave

Palić
17 - 18.03.

Građansko i stvarno pravo u bankarstvu Srbije

prospekt i prijave

Palić
14.03.

Značaj finansijske edukacije i pismenosti korisnika finansijskih usluga

prospekt i prijave

Beograd
 
2015.
Datum Savetovanje Mesto
09 - 11.12.

Godišnji račun 2015

prospekt i prijave

Palić
26.11.

Finance & Trade 2015

prospekt i prijave

Beograd
04 - 06.11.

Bankinfo 2015

prospekt i prijave

Palić
22 - 23.10.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama

prospekt i prijave

Palić
03 - 05.06.

Compliance funkcija u bankama

prospekt i prijave

Palić
20 - 22.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima

prospekt i prijave

Palić
01.04.

Novi zakonski okvir za poslovanje banaka u funkciji razvoja finansijskih tržišta

prospekt i prijave

Beograd
12 - 13.03.

Izvršenje u Srbiji i novi pravni izazovi u oblasti zaštite korisnika

prospekt i prijave

Palić
 
2014.
Datum Savetovanje Mesto
10 - 12.12.

Godišnji račun 2014

prospekt i prijave

Palić
05 - 07.11.

Bankinfo 2014

prospekt i prijave

Palić
30 - 31.10.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama

prospekt i prijave

Palić
28 - 30.05.

Compliance funkcija u bankama

prospekt i prijave

Palić
21 - 23.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima

prospekt i prijave

Palić
03 - 04.04.

Nova uloga obuka u sistemu obrazovanja danas

prospekt i prijave

Beograd
13 - 14.03.

Od tapije do elektronike

prospekt i prijave

Palić

 

2013.
Datum Savetovanje Mesto
11 - 13.12.

Godišnji račun za 2013. godinu

prospekt i prijave

Palić
27 - 28.11.

Finance & Trade 2013

prospekt i prijave

Beograd
06 - 08.11.

Bankinfo 2013

prospekt i prijave

Palić
24 - 25.10.

Izazovi u razvoju finansijskih tržišta danas

prospekt i prijave

Beograd
17 - 18.10.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama

prospekt i prijave

Palić
22 - 24.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima

prospekt i prijava

Palić
15 - 17.05.

Compliance funkcija u bankama

prospekt i prijava

Palić
04 - 05.04.

Ljudski kapital banaka i ekonomska kriza: investicija i društvena odgovornost

prospekt i prijava

Beograd

 

2012.
Datum Savetovanje Mesto
12 - 14.12.

Godišnji račun za 2012. godinu

poziv i prijave

Palić
29 - 30.11.

Finance & Trade 2012

prospekt i prijave

Beograd
07 - 09.11.

Bankinfo 2012

prospekt i prijave

Palić
25 - 26.10.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama

prospekt i prijave

Palić
16 - 18.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima

prospekt i prijave

Palić
18 - 20.04.

Compliance funkcija u bankama

prospekt i prijave

Palić
11 - 12.04.

Marketing i društvena odgovornost u bankama

prospekt i prijave

Beograd

 

2011.
Datum Savetovanje Mesto
07 - 09.12.

Godišnji račun za 2011. godinu

poziv

Palić
01 - 02.12.

Finance & Trade 2011

prospekt i prijave

Palić
09 - 11.11.

Bankinfo 2011

prospekt i prijave

Palić
13 - 14.10.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama

prospekt i prijave

Palić
09 - 10.06.

Nova bankarska regulativa

prospekt i prijave

Palić
18 - 20.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima

prospekt i prijave

Palić
13 - 15.04.

Compliance funkcija u bankama

prospekt i prijave

Palić

 

2010.
Datum Savetovanje Mesto
10 - 12.12.

Godišnji račun za 2010. godinu

program

Palić
25 - 26.11.

Finance & Trade 2010

prospekt i prijave

Palić
10 - 12.11.

Bankinfo 2010

prospekt i prijave

Palić
07 - 08.10.

Poslovanje sa stanovništvom u bankama

prospekt i prijave

Palić
12 - 14.05.

Bank FinIng - Upravljanje rizicima

prospekt i prijave

Palić
07 - 09.04.

Compliance funkcija u bankama

prospekt i prijave

Palić

 

2009.
Datum Savetovanje Mesto
09 - 11.12.

Godišnji račun za 2009. godinu

Palić
26 - 27.11.

Finance&Trade 2009

prospekt i prijave

prijave za e-mail

Subotica
13 - 15.05.

BankFinIng (Upravljanje rizicima)

Palić
15 - 16.04.

Kako banke i druge finansijske institucije da kroz marketing i internu komunikaciju odgovore na izazove svetske ekonomske krize

prospekt i prijava

prijava za e-mail

Ečka
08 - 10.04.

Compliance funkcija u bankama

prospekt i prijava

prijava za e-mail

Palić

 

Arhiva tribina


2018.
Datum Tribina Predavač
11.10.

Zakon o stečaju: Italija & Srbija - uporedna analiza

prospekt

grupa predavača
 
2017.
Datum Tribina Predavač
22.06.

Controlling za banke

prospekt

Bojan Šćepanović
11.05.

Globalni trendovi u gotovinskom poslovanju

prospekt

Nena Vukićević
09.02.

Saradnja procenitelja i banaka

prospekt

grupa predavača
 
2016.
Datum Tribina Predavač
20.10.

Mogućnosti za banke iz EU fondova: HORIZONT 2020 - Access to Risk Finance

prospekt

grupa predavača
21.09.

Promocija novog izdanja Evropskih standarda procene - EVS 2016

prospekt

Danijela Ilić, Zoran Stanić
30.06.

Elektronska građevinska dozvola i njena poslovna upotreba

prospekt

Darinka Đuran, Dragana Čukić, Jelena Bojović
25.02.

Primena i značaj Zakona o ozakonjenju objekata

prospekt

Aleksandra Damnjanović
 
2015.
Datum Tribina Predavač
11.12.

Uspostavljanje i zaštita perimetra modernog doba

prospekt

Mirad Maglić
10.06.

Sajber kriminal i finansijski malver - izazov i odgovor

prospekt

Maurits Lucas
09.06.

Negativne kamatne stope

prospekt

Petar Arsić
25.03.

Rizici i posledice lošeg korporativnog upravljanja kod klijenata banaka

prospekt

Kiril Nejkov, Vladimir Hrle, Vladimir Pavlović
10.03.

Nova rešenja izmena i dopuna Zakona o bankama

prospekt

Maja Jovančević Šetka, Miloš Kuzman, Predrag Ćatić
24.02.

Naplata potraživanja kojoj se ređe pribegava

prospekt

Predrag Ćatić
Register   |  Login