Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Početna strana > Arhiva vesti

Arhiva vesti

Konferencija za novinare
STANJE ZADUŽENOSTI I ZAKONITOST NAPLATE TROŠKOVA OBRADE KREDITA

U Udruženju banaka Srbije 9. februara 2018. godine održana je konferencija za štampu, kojoj su se u velikom broju odazvali predstavnici svih vodećih medijskih kuća i novinskih agencija i na kojoj je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, prezentovao podatke iz poslovanja Kreditnog biroa za januar 2018. godine...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
SIMBOLIČAN RAST KREDITA I KONTINUIRANO SMANJENJE DOCNJE

Na konferenciji za štampu održanoj u Udruženju banaka Srbije 11. januara 2018. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, prezentovao je podatke iz poslovanja Kreditnog biroa za decembar 2017. godine...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA NOVEMBAR 2017.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. novembrom 2017. godine...

podaci


Konferencija za novinare
RASTE UREDNOST PRIVREDE I GRAĐANA KOD KREDITA, KARTICA I TEKUĆIH RAČUNA

Konferencija za novinare održana je u Udruženju banaka 9. novembra 2017. godine, na kojoj je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo podatke iz rada Kreditnog biroa koji se odnose na stanje duga po kreditima privrede i stanovništva, lizing ugovora, tekućih računa i kreditnih kartica...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA SEPTEMBAR 2017.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. septembrom 2017. godine...

podaci


Konferencija za novinare
U AVGUSTU ZABELEŽEN RAST KREDITA PRIVREDI

U Udruženju banaka održana je konferencija za novinare 8. septembra 2017. godine, na kojoj je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo podatke iz rada Kreditnog biroa o stanju duga i učešću docnje u dugu po kreditima...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUL 2017.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. julom 2017. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUN 2017.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. junom 2017. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA MAJ 2017.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. majem 2017. godine...

podaci


Konferencija za novinare
STAGNIRA KREDITNA AKTIVNOST

Na konferenciji za novinare koja je održana 19. maja 2017. godine u Udruženju banaka Srbije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, informisao je prisutne o stanju kredita, lizinga, kreditnih kartica i tekućih računa i urednosti građana i privrede...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA MART 2017.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. martom 2017. godine...

podaci


ODRŽANA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UBS: BANKARSKI SEKTOR I UDRUŽENJE BANAKA U 2016. GODINI

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 26. aprila 2017. godine. Sednicu je otvorio dr Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije i predsednik Upravnog odbora Societe Generale Banka Srbija ad Beograd...

više o sednici


Konferencija za novinare
ZADUŽENOST PO STANOVNIKU NAJMANJA U SRBIJI

Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, na konferenciji za novinare, koja je održana 15. marta ove godine, prisutnim predstavnicima medija komentarisao je standardne podatke iz rada Kreditnog biroa koji se objavljuju svakog meseca...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
IZ GODINE U GODINU BELEŽI SE PAD BROJA I VREDNOSTI ČEKOVA

Januarski podaci Kreditnog biroa o kreditnoj zaduženosti privrede i stanovništva bili su predmet razmatranja dr Veroljuba Dugalića, generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, na konferenciji za novinare koja je održana 21. februara ove godine...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
OSTVAREN RAST KREDITA I UREDNOST GRAĐANA

Na konferenciji za novinare, 17. januara 2017. godine u Udruženju banaka Srbije, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je podatke o kreditnoj zaduženosti, urednosti u izmirivanju obaveza po kreditima, kreditnim karticama, tekućim računima i lizing ugovorima...

više o konferenciji


EVROPSKOJ BANKARSKOJ FEDERACIJI DODELЈENA NAGRADA EUROPEAN PUBLIC AFFAIRS AWARD 2016

Evropska bankarska federacija iz Brisela, EBF, je nedavno obavestila Udruženje banaka Srbije da je ovog novembra u Briselu EBF osvojila Evropsku nagradu koja se dodelјuje za doprinose društvu u Evropi - European Public Affairs Award 2016 i to za aktivnosti koje su sve nacionalne asocijacije banaka (i njihove banke članice) kao članice EBF imale povodom akcije Evropska nedelјa novca...

više o nagradi


Kreditni biro UBS
PODACI ZA NOVEMBAR 2016.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. novembrom 2016. godine...

podaci


OBELEŽENA 95. GODIŠNJICA UDRUŽENJA BANAKA

Kao i svake godine, već više od jedne decenije, poslovni partneri, saradnici i prijatelji su dragi gosti Udruženja banaka Srbije povodom godišnjice njegovog osnivanja...

više o godišnjici


Kreditni biro UBS
PODACI ZA OKTOBAR 2016.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. oktobrom 2016. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA SEPTEMBAR 2016.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. septembrom 2016. godine...

podaci


Konferencija za novinare
STAGNIRA KREDITNA ZADUŽENOST PRAVNIH LICA

Na konferenciji za novinare održanoj 14. septembra 2016. godine u Udruženju banaka Srbije prezentirani su podaci Kreditnog biroa o kreditnoj zaduženosti, učešću docnje privrede i građana i stanju duga fizičkih lica po lizing ugovorima, tekućim računima i kreditnim karticama...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUL 2016.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. julom 2016. godine...

podaci


SARADNJA UBS I FRANKFURTSKE ŠKOLE ZA FINANSIJE I MENADŽMENT

Udruženje banaka Srbije je 25. jula 2016. godine potpisalo Sporazum o saradnji sa Frankfurtskom školom finansija i menadžmenta (Frankfurt School of Finance and Management) sa sedištem u Frankfurtu, Nemačka...

više o saradnji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUN 2016.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. junom 2016. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA MAJ 2016.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. majem 2016. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA APRIL 2016.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. aprilom 2016. godine...

podaci


ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE UBS

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 28. aprila 2016. godine. Skupštinu je otvorila Draginja Đurić, izvršni direktor Banca Intesa, pozdravivši prisutne i predloživši članove Radnog predsedništva...

više o Skupštini


Kreditni biro UBS
PODACI ZA MART 2016.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. martom 2016. godine...

podaci


Konferencija za novinare
PODACI KREDITNOG BIROA I NAJAVA EVROPSKE I SVETSKE NEDELJE NOVCA

Na konferenciji za novinare održanoj 4. marta ove godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izneo je najvažnije podatke za februar 2016. godine o kreditnim zaduženjima privrede i građana i njihovoj urednosti...

više o konferenciji


U ORGANIZACIJI IFC I UBS ODRŽANA KONFERENCIJA O MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

IFC, članica Grupacije Svetske banke, i Udruženje banaka Srbije su organizovali 4. marta 2016. godine konferenciju za bankarsku zajednicu Srbije sa namerom da razgovaraju o načinima kako da povećaju finansiranje manjih preduzeća u zemlji i tako podstaknu otvaranje novih radnih mesta i ekonomski rast...

više o konferenciji


IFC I UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE POTPISNICE SPORAZUMA O SARADNJI

U Udruženju banaka Srbije 18. februara 2016. godine potpisan je Sporazum o saradnji IFC - Međunarodne finansijske korporacije i Udruženja banaka. Sporazum su potpisali Tomas Lubek, regionalni menadžer IFC-a za zapadni Balkan i dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS...

više o Sporazumu


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JANUAR 2016.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. januarom 2016. godine...

podaci


Konferencija za novinare
OHRABRUJU PODACI O KREDITNOJ ZADUŽENOSTI I UREDNOSTI

Na konferenciji za novinare 13. januara 2016. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, izneo je podatke iz rada Kreditnog biroa za decembar 2015...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
BLAGI RAST KREDITNE ZADUŽENOSTI

Na konferenciji za novinare 15. decembra 2015. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izneo je novembarske podatke o zaduženosti i urednosti pravnih lica, preduzetnika i stanovništva iz baze Kreditnog biroa...

više o konferenciji


NASTAVLЈA SE OBUKA BANKARSKIH RADNIKA O KREDITNOM BIROU

Krajem novembra i početkom decembra 2015. godine održan je novi ciklus besplatnih obuka zaposlenih u bankama po poslovima Kreditnog biroa, posebno namenjenih zaposlenima u bankama koji rade na šalterima ili u neposrednom kontaktu sa klijentima...

