Kliring čekova UBS

Platni sistem Kliring čekova UBS

 • Kliring čekova se radi od 01.09.2004. godine i do sada je obradjeno cc 142.865.587 čekova;
 • Cena transakcije se nije menjala do danas i regulisana je medjubankarskim sporazumom;
 • U poslednjih pet godina (period 20142018. godina) broj čekova koji se realizuju u Platnom sistemu Kliring čekova UBS na mesečnom nivou varirao je izmedju 590.000 i 680.000 čekova;
 • U 2018. godini prosečno je obradjeno 628.000 čekova mesečno, ili na godišnjem nivou preko 7.000.000 čekova;
 • Odnos Banaka i Udruženja banaka Srbije regulisan je Ugovorom u skladu sa Zakonom o platnim uslugama i Operativnim pravilima rada Sistema odobrenih od Narodne banke Srbije u procesu licenciranja;
 • U radu sistema Kliring čekova UBS trenutno učestvuje 24 banke u Srbiji.

Procena je da će se broj čekova u periodu 20192022. godine ustaliti na nivou izmedju 590.000 i 680.000 čekova mesečno;

Izazovi koji mogu ugroziti ovaj trend su:

 • Razvoj tržišta installment i kreditnih kartica;
 • Razvoj instant plaćanja na prodajnim mestima trgovaca;
 • Smanjeno interesovanje Banaka po pitanju broja izdatih čekova gradjanima.

Uzimajući trendove platežne moći gradjana i uslove koje trgovačka mreža omogućuje prilikom kupovine (odloženo plaćanje i do 360 dana) u posmatranom periodu ne treba očekivati neke velike oscilacije u realizaciji broja garantovanih čekova (oko 7.250.000 čekova godišnje).

S obzirom da je tehničko – tehