Klirinška institucija banaka

Klirinška institucije banaka (KIB)

Odlukom Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije od 06.04.2004. formirana je posebna organizaciona jedinica u okviru Udruženja banaka Srbije koja će se baviti kliringom garantovanih čekova na osnovu Zakona o platnom prometu i Odluke Narodne banke Srbije (“Odluka o obavljanju medjubankarskog obračuna čekova po tekućim računima gradjana”,  O br. 40 od 23.06.2004. godine, objavljena u Sl. G. 72/2004), a s obzirom na tehničko tehnološku i kadrovsku opremljenost i drugim poslovima kliringa u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom. Rad sistema kliringa čekova podeljen je po fazama, sa trajanjem prve faze od početka rada sistema 01.09.2004. godine pa do 08.05.2005. godine. Druga faza rada sistema, koja je započela 09.05.2005. godine imala je svoj vrhunac 03. novembra 2005. godine u Londonu, kada je Udruženje banaka Srbije postalo dobitnik prve nagrade za bankarske tehnologije u Evropi za 2005. godinu, “Best Clearing and Settlement Achievement” – najbolje rešenje za kliring i plaćanja. Možda još veće priznanje te godine stiglo je iz Microsofta, s obzirom da je Udruženje banaka Srbije na neki način postalo deo istorije – naime, Microsoft je prvi put u istoriji napravio prodor na finansijska tržišta svojom BizTalk platformom, koja je predstavljala osnovu rada sistema kliringa čekova. Već sledeće godine neke od najvećih firmi iz regiona (INA, T-mobile Croatia, HVB, PU Crne Gore, Telekom Srbija...) prevode deo svojih poslovanja na BizTalk platformu.

Donošenjem Zakona o platnim uslugama oktobra 2015. godine  godine stekli su se uslovi da Udruženje banaka Srbije (KIB) preraste u Operatora više platnih sistema, pod uslovom da budu ispunjeni svi tehničko - tehnološki i pravni uslovi predvidjeni Zakonom o platnim uslugama.

Udruženje banaka Srbije je apliciralo (na osnovu odluke Upravnog odbora) i dobilo 2016. godine licencu od Narodne banke Srbije za dva sistema:

  • Operator platnog sistema Kliring čekova UBS
  • Operator platnog sistema Kliring direktnih zaduženja UBS

Sistemi su jedini te vrste u zemlji i jedni od ukupno 7 Platnih sistema koji funkcionišu u republici. Ostali platni sistemi su u okviru Narodne banke Srbije.

Vrh strane
Vrh strane