više o obuci


94. GODIŠNJICA UDRUŽENJA BANAKA

Pre tačno 94 godine, 4. decembra, osnovano je Udruženje banaka u Beogradu, na svečanoj sednici koja je održana u sali Prometne banke. Na ovoj osnivačkoj sednici bili su prisutni predstavnici 29 najvećih banaka u zemlji, od 39 koje su potpisale Pravila Udruženja banaka...

više o godišnjici


Konferencija za novinare
ZA DEVET GODINA ČETIRI PUTA VEĆI BROJ STAMBENIH KREDITA

Na konferenciji za novinare, 17. novembra 2015. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, informisao je prisutne o podacima iz Kreditnog biroa...

više o konferenciji


BACEE PRIZNANJE

Na redovnoj regionalnoj konferenciji Udruženja banaka za Centralnu i Istočnu Evropu, 19. oktobra 2015. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, dobio je priznanje za razvoj međunarodne bankarske saradnje koje mu je na svečanosti uručio Ištvan Lenđel, generalni sekretar BACEE.

više o priznanju


Konferencija za novinare
SEPTEMBAR KAO AVGUST

Na konferenciji za novinare, 9. oktobra 2015. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, dao je kraći raport podataka Kreditnog biroa za septembar 2015. godine...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
STAGNIRA DOCNJA U DUGU PO BANKARSKIM KREDITIMA

Na konferenciji za novinare u Udruženju banaka, 10. septembra 2015. godine, predstavljeni su podaci iz rada Kreditnog biroa koji se odnose na kredite, lizing, kreditne kartice i čekove i njihovu docnju...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUL 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. julom 2015. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUN 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. junom 2015. godine...

podaci


Konferencija za novinare
MAJSKI PODACI OHRABRUJU

Domaćin sastanka sa novinarima dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, istakao je da sve vrste kredita stanovništvu pokazuju blagi rast. S obzirom na to da se podaci iskazuju u dinarima oni za maj nude realniju sliku jer miruju kurs i inflacija...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA APRIL 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. aprilom 2015. godine...

podaci


GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 28. aprila 2015. godine. Nakon otvaranja Skupštine, izbora Radnog predsedništva, zapisničara i overivača zapisnika dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, obratio se prisutnima sa prezentacijom rezultata poslovanja bankarskog sektora Srbije u 2014. godini, Udruženja banaka, kao i najznačajnijih elemenata Programa rada Udruženja sa Finansijskim planom za ovu godinu...

više o Skupštini


NOVO BACEE PRIZNANJE DR DUGALIĆU

Udruženje banaka Centralne i Istočne Evrope – BACEE na svojoj jubilarnoj 30. bankarskoj konferenciji, 13. i 14. aprila ove godine, uručilo je priznanje dr Veroljubu Dugaliću, generalnom sekretaru Udruženja banaka Srbije, kao istaknutom govorniku na BACEE konferencijama...

više o priznanju


Kreditni biro UBS
PODACI ZA MART 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. martom 2015. godine...

podaci


Konferencija za novinare
SMANJENJEN UKUPAN DUG PO BANKARSKIM KREDITIMA

Na konferenciji za novinare održanoj 11. marta 2015. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, istakao je da su novinarima prezentirani podaci iz rada Kreditnog biroa koji su zahvaljujući stabilnom kursu i nižoj inflaciji mnogo realniji...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JANUAR 2015.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. januarom 2015. godine...

podaci


UPRAVNI ODBOR UBS O ŠVAJCARSKOM FRANKU

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije, na sednici održanoj 23. januara 2015. godine, razmatrao je situaciju u bankarskom sektoru Srbije, sa posebnim osvrtom na efekte jačanja švajcarskog franka na sve učesnike u finansijskom sektoru...

saopštenje


NOVO SAOPŠTENJE SRPSKE BANKE

Objavljujemo novo saopštenje koje je Udruženju banaka Srbije poslato dana 14. januara 2015. godine ispred Srpske banke...

saopštenje


SAOPŠTENJE ZA NOVINARE O SRPSKOJ BANCI A.D.

Obaveštavamo vas da smo danas dobili informaciju iz Srpske banke ad u kojoj se navodi da će ona nastaviti sa radom sa izmenjenom poslovnom politikom, što praktično znači da ubuduće neće raditi sa stanovništvom, ali da će nastaviti da servisira svoje postojeće klijente - fizička lica do izmirenja svih njihovih obaveza...

saopštenje


Konferencija za novinare
ZA DEVET GODINA DUPLIRANA ZADUŽENOST U EVRIMA PO STANOVNIKU SRBIJE

Na pres konferenciji u Udruženju banaka dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je podatke iz rada Kreditnog biroa sa 31. decembrom i 30. novembrom 2014. i 31.12.2013. godine...

više o konferenciji


Saopštenje
PREDSTAVNICI NBS I BANAKA O ZAKONU O BANKAMA

U Udruženju banaka Srbije 25. decembra ove godine održan je sastanak kome su prisustvovali guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković sa saradnicima i predstavnici svih banaka...

više o sastanku


POSETA STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA

Studenti Ekonomskog fakulteta u Subotici, u okviru stručne ekskurzije, posetili su 15. i 16. decembra 2014. godine Udruženje banaka Srbije...

više o poseti


Kreditni biro UBS
PODACI ZA NOVEMBAR 2014.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. novembrom 2014. godine...

podaci

GODIŠNJICA OSNIVANJA UBS

Danas, 4. decembra 2014. godine u Udruženju banaka obeležena je godišnjica osnivanja ove asocijacije banaka. Naime, 4. decembra 1921. godine u Prometnoj banci u Beogradu osnivanju Udruženja banaka prisustvovali su brojni predstavnici banaka u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca...

više o godišnjiciKreditni biro UBS
PODACI ZA OKTOBAR 2014.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. oktobrom 2014. godine...

podaci


MEĐUNARODNA SARADNJA

U septembru je u Udruženju banaka održan sastanak sa predstavnicima KfW banke, nemačke državne razvojne banke koja je u Srbiji aktivna od 2000. godine. Jedan od sektora u kojima ova banka aktivno učestvuje je finansijski/bankarski sektor, odnosno refinansiranje poslovnih banaka kreditnim linijama za: polјoprivredu, energetsku efikasnost i obnovlјivu energiju, kao i za finansiranje opštinske infrastrukture...

više o sastanku


Kreditni biro UBS
PODACI ZA SEPTEMBAR 2014.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. septembrom 2014. godine...

podaci


Konferencija za novinare
PORAST DOCNJE KOD STANOVNIŠTVA U DUGU PO KREDITIMA

Konferencija za novinare održana je 16. septembra 2014. godine u Udruženju banaka Srbije. Domaćin konferencije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, naglasio je da se nastavlja stagnacija kreditne aktivnosti kod privrede i stanovništva, objasnivši da je procenat povećanja u nivou inflacije...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
SPROVOĐENJE PROGRAMA FATCA

U Udruženju banaka Srbije održana je konferencija za novinare 15.08.2014. godine, a tema je bila sprovođenje programa FATCA...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUL 2014.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. julom 2014. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUN 2014.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. junom 2014. godine...

podaci


DOGOVOR SA KOMOROM IZVRŠITELJA

Komora privatnih izvršitelja i Udruženje banaka Srbije dogovorili su se o unapređenju međusobne saradnje po pitanjima koja su međusobno identifikovana kao otvorena. Dogovor je postignut na sastanku 11.06.2014. godine, čiji zapisnik prenosimo u celosti...

više o sastanku


Predlozi mera
FINANSIJSKA PODRŠKA STANOVNIŠTVU I PRIVREDI U POPLAVLЈENIM PODRUČJIMA

Upravni odbor Udruženja banaka je na svojoj XXVIII sednici, održanoj 16.06.2014. godine, usvojio predloge mera "Finansijska podrška stanovništvu i privredi u poplavlјenim područjima", koje dostavljamo u celosti...

predlozi mera


Kreditni biro UBS
PODACI ZA MAJ 2014.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. majem 2014. godine...

podaci


Saopštenje za štampu
POMOĆ BANKARSKOG SEKTORA POSTRADALIM U POPLAVAMA

U petak, 23. maja 2014. godine, održan je sastanak koji je predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić imao sa predstavnicima bankarskog sektora. Predstavnici bankarskog sektora izražavaju veliko zadovoljstvo zbog održanog sastanka i podržavaju neizmernu zabrinutost koju ispoljava Predsednik Republike u teškoj situaciji u kojoj se danas nalazi Srbija...

