Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
English   Srpski  Kontakt

Lokacija na mapi

Ako želite da vidite gde je to na mapi Beograda, kliknite:
 
Polozaj na mapi Beograda

Kontakt

Naziv:

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE P.U.


Adresa:

Bulevar kralja Aleksandra 86, 11000 Beograd


Telefon:

011 / 30 20 760; 33 70 063


Fax:

011 / 33 70 179; 30 20 787


Web site:

www.ubs-asb.com


e-mail:

ubs@ubs-asb.com

GENERALNI SEKRETAR
Vladimir Vasić
telefon: 011 / 30 20 760; 33 70 063
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: ubs@ubs-asb.com

KREDITNI BIRO
dr Milan Brković, rukovodilac
telefon: 011 / 30 20 765
faks: 011 / 33 70 525
e-mail: kreditni.biro@ubs-asb.com

POSLOVI SA PRAVNIM LICIMA
Slavica Drinić, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 766; 33 70 805
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: slavica.drinic@ubs-asb.com

POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM
dr Srđan Cekić, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 789; 33 70 264
faks: 011 / 30 20 570
e-mail: srdjan.cekic@ubs-asb.com

POSLOVI SA INOSTRANSTVOM
Sanja Tomić, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 764; 33 70 634
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: sanja.tomic@ubs-asb.com

FINANSIJSKA TRŽIŠTA
dr Slađana Sredojević,
specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i obrazovanje
telefon: 011 / 30 20 788
faks: 011 / 30 20 787
e-mail: sladjana.sredojevic@ubs-asb.com

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE
Sanja Jevtović, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 790
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: sanja.jevtovic@ubs-asb.com

PRAVNI POSLOVI
Predrag Ćatić, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 763; 33 70 567
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: predrag.catic@ubs-asb.com

KOMPLAJANS
Sanja Tomić, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 764; 33 70 634
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: sanja.tomic@ubs-asb.com

INFORMATIKA I PLATNI PROMET
Milovan Pešić, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 776; 33 70 226
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: milovan.pesic@ubs-asb.com

DIGITALNO BANKARSTVO
Srđan Zec, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 583
e-mail: srdjan.zec@ubs-asb.com

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Srđan Zec, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 583
e-mail: srdjan.zec@ubs-asb.com

BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA
Darko Šehović, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 525
e-mail: darko.sehovic@ubs-asb.com

MEĐUNARODNA SARADNJA
dr Slađana Sredojević,
specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i obrazovanje
telefon: 011 / 30 20 788
faks: 011 / 30 20 787
e-mail: sladjana.sredojevic@ubs-asb.com

MONETARNO KREDITNA POLITIKA
Slavica Drinić, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 766; 33 70 805
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: slavica.drinic@ubs-asb.com

CENTAR ZA BANKARSKU OBUKU
dr Slađana Sredojević,
specijalni savetnik za međunarodnu saradnju, finansijska tržišta i obrazovanje
telefon: 011 / 30 20 788
faks: 011 / 30 20 787
e-mail: sladjana.sredojevic@ubs-asb.com

RAČUNOVODSTVO
Miladinka Lazarević, rukovodilac računovodstva
telefon: 011 / 30 20 775
faks: 011 / 33 70 179

MARKETING I INFORMISANJE
dr Zlata Lukić, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 771; 33 70 719
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: zlata.lukic@ubs-asb.com

IZDAVAŠTVO
dr Zlata Lukić, urednik
telefon: 011 / 30 20 771; 33 70 719
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: zlata.lukic@ubs-asb.com

PRODAJA KNJIGA
Jelena Rašljanin
telefon: 011 / 30 20 778
faks: 011 / 33 70 179

ČASOPIS "BANKARSTVO"
Jelena Nikitović
telefon: 011 / 30 20 791
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: bankarstvo@ubs-asb.com

POTVRDE O OSNIVAČKOM ULOGU PREDUZEĆA I O VISINI KURSEVA STRANIH VALUTA SA KURSNE LISTE
Zrinka Ruml
telefon: 011 / 30 20 777
faks: 011 / 33 70 179

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
dr Milan Brković, specijalni savetnik
telefon: 011 / 30 20 565
e-mail: zastita.podataka@ubs-asb.com

PROTOKOL
Jelena Nikitović
telefon: 011 / 30 20 791
faks: 011 / 33 70 179
e-mail: jelena.nikitovic@ubs-asb.com

Register   |  Login