saopštenje


Saopštenje za štampu
POMOĆ UBS POSTRADALIM U POPLAVAMA

Udruženje banaka Srbije pridružilo se brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu u humanitarnoj akciji otklanjanja posledica katastrofalnih poplava. U ove svrhe na otvoren račun Vlade Republike Srbije Udruženje banaka je uplatilo milion dinara...

saopštenje


Konferencija za novinare
REZULTATI BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE U 2013. GODINI I PODACI KREDITNOG BIROA ZA APRIL OVE GODINE

Na konferenciji za novinare održanoj 15. maja ove godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, informisao je prisutne o rezultatima poslovanja bankarskog sektora Srbije u prošloj godini i podacima kojima raspolaže Kreditni biro zaključno sa 30.4. 2014. godine...

više o konferenciji


GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA BANAKA

Godišnja sednica Skupštine UBS održana je 28. aprila 2014. godine u prisustvu velikog broja predstavnika banaka, Narodne banke Srbije, Agencije za osiguranje depozita, institucija sa kojima Udruženje poslovno sarađuje, kao i drugih saradnika i prijatelja UBS...

više o Skupštini


Konferencija za novinare
GUBITAK BANAKA U SRBIJI 18 MILIONA EVRA

Na konferenciji za novinare 17. aprila 2014. godine u Udruženju banaka Srbije, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je brojne podatke iz poslovanja bankarskog sektora Srbije, kao i podatke kojima raspolaže Kreditni biro...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
POSTEPENO POVEĆANJE DOCNJE KOD OTPLATE KREDITA

Na konferenciji za novinare, održanoj 20. marta 2014. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, izneo je najnovije podatke iz rada Kreditnog biroa, zaključno sa 28. februarom 2014. godine...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JANUAR 2014.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. januarom 2014. godine...

podaci


Konferencija za novinare
MANJA ZADUŽENOST I VEĆA UREDNOST PRAVNIH LICA

Na konferenciji za novinare, 22. januara 2014. godine u Udruženju banaka, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je podatke o zaduženosti i urednosti pravnih lica, preduzetnika i stanovništva...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
OPADA ZADUŽENOST PRIVREDE I STANOVNIŠTVA

Na konferenciji za novinare, 18. decembra 2013. godine u Udruženju banaka, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, upoznao je novinare sa podacima iz Kreditnog biroa o zaduženosti i urednosti privrede i stanovništva...

više o konferenciji


Obeležena 92. godina postojanja UBS
PREDSTAVLJENA STUDIJA "DOPRINOS BANKARSKOG SEKTORA EKONOMIJI I DRUŠTVU SRBIJE"

Udruženje Banaka Srbije 4. decembra 2013. godine obeležilo je 92 godine postojanja i uspešnog rada predstavljanjem studije “Doprinos bankarskog sektora ekonomiji i društvu Srbije”...

više o studiji


Konferencija za novinare
SMANJEN IZNOS DUGA PO KREDITIMA

Na konferenciji za novinare, održanoj 13. novembra 2013. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izneo je podatke iz oktobra kojima raspolaže Kreditni biro, a tiču se visine duga po bankarskim kreditima...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA SEPTEMBAR 2013.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. septembrom 2013. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA AVGUST 2013.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. avgustom 2013. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUL 2013.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. julom 2013. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUN 2013.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. junom 2013. godine...

podaci


Konferencija za novinare
UPRAVNI ODBOR UBS PRIHVATIO PREPORUKE NARODNE BANKE

Na konferenciji za novinare održanoj 17. juna 2013. godine u Udruženju banaka Srbije, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, obavestio je novinare da je Upravni odbor UBS prihvatio preporuke Narodne banke Srbije o kreditima indeksiranim u švajcarskim francima...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
BLAGI PORAST UREDNOSTI

Na konferenciji za novinare u Udruženju banaka Srbije, održanoj 14. maja 2013. godine, razmatrani su podaci Kreditnog biroa o zaduženosti pravnih lica, preduzetnika i građana za april 2013. godine...

više o konferenciji


Održana godišnja sednica Skupštine UBS
UDRUŽENJE BANAKA - POUZDAN PARTNER BANKARSKOM SEKTORU SRBIJE

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 25. aprila 2013. godine...

više o Skupštini


Konferencija za novinare
3 HILJADE SUBVENCIONISANIH STAMBENIH KREDITA U OVOJ GODINI

Domaćin konferencije za novinare u Udruženju banaka Srbije 10. aprila 2013. godine bio je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, koji je izneo podatke o kreditnoj zaduženosti i urednosti pravnih lica, preduzetnika i građana u martu 2013...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
STAGNACIJA ZADUŽENOSTI

Na konferenciji za novinare, održanoj 12. marta 2013. godine, posvećenoj podacima iz rada Kreditnog biroa, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, istakao je da je došlo do stagnacije zaduženosti stanovništva, privrede i preduzetnika kada su u pitanju bankarski krediti...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JANUAR 2013.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. januarom 2013. godine...

podaci


Konferencija za novinare
DECEMBAR BELEŽI STAGNACIJU

Konferencija za novinare u Udruženju banaka Srbije održana je 16. januara 2013. godine. Na konferenciji su razmatrani podaci Kreditnog biroa za decembar 2012. godine u poređenju sa novembrom ove i decembrom 2011. godine...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA NOVEMBAR 2012.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. novembrom 2012. godine...

podaci


DAN UDRUŽENJA BANAKA

U Udruženju banaka Srbije 4. decembra 2012. godine obeležena je 91. godišnjica ove bankarske asocijacije. Tom prilikom dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, podsetio je prisutne na ovaj značajan datum iz istorije Udruženja i uputio čestitke za nastupajuću Novu godinu i ostale praznike...

dan Udruženja


Konferencija za novinare
U OKTOBRU SMANJENA ZADUŽENOST GRAĐANA

Na konferenciji za novinare održanoj 27. novembra 2012. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, komentarisao je oktobarske podatke iz Kreditnog biroa...

više o konferenciji


OBAVEŠTENJE

U prilogu se nalazi obaveštenje o uvođenju ruske rublje na listu valuta kojima se trguje na deviznom tržištu Republike Srbije...

Obaveštenje


Kreditni biro UBS
PODACI ZA SEPTEMBAR 2012.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. septembrom 2012. godine...

podaci


Konferencija za novinare
RASTE UČEŠĆE DOCNJE PO KREDITIMA

Avgust je protekao bez rasta kredita. Nominalno i realno došlo je do pada kredita, ali je zato zabeležen rast učešća docnje po osnovu kredita koje je 3% veće nego u julu i u odnosu na prošlu godinu, istakla je Slavica Kovačević, rukovodilac Kreditnog biroa, na konferenciji za novinare koja je održana 18. septembra 2012. godine...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
PET GODINA SARADNJE I PRIJATELJSTVA

U Udruženju banaka Srbije 24. avgusta 2012. godine održana je konferencija za novinare posvećena Miloradu Čaviću, izuzetnom sportsti i velikom prijatelju naše kuće...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUL 2012.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. julom 2012. godine...

podaci


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JUN 2012.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. junom 2012. godine...

podaci


Konferencija za novinare
PAD KREDITNE AKTIVNOSTI

Konferencija za novinare u Udruženju banaka Srbije održana je 14. juna 2012. godine. Ovom prilikom generalni sekretar UBS, dr Veroljub Dugalić, komentarisao je podatke iz rada Kreditnog biroa za maj 2012. godine...

više o konferenciji


KONTROLA PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA – POSAO PORESKE UPRAVE

Primena člana 30a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji bila je tema sastanka u Udruženju banaka Srbije, održanog 8. juna 2012. godine...

više o sastanku


Konferencija za novinare
SMANJENA DOCNJA U DUGU PO KREDITIMA PRAVNIH LICA

Kod podataka koji se vode u Kreditnom birou zaključno sa 30. aprilom 2012. godine, a u odnosu na nekoliko meseci unazad, nije došlo do značajnijih promena...

više o konferenciji


26. aprila 2012. godine održana
SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Uvodno izlaganje na godišnjoj sednici Skupštine UBS dr Veroljuba Dugalića, generalnog sekretara, odnosilo se na ekonomske i finansijske prilike u zemlji, poslovne rezultate bankarskog sektora Srbije, poslovanje UBS u 2011. i planske okvire za 2012. godinu...

više o Skupštini


Na konferenciji BACEE Dr Dugaliću uručena
PRIZNANJA

Dugogodišnja uspešna saradnja Udruženja banaka Srbije sa Međunarodnim bankarskim savetom (International Banking Council – IBC) i Udruženjem banaka centralne i istočne Evrope (Banking Association of Central and Eastern Europe – BACEE), krunisana je dvema nagradama koje su Dr Veroljubu Dugaliću, generalnom sekretaru UBS, uručene tokom jubilarne 25. BACEE bankarske konferencije, održane 19-20. aprila 2012. godine u Budimpešti...

više


Kreditni biro UBS
PODACI ZA MART 2012.

Iz Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije dobijeni su podaci zaključno sa 31. martom 2012. godine...

podaci


Sa sastanka predstavnika Udruženja banaka i Kreditnog registra Mađarske i Udruženja banaka Srbije
DOGOVOR O BUDUĆOJ SARADNJI

U Udruženju banaka Srbije 9. marta 2012. godine održan je sastanak predstavnika Udruženja banaka Mađarske, Kreditnog registra Mađarske i GIRO Zrt. i Udruženja banaka Srbije...

više


Konferencija za novinare u UBS
PROMOCIJA NOVE USLUGE KREDITNOG BIROA

Na Konferenciji za novinare promovisana je nova usluga Kreditnog biroa - Preuzimanje Ličnog izveštaja putem interneta korišćenjem lične karte sa kvalifikovanim sertifikatom, odnosno uz mogućnost korišćenja digitalnog potpisa...

više o konferenciji


Kreditni biro UBS
PODACI ZA JANUAR 2012.

Dajemo podatke Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije za januar 2012. godine, sa uporednim podacima od 31.12.2011. i 31.12.2010. godine...

podaci


Konferencija za novinare
U OTPLATI PREKO 85 HILJADA STAMBENIH KREDITA

Na konferenciji za novinare koja je održana 17. januara 2012. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, komentarisao je podatke iz rada Kreditnog biroa koji se odnose na stanje duga po bankarskim kreditima, lizing ugovorima, tekućim računima i kreditnim karticama...

više o konferenciji


Radna grupa za odgovorno poslovanje banaka
PLAN RADA ZA 2012. GODINU

Na inicijativu Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, početkom januara 2011. godine, formirana je Radna grupa za odgovorno poslovanje banaka...

više


Sa konferencije za novinare u Udruženju banaka
RAST DOCNJE PRAVNIH LICA U OTPLATI BANKARSKIH KREDITA

Konferencija za novinare održana je u Udruženju banaka 13. decembra 2011. godine. U prvom delu konferencije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, izneo je novembarske podatke s kojima raspolaže Kreditni biro i njihovo poređenje sa oktobrom 2011. i 31.12.2010. godine...

više o konferenciji


SRPSKE BANKE SLAVE 90 GODINA UDRUŽENJA

Udruženje banaka Srbije stiglo je do značajne prekretnice proslavom 90 godina postojanja ove godine. U želji da obeleži ovu priliku, na 32. sastanku pridruženih članica EBF, održanom u Beogradu u maju ove godine, Izvršni direktor EBF, Gvido Ravoet, čestitao je Udruženju, njegovim članicama i zaposlenima na njihovim dostignućima i izrazio želju za dugoročnom i kontinuiranom saradnjom...

više


Podaci iz rada Kreditnog biroa za oktobar 2011.
NEMA RASTA KREDITA ZA STANOVNIŠTVO

Prema podacima sa kojima raspolaže Kreditni biro očigledno je da u poslednja dva meseca padaju krediti stanovništvu, osim onih za refinansiranje...

podaci


Kreditni biro
PODACI ZA SEPTEMBAR 2011.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka zaključno sa 30. septembrom 2011. godine...

podaci


Kreditni biro
PODACI ZA AVGUST 2011.

Objavljujemo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka zaključno sa 31. avgustom 2011. godine...

podaci


Kreditni biro
PODACI ZA JUL 2011.

Pregled podataka Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31.07.2011. godine...

podaci


Kreditni biro
IZVEŠTAJ ZA JUN 2011.

Obaveštavamo vas da ćemo podatke iz rada Kreditnog biroa u julu i avgustu ove godine objaviti na našem sajtu, a da će se konferencije za novinare ponovo održavati od septembra...

podaci


Na Konferenciji za novinare u UBS
VIŠE VRAĆENIH NEGO ODOBRENIH KREDITA

Na konferenciji za novinare održanoj 14. juna 2011. godine u Udruženju banaka dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je najnovije podatke iz rada Kreditnog biroa zaključno sa 31. majem 2011. godine...

više o konferenciji


32. SASTANAK EVROPSKE BANKARSKE FEDERACIJE U ORGANIZACIJI UBS

32. sastanak Evropske bankarske federacije održan je, u organizaciji Udruženja banaka Srbije, od 26. do 29. maja 2011. godine u Beogradu...

više


Sa konferencije za novinare
BEZ RASTA KREDITNE ZADUŽENOSTI I DOCNJE

Konferencija za novinare održana je 17. maja 2011. godine. Domaćin konferencije bio je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Tema konferencije bili su podaci Kreditnog biroa zaključno sa 30. aprilom 2011. godine...

više o konferenciji


DR VEROLJUB DUGALIĆ - "NAJEVROPLJANIN SRBIJE" ZA 2010.

U ponedeljak, 9. maja 2011. godine u Gradskoj skupštini dodeljene su nagrade "Najevropljanin Srbije" za 2010. godinu. Iz ekonomije ovu nagradu je dobio dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije...

više o nagradi


NOVINE U IZVEŠTAJU ZA FIZIČKA LICA

Kreditni biro UBS počeo je sa izradom dopunjenog izveštaja za fizička lica koji će na prvoj strani evidentirati da li lice ima obaveze u bazi podataka za pravna lica i preduzetnike...

više


Sa sednice Skupštine Udruženja banaka
ZADOVOLJAVAJUĆA FINANSIJSKA STABILNOST I SIGURNOST BANKARSKOG SEKTORA U 2010. GODINI

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 21. aprila 2011. godine. Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, imao je uvodno izlaganje o rezultatima poslovanja bankarskog sektora i Udruženja banaka u 2010. godini i osnovnim projekcijama rada za 2011. godinu...

više o Skupštini


Po podacima Kreditnog biroa UBS
MIRUJE KREDITNA ZADUŽENOST STANOVNIŠTVA

Na konferenciji za novinare, održanoj 13. aprila 2011. godine u Udruženju banaka, prezentirani su podaci Kreditnog biroa zaključno sa 31. martom 2011. godine...

više o konferenciji


Upravni odbor UBS preporučio bankama
USVAJANJE I SPROVOĐENJE MERA FINANSIJSKE PODRŠKE GRAĐANIMA SRBIJE

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije na sednici održanoj 8.4.2011. godine doneo je zaključak da se svim bankama PREPORUČI usvajanje i sprovođenje mera finansijske podrške građanima Republike Srbije u periodu trajanja ekonomske krize...

saopštenje


Po pokazateljima Kreditnog biroa na kraju februara ove godine
KREDITNA AKTIVNOST U STAGNACIJI

Na konferenciji za novinare, održanoj 17. marta 2011. godine, razmatrani su podaci o stanju: kredita fizičkih lica, pravnih lica i preduzetnika, lizing ugovora, kreditnih kartica i tekućih računa po podacima Kreditnog biroa UBS...

više o konferenciji


Na konferenciji za novinare dr Dugalić istakao
BEZ KREDITA NEMA NI INVESTICIJA

Na konferenciji za novinare, koja je održana 22. februara 2011. godine u Udruženju banaka Srbije, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je podatke o zaduženosti privrede i stanovništva po kreditima i na osnovu korišćenja čekova, kartica i lizing ugovora...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
GOTOVINSKI I STAMBENI KREDITI NAJVIŠE RASLI U 2010.

Na konferenciji za novinare u Udruženju banaka Srbije, održanoj 18. januara 2011. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, izneo je podatke koji se vode u Kreditnom birou za novembar i decembar 2010. i za 31.12.2009. godine...

više o konferenciji


Razmatranje Nacrta zakona
RAZMATRANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

U Udruženju banaka Srbije 08. decembra 2010. godine, sa početkom u 13:00 časova, održana je zajednička sednica Odbora za razvoj poslova sa stanovništvom, Odbora za Compliance i Odbora za marketing i informisanje Udruženja banaka Srbije, u cilju razmatranja Nacrta zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga...

više o zajedničkoj sednici


Konferencija za novinare u Udruženju banaka
STAGNACIJA KREDITNE AKTIVNOSTI PRAVNIH LICA

Konferencija za novinare, održana 14. decembra 2010. godine u Udruženju banaka Srbije, posvećena je podacima Kreditnog biroa zaključno sa 30. novembrom 2010. godine, uz poređenje sa oktobrom 2010. i 31. 12. 2009. godine...

više o konferenciji


Saopštenje
UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE POMAŽE KRALJEVO

Udruženje banaka Srbije uplatilo je milion dinara pomoći Kraljevu postradalom u zemljotresu. Iznos je uplaćen na račun Ministarstva finansija Srbije, koji je otvoren za sredstva namenjena elementarnoj nepogodi - zemljotresu 2010. godine...

saopštenje


Saopštenje
UPRAVNI ODBOR UBS O PROVIZIJI ZA UPLATU POMOĆI KRALJEVU

Sa II sednice Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, održane 16.11.2010. godine, upućena je preporuka svim bankama u Srbiji da se odreknu provizije, odnosno naplate naknade prilikom uplate sredstava za pomoć od zemljotresa postradalom Kraljevu i njegovoj okolini.


Sa konferencije za novinare posvećene podacima Kreditnog biroa
BEZ ZNAČAJNIJIH PROMENA

Konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije održana je 15. novembra 2010. godine. Domaćin konferencije bio je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, koji je i komentarisao podatke o stanju duga i docnji građana i privrede kod kredita, kartica, tekućih računa i lizing ugovora...

više o konferenciji


Sa konferencije za novinare posvećene podacima Kreditnog biroa
ZAUSTAVLJEN RAST DOCNJE U DUGU PO OSNOVU BANKARSKIH KREDITA

Na konferenciji za novinare održanoj 19. oktobra 2010. godine u Udruženju banaka Srbije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, izneo je podatke o kreditima i dugovanjima po kreditima, karticama, tekućim računima i lizing ugovorima zaključno sa 30.09.2010. godine...

više o konferenciji


Saopštenje
SAOPŠTENJE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE POVODOM NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Inicijativa Narodne banke Srbije, da se iz nacrta Zakona o zaštiti potrošača izuzme deo koji reguliše finansijske usluge, odnosno potrošačke kredite, predstavlja veliko i neprijatno iznenađenje za bankarski sektor...

saopštenje

Konferencija za novinare
SMANJUJE SE BROJ KREDITNIH KARTICA I NJIHOVIH KORISNIKA

Prema podacima Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije, stanje duga pravnih lica, preduzetnika i stanovništva po bankarskim kreditima je neznatno poraslo u avgustu 2010. godine...

više o konferenciji


Kreditni biro
JULSKI PODACI

Objavljujemo podatke iz poslovanja Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. 7.2010. godine...

podaci


Kreditni biro
PODACI ZA JUN 2010.

Objavljujemo podatke iz poslovanja Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. 6.2010. godine...

podaci


Konferencija za novinare
PODACI KREDITNOG BIROA ZA MAJ 2010. GODINE

Na konferenciji za novinare koja je održana 15. juna 2010. godine u Udruženju banaka Srbije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar, komentarisao je podatke Kreditnog biroa o stanju kredita, čekova, kartica i lizing ugovora i zaduženosti i docnji korisnika...

više o konferenciji


OČUVANJE FINANSIJSKE STABILNOSTI

U Udruženju banaka Srbije 31. maja 2010. godine održan je prvi radni sastanak na kome je ministarka finansija Diana Dragutinović, sa saradnicima, predstavnicima bankarskog sektora izložila set zakona o očuvanju finansijske stabilnosti...

više


KREDITNI BIRO UBS NAJBOLJE OCENJEN U IZVEŠTAJU OECD – INVESTMENT REFORM INDEX 2010

U organizaciji Ministarstva ekonomijе i regionalnog razvoja a povodom objavljivanja Izveštaja OECD pod nazivom Indeks investicionih reformi 2010 – politika nadzora i institucije nadležne za strana direktna ulaganja u Jugoistočnoj Evropi - 27. maja 2010. godine u Palati Srbija je organizovana prezentacija i predstavljeni rezultati ovog Izveštaja...

više


Kreditni biro
PODACI ZA APRIL 2010.

Objavljujemo podatke Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 30. aprilom 2010. godine, uz podatke za 31. mart 2010. i 31. decembar 2009. godine...

podaciGodišnja sednica Skupštine UBS
2009 - GODINA RECESIJE DOMAĆE PRIVREDE I OČUVANOG BANKARSKOG SEKTORA

Godišnja sednica Skupštine Udruženja banaka Srbije održana je 19. aprila 2010. godine...

više o sednici Skupštine


Kreditni biro
PODACI ZA MART 2010.

Objavljujemo podatke Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije zaključno sa 31. martom 2010. godine, uz podatke za februar 2010. i decembar 2009. godine...

podaci


Konferencija za novinare
REZULTATI SLIČNI JANUARSKIM

Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, bio je domaćin konferencije za novinare koja je održana 16. marta 2010. godine. Na početku svog obraćanja novinarima istakao je da, prema podacima kojima raspolaže Kreditni biro, izveštaj za februar 2010. je skoro preslikan onome iz januara...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
SMANJEN BROJ KREDITNIH KARTICA I TEKUĆIH RAČUNA

Konferencija za novinare u Udruženju banaka Srbije održana je 10. februara 2010. godine. Domaćin konferencije dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, komentarisao je podatke Kreditnog biroa koji se odnose na 31. januar 2010. godine sa poređenjem u odnosu na 31.12.2009. i 31.12.2008. godine...

više o konferenciji


Seminar
PRIMENA NOVIH ICC PRAVILA

Pavel Andrle, sekretar ICC Češke, održao je sredinom januara 2010. godine dvodnevni seminar o bankarskim garancijama sa fokusom na primenu novih ICC pravila - URDG 758. Osnovni motiv Centra za bankarsku obuku UBS da organizuje seminar na ovu temu bio je da se zaposleni u bankama na vreme informišu o pravilu URDG 758 koji stupa na snagu 1. jula 2010. godine...

pročitajte više


Konferencija za novinare
UPOREDNI PODACI KREDITNOG BIROA ZA 2009. I 2008. GODINU

Kada se pogledaju podaci o ukupnoj zaduženosti pravnih lica, preduzetnika i stanovništva može se konstatovati da je došlo do stabilizacije, naglasio je na početku konferencije za novinare, održane 15. januara 2010. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije...

više o konferenciji


Konferencija za novinare
KREDITNA AKTIVNOST U BLAGOM PORASTU

U Udruženju banaka Srbije održana je konferencija za novinare 17. decembra 2009. godine. Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, bio je domaćin konferencije i ovom prilikom odgovorao je na pitanja novinara i komentarisao podatke iz rada Kreditnog biroa...

više o konferenciji


SAVETOVANJE FINANCE&TRADE 2009

Održano je peto po redu savetovanje Finance & Trade 2009, u periodu 25-27.11.2009. godine u Subotici...

pročitajte više


Konferencija za novinare
PODACI IZ RADA KREDITNOG BIROA I KLIRINŠKE INSTITUCIJE BANAKA

Na konferenciji za novinare održanoj 17.11.2009. godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, prezentirao je novinarima podatke iz rada Kreditnog biroa i Klirinške institucije banaka zaključno sa 31.10.2009. godine...

više o konferenciji


U Udruženju banaka 22. oktobra ove godine održana
KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, prezentirao je novinarima rezultate ankete koju je u organizaciji Udruženja sprovelo 28 banaka...

više o konferenciji


SAVETOVANJE FINANCE&TRADE 2009

Održano je peto po redu savetovanje Finance & Trade 2009, u periodu 25-27.11.2009. godine u Subotici...

više


ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 9/10 2009

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo za 2009. godinu - dvobroj 9/10...

broj 9/10

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove dvobroja 7/8 2009...

broj 7/8


UPRAVLJANJE RIZICIMA - EDUKACIJA

Tokom septembra meseca urađen je i poslat Upitnik svim bankama, sa 14 programa specijalističkih seminara koje je Dr Maurice Ewing ponudio tržištu Srbije. Reč je o seminarima koji obrađuju različite aspekte upravljanja rizicima. Ovim upitnikom, bankama je data mogućnost da naprave izbor tema po kriterijumu prioriteta, ali i da programe modeliraju prema svojim potrebama. Ovaj Upitnik, takođe, daje mogućnost da se napravi dogovor sa predavačem o dugoročnom terminskom planu održavanja seminara, tako da risk menadžeri mogu da planiraju vreme, a banke budžet za edukaciju. U prilogu se nalaze programi seminara koje je Dr Ewing ponudio, na srpskom i engleskom jeziku, Upitnik koji je poslat bankama vezano za ovaj vid edukacije, kao i kratak rezime odgovora koje su banke dale...

programi seminara - srpski

programi seminara - engleski

blanko upitnik

sumirani rezultati odgovora na upitnik


Rezultati ankete koju su obavile banke i Udruženje banaka
ANKETIRANO 8000 GRAĐANA - KLIJENATA BANAKA

U organizaciji Udruženja banaka Srbije, a u saradnji sa bankama, izvršeno je anketiranje klijenata banaka sa namerom da se dobiju informacije o motivima štednje, ponuđenim uslugama, čuju primedbe i sugestije građana i sa još drugim brojnim pitanjima istraži bankarsko tržište Srbije...

više


31. Međunarodni sajam grafičke i papirne industrije
TRI NAGRADE ZA PROIZVODE UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Na Beogradskom sajmu od 23. do 27. septembra 2009. godine održan je 31. Međunarodni sajam grafičke i papirne industrije. Tom prilikom Stručni žiri u sastavu: Vladan Lolić, grafički inženjer, predsednik, Zona Kostić, grafički dizajner, Dušan Pavićević, grafički inženjer, prof. mr Miodrag Todorović i Petar Radosavljević, grafički inženjer i dipl. inž. organizacije rada ocenjivali su eksponate firmi koje su uzele učešće na ovom sajmu u osam robnih grupa...

više


Graham Cheshire, Agencija za transfer finansijskih tehnologija, Luksemburg
PROJEKTNO FINANSIRANJE

U Udruženju banaka Srbije održan je trodnevni seminar od 21. do 23. septembra 2009. godine sa osnovnom temom: Projektno finansiranje. Graham Cheshire, viši ekspert ATTF (Agence de Transfert de Tehnologie Financiere) iz Luksemburga, je rado viđen predavač koji u Udruženju banaka svojim seminarima uvek izazove pažnju i zainteresovanost učesnika, pre svega predstavnika banaka...

više o seminaru


Na konferencije za novinare izneti
PODACI KREDITNOG BIROA O KRETANJU ZADUŽENOSTI I DOCNJI U PLAĆANJU KOD BANAKA

U prilogu se nalazi elektronska verzija Preporuka za uspostavljanje i vršenje funkcije kotrole usklađenosti poslovanja banke - Compliance funkcije...

više o konferenciji


Prema izveštaju Svetske banke
NAJVEĆA OCENA KREDITNOM BIROU UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

Na konfrerenciji za novinare, održanoj 17. septembra 2009. godine, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, podsetio je novinare na nedavno objavljenu informaciju povodom izveštaja Svetske banke...

više


U Udruženju banaka Srbije održan sastanak sa Ministrom za životnu sredinu i prostorno planiranje
MOGUĆNOST ODOBRAVANJA KREDITA GRAÐANIMA U POSTUPKU LEGALIZACIJE BESPRAVNO PODIGNUTIH OBJEKATA

Udruženje banaka Srbije, u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, organizovalo je sastanak 14. septembra ove godine, povodom primene Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/2009), koji je stupio na snagu 11.09.2009. godine...

više


Konferencija za novinare
PODACI IZ RADA KREDITNOG BIROA

U petak, 28. avgusta 2009. godine, održana je u Udruženju banaka Srbije konferencija za novinare posvećena podacima iz rada Kreditnog biroa zaključno sa 31. julom 2009. godine...

više o konferenciji


U Udruženju banaka Srbije potpisan Ugovor između Nacionalne službe za zapošljavanje i Komercijalne banke
PRVA ŠANSA ZA 50 PRIPRAVNIKA

U Udruženju banaka Srbije, 14. avgusta 2009. godine, potpisan je Ugovor između Nacionalne službe za zapošljavanje i Komercijalne banke na osnovu koga će se 50 pripravnika zaposliti u filijalama ove banke prema programu "Prva šansa"...

više


PREPORUKE ZA USPOSTAVLJANJE I VRŠENJE FUNKCIJE KONTROLE USKLAÐENOSTI POSLOVANJA BANKE - COMPLIANCE FUNKCIJE

U prilogu se nalazi elektronska verzija Preporuka za uspostavljanje i vršenje funkcije kotrole usklađenosti poslovanja banke - Compliance funkcije...

preporuke


Konferencija za novinare
RAD KREDITNOG BIROA I AKTUELNA SITUACIJA U BANKARSKOM SEKTORU SRBIJE

U petak, 10. jula 2009. godine, održana je u Udruženju banaka Srbije konferencija za novinare posvećena rezultatima rada Kreditnog biroa zaključno sa 30. junom 2009. godine i aktuelnoj situaciji u bankarskom sektoru Srbije...

Više o konferenciji


ČASOPIS BANKARSTVO, BROJ 3/4 2009

Izašlo je novo izdanje časopisa Bankarstvo za 2009. godinu - dvobroj 3/4. Na našem sajtu možete naći sadržaj, kao i delove objavljenih tekstova...

broj 3/4

Takođe vas obaveštavamo da na našem sajtu možete preuzeti i kompletno sve tekstove dvobroja 1/2 2009...

broj 1/2

Konferencija za novinare
RAD KREDITNOG BIROA I MERE NARODNE BANKE SRBIJE

U utorak, 16. juna 2009. godine, održana je u Udruženju banaka Srbije konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa sa podacima o stanju kredita i duga građana, pravnih lica i preduzetnika i ućešća docnje po osnovu bankarskih kredita...

Više o konferenciji

NOVI IZDAVAČKI PODUHVAT UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

"Pročitajte me i saznajte zašto sam doživela, u ovih 30 godina, čak 12 izdanja u SAD i zašto me čitaju studenti kao obavezno štivo na univerzitetima u SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Saudijskoj Arabiji, Iranu, Čileu, brojnim zemljama Evrope i drugim delovima sveta."

Knjiga Principi novca, bankarstva i finansijskih tržišta je u tvrdom povezu, u koloru, na preko 660 stranica kvalitetne štampe. Cena knjige sa PDV je 2.600 dinara i može se kupiti u Udruženju banaka Srbije. Sva obaveštenja možete dobiti na telefon 011 30 20 778.

Narudžbenica

Konferencija za novinare
ZADOVOLJAVAJUĆA LIKVIDNOST BANKARSKOG SEKTORA

Na konferenciji za novinare 12. maja 2009. godine generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, dr Veroljub Dugalić, govorio je o bankarskom sektoru Srbije u 2008. godini, o poslovanju UBS u prošloj godini i izneo podatke iz rada Kreditnog biroa zaključno sa 30. aprilom ove godine...

Više o konferenciji

Sa sednice Skupštine Udruženja banaka Srbije
REZULTATI POSLOVANJA BANKARSKOG SEKTORA I UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE U 2008.

U velikoj sali Udruženja banaka Srbije, 29. aprila 2009. godine, održana je godišnja sednica Skupštine. Sednicu je otvorila predsednica Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, Draginja Đurić, predsednica Izvršnog odbora Intesa Banke. Nakon izbora radnog predsednika, overivača zapisnika i zapisničara uvodni govor je održao generalni sekretar UBS, dr Veroljub Dugalić...

Više o skupštini

JAVNI POZIV AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA IZBOR BANKE ISPLATIOCA DEPOZITA

Javni poziv Agencije za osiguranje depozita za izbor banke isplatioca depozita u slučaju stečaja ili prinudne likvidacije banke, objavljen na sajtu Agencije 22. aprila, u dnevnom listu "Politika" 24. aprila i u "Službenom glasniku RS" (broj 26) 14. aprila 2009. godine...

Javni poziv

ZAKLJUČCI SA SAVETOVANJA COMPLIANCE FUNKCIJA U BANKAMA

U organizaciji Udruženja banaka Srbije održano je savetovanje Compliance funkcija u bankama na Paliću u periodu od 07. do 10. aprila 2009. godine. U prilogu su poruke i zaključci sa Savetovanja, kao i prezentacija Narodne banke Srbije...

Zaključci

Prezentacija NBS

Konferencija za novinare
POVEĆANA ZADUŽENOST KORISNIKA BANKARSKIH KREDITA

Konferencija za novinare u Udruženju banaka Srbije, održana 9. aprila 2009. godine, bila je posvećena radu Kreditnog biroa. Na koferenciji je bilo reči o zaduženosti pravnih lica i preduzetnika kada su u pitanju bankarski krediti i fizičkih lica po osnovu korišćenja kredita, tekućih računa, kreditnih kartica i lizing ugovora...

Više o konferenciji

O rezultatima iz rada Kreditnog biroa
NESMANJENA KREDITNA AKTIVNOST

Na konferenciji za novinare održanoj 17. marta 2009. godine u Udruženju banaka Srbije razmatrani su podaci o korišćenju kredita i stanju duga fizičkih i pravnih lica i preduzetnika...

Više o konferenciji

RADIONICA IZ MENADŽMENTA DEVIZNOG RIZIKA

Radionica iz menadžmenta deviznog rizika, koja će se održati u specijalnoj kompjuterskoj laboratoriji Prirodno-matematičkog Fakulteta u Novom Sadu od 17. do 18. juna 2009. godine, je zajednički projekat Odeljenja za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Južnoevropskog centra za savremene finansije pri Ekonomskom fakultetu u Beogradu...

Više

III BANKARSKI FORUM ZEMALJA CIS-A I ISTOČNE EVROPE

U periodu od 23. do 25. aprila 2009. godine u kongresnom centru Messezentrum Wien u Beču, Austrija, održaće se III godišnji Bankarski forum zemalja CIS-a i Istočne Evrope. Ove godine Forum će se održati paralelno sa XX jubilarnom Konferencijom zemalja i banaka Bankarske asocijacije za Centralnu i Istočnu Evropu...

Saopštenje za štampu

Program, prijave

SAOPŠTENJE ZA NOVINARE

Saopštenje

Konfrerencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa
BEZ ZNAČAJNIJIH PROMENA U KORIŠĆENJU KREDITA, LIZINGA, TEKUĆIH RAČUNA I KARTICA I DOCNJE U NJIHOVOM SERVISIRANJU

Konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa održana je 12. februara ove godine sa podacima od 31. januara 2009. godine. Dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, izneo je podatke o iznosima kredita koje su koristili pravna lica, preduzetnici i stanovništvo sa 31.12.2008. i 31.1.2009. godine i stanju duga po tim kreditima...

Više o konferenciji

KONFERENCIJA ZA NOVINARE O RADU KREDITNOG BIROA

Konferencija za novinare održana 19. januara 2009. godine posvećena je radu Kreditnog biroa...

Više o konferenciji

Delegacija Udruženja banaka Italije u poseti Udruženju banaka Srbije
DOGOVORENA BUDUĆA SARADNJA U OBLASTIMA OD INTERESA ZA BANKARSKI SEKTOR DVE ZEMLJE

Sastanak predstavnika Udruženja banaka Italije i Udruženja banaka Srbije održan je 12. januara 2009. godine. Domaćin skupa bio je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije sa saradnicima. Italijansku delegaciju predvodio je Đuzepe Zadra, generalni direktor Udruženja banaka Italije...

Više o konferenciji

ČASOPIS BANKARSTVO

Počela je pretplata za 2009. godinu časopisa Bankarstvo...

Narudžbenica za pretplatnike u Srbiji

Narudžbenica za pretplatnike van Srbije

PODACI KREDITNOG BIROA UBS

U prilogu su podaci Kreditnog biroa UBS na dan 30.11.2008. godine...

Podaci

Sa konferencije za novinare u UBS
PRE ČETIRI GODINE KREDITNI BIRO POČEO SA OPERATIVNIM RADOM

Konferencija za novinare povodom rada Kreditnog biroa održana je 18. novembra 2008. godine u Udruženju banaka Srbije. Tom prilikom generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, dr Veroljub Dugalić, podsetio je prisutne novinare da je Kreditni biro izdao prvi zvanični izveštaj u ovom mesecu pre četiri godine...

Više o konferenciji

Na sastanku u Udruženju banaka Srbije razmatrana
TRENUTNA SITUACIJA U BANKARSKOM SEKTORU SRBIJE

U Udruženju banaka Srbije, 16. oktobra 2008. godine, održan je sastanak na inicijativu Ministarstva finansija na temu "Trenutna situacija u bankarskom sektoru Srbije". Učesnici sastanka bili su: dr Slobodan Ilić, državni sekretar Ministarstva finansija u Vladi Republike Srbije, Mira Erić, viceguverner Narodne banke Srbije, dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije i predsednici Izvršnih odbora banaka...

Više o sastanku

IZVEŠTAVANJE NBS O IZLOŽENOSTI BANKE OPERATIVNIM RIZICIMA

U vezi određenih dilema koje su se javile u bankama vezano za izveštavanje Narodne banke Srbije o izloženosti banke operativnim rizicima, a koje se odnose na prilog 3 Odluke o upravljanju rizicima - Službeni glasnik RS, broj 129/2007 i 63/2008 (obrazac OR - izveštaji o događajima nastalim po osnovu operativnih rizika banke), dajemo sledeće objašnjenje...

Objašnjenje

Konferencija za novinare u Udruženju banaka Srbije
SRPSKE BANKE VISOKO LIKVIDNE I SOLVENTNE

Konferencija za novinare o trenutnoj situaciji u bankarskom sektoru Srbije održana je 9. oktobra 2008. godine u Udruženju banaka Srbije. Domaćin konferencije bio je dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar UBS, a u njenom radu učestvovali su i Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, Draginja Ðurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa i Ivica Smolić, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke...

Više o konferenciji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U prilogu je saopštenje za javnost dr Veroljuba Dugalića, generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, o krizi na finansijskim tržištima nekih zemalja, posebno SAD, i uticaju na bankarski sektor Srbije...

Saopštenje

Sa konferencije za novinare
IZ RADA KREDITNOG BIROA

U Udruženju banaka Srbije 16. septembra 2008. godine održana je konferencija za novinare o radu Kreditnog biroa sa podacima od 31. decembra 2007. i 31. avgusta ove godine...

Više o konferenciji

PREPORUKE ZA JEDNOOBRAZNI NAČIN RADA PO RAČUNIMA NEREZIDENATA

Udruženje banaka Srbije je, na sednici Odbora za poslove sa inostranstvom koja je održana 10.10.2007. godine, u dnevni red uvrstilo razmatranje problema u poslovanju sa nerezidentima imajući u vidu odredbe Zakona o deviznom poslovanju kao i "Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja računa nerezidenata". Nakon višemesečnog rada na materijalu, Radna grupa je uspela da sublimira različite pristupe banaka u obavljanju bankarskih transakcija po računima nerezidenata i u predmetnom materijalu ponudi, u formi preporuka, jednoobrazan način rada...

Preporuke

PODACI KREDITNOG BIROA UBS NA DAN 31.07.2008. GODINE

Podaci

KONFERENCIJA ZA NOVINARE POSVEĆENA RADU KREDITNOG BIROA

Na konferenciji za štampu održanoj 10. jula ove godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, upoznao je novinare sa najnovijim podacima sa kojima raspolaže Kreditni biro...

Konferencija

PODACI KREDITNOG BIROA UBS NA DAN 31.05.2008. GODINE

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije postao je punopravan član ACCIS-a (Association of Consumer Credit Information Suppliers), udruženja sa sedištem u Briselu, čije članice mogu biti kreditni biroi, odnosno svi davaoci informacija o korisnicima kredita iz zemalja Evrope...

Podaci

Sa konferencije za novinare u UBS
RASTU JEDINO STAMBENI I POLJOPRIVREDNI KREDITI

Na konferenciji za štampu održanoj 28. maja ove godine dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka, upoznao je novinare sa najnovijim podacima sa kojima raspolaže Kreditni biro, pre svega o zaduženosti i stanju kredita građana, pravnih lica i preduzetnika...

Više o konferenciji

ODGOVORI NA PITANJA BANAKA

U prilogu se nalaze odgovori na pitanja banaka u vezi sa primenom novog kontnog okvira i načina izveštavanja (obrazac USSPO), koji su dobijeni od Narodne banke Srbije na sastanaku u Udruženju banaka Srbije 20.05.2008. godine...

Odgovori

SAVETOVANJE BANKFINING

Na stranici Odbora za upravljanje rizicima UBS možete naći zaključke sa VI godišnjeg savetovanja BankFinIng - Nova regulativa, održanog na Paliću u periodu 14. do 16. maja 2008. godine, kao i prezentaciju g-đe Mire Erić Jović, viceguvernera Narodne banke Srbije, sa istog savetovanja na temu Nacionalna strategija prema Bazelskom sporazumu II...

Odbor

ODGOVORI NA PITANJA VEZANA ZA PRIMENU ODREDBI ZAKONA O SPN

Saglasno zaključku sa savetovanja Compliance funkcija u bankama, održanom na Paliću 26-28. marta 2008. godine, Sektor za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije je dostavio Udruženju banaka Srbije odgovore na pitanja koja se odnose na primenu Zakona o sprečavanju pranja novca...

Odgovori

BANKARSKI SEKTOR SRBIJE U 2007. GODINI

Uzlazni trend pozitivnih rezultata u poslovanju zabeležen poslednjih godina na nivou bankarskog sektora, nastavljen je i u 2007. Ostvarena dobit pre oporezivanja iznosi 23.473 mil. dinara i veća je za 40% od ostvarene dobiti u 2006. godini...

Analiza

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU UBS U 2007. GODINI

Dinamičan uzlazni trend promena u bankarskom sektoru Srbije, opredelio je i prioritete u poslovnoj orijentaciji Udruženja banaka Srbije, kao jedini način da ono ostane dostojan poslovni partner bankama...

Izveštaj o poslovanju

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA UBS ZA 2007. GODINU

Finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje Udruženja banaka Srbije, na dan 31. decembra 2007. godine...

Izveštaj revizora

PROGRAM AKTIVNOSTI UBS ZA 2008. GODINU

Aktivnosti Udruženja banaka Srbije, pored standardnih zadataka bankarske asocijacije duge tradicije, naročito moraju da obuhvate davanje odgovora na nove izazove i promene iz okruženja koje ubrzano menjaju i sam bankarski sektor...

Program aktivnosti

UBS INFO

O proteklim događanjima i aktivnostima Udruženja banaka Srbije možete se informisati u biltenima UBS Info...

UBS info

Po podacima Kreditnog biroa UBS
NAJVIŠE RASLI KREDITI ZA PRAVNA LICA

Konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa održana je u Udruženju banaka Srbije 22. aprila ove godine...

Više o konferenciji

ZAKLJUČCI SA SAVETOVANJA COMPLIANCE FUNKCIJA U BANKAMA

U organizaciji Udruženja banaka Srbije održano je savetovanje Compliance funkcija u bankama na Paliću u periodu od 26. do 28. marta 2008. godine. ...

Zaključci

Sa konferencije za novinare o radu Kreditnog biroa
KORISNICI STAMBENIH KREDITA UREDNIJI OD KORISNIKA OSTALIH KREDITA

Konferencija za novinare o radu Kreditnog biroa, sa podacima na dan 31.12.2007. i 29.02.2008. godine, održana je 19. marta 2008. godine...

Više o konferenciji

IZVEŠTAJ PO ČL. 87 ZAKONA O BANKAMA

Povodom velikog interesovanja banaka za rok u kome su obavezne da predaju izveštaj Narodnoj banci Srbije o adekvatnosti upravljanja rizicima i unutrašnjoj kontroli po čl. 87 Zakona o bankama, obaveštavamo vas da smo u razgovoru sa NBS dobili sledeći odgovor...

Obaveštenje

Održana konferencija za novinare posvećena radu Kreditnog biroa i drugim aktuelnim pitanjima
SMANJUJE SE ZADUŽENOST GRAĐANA U SRBIJI

Ukupna zaduženost građana sa 31. januarom ove godine u poređenju sa podacima od 31. decembra 2007. se smanjuje, izjavio je generalni sekretar UBS, dr Veroljub Dugalić, na konferenciji za novinare održanoj 26. februara 2008. godine...

Više o konferenciji

REZULTATI ANKETE

U prilogu se nalaze rezultati Upitnika 2 sprovedenog u decembru 2007. godine u vezi primene Metodologije za evidentiranje i praćenje operativnog rizika u banci, preporučene od strane Odbora za upravljanje rizicima Udruženja banaka Srbije...

Rezultati ankete

Podaci Kreditnog biroa
BANKARSKA ZADUŽENOST GRAĐANA, PREDUZETNIKA I PRAVNIH LICA

Na konferenciji za novinare održanoj 16. januara 2007. godine prezentirani su podaci o stanju kredita fizičkih lica po vrstama za celu 2007. godinu po mesecima...

Više o konferenciji

IZMENA LIMITA PO ČEKOVIMA TEKUĆIH RAČUNA GRAĐANA

Od 1. januara 2008. godine povećava se limit po čekovima tekućih računa građana i isplata sa štednih uloga po viđenju izdanja drugih banaka bez provere pokrića...

Odluka

Konferencija za novinare
U KREDITNOM BIROU SU PODACI ZA 5 MILIONA GRAĐANA I 500.000 PRAVNIH LICA

Na konferenciji za novinare u Udruženju banaka održanoj 13. decembra 2007. godine Veroljub Dugalić, generalni sekretar, informisao je prisutne o prijemu UBS za pridruženog člana u Evropsku bankarsku federaciju i radu Kreditnog biroa...

Više o konferenciji

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O SEKJURITIZACIJI

U Beogradu je, u organizaciji Udruženja banaka Srbije, 6. decembra 2007. godine održana Međunarodna konferencija o sekjuritizaciji. Predavači su bili stručnjaci Narodne banke Srbije, stranih banaka, međunarodnih advokatskih kancelarija, međunarodni konsultanti i domaći univerzitetski stručnjaci, a na našem sajtu možete naći prezentacije sa Konferencije...

Prezentacije sa Konferencije

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

U Udruženju banaka Srbije 17. oktobra 2007. godine održana je konferencija za novinare na kojoj su dominirale dve osnovne teme: članstvo Udruženja banaka Srbije u Evropskoj bankarskoj federaciji i rad Kreditnog biroa...

Više o konferenciji

BANKARSKI SEKTOR SRBIJE U 2006. GODINI

Materijal daje detaljan prikaz finansijske pozicije i finansijskog rezultata na nivou bankarskog sektora Srbije u 2006. godini...

Analiza

KODEKS PROFESIONALNOG BANKARSKOG PONAŠANJA

Jedan broj banaka već je doneo odluku o usvajanju Kodeksa profesionalnog bankarskog ponašanja. Objavljujemo spisak tih banaka, kao i tekst Kodeksa na srpskom i engleskom jeziku. Spisak će se ažurirati nazivima ostalih banaka prema dinamici kojom budu donosile odluke o prihvatanju Kodeksa...

Više o kodeksu

IZMENJENA REGULATIVA I OPOREZIVANJE POSEBNE REZERVE

U organizaciji Udruženja banaka Srbije održan je, 20. februara 2007. godine, u Komercijalnoj banci sastanak sa ciljem da se formuliše najoptimalnije harmonizovano i profesionalno rešenje na polju načina pokrića obračunate posebne rezerve za procenjene gubitke u kontekstu izmenjene bankarske regulative izvršene krajem 2006. godine i važeće (neizmenjene) regulative iz oblasti oporezivanja finansijskog rezultata (dobiti)...

Više o sastanku

XIV SEDNICA SKUPŠTINE UBS

Bankarski sektor Republike Srbije u 2005. godini

Izveštaj o poslovanju UBS u 2005. godini

Program aktivnosti UBS za 2006. godinu

Register   |  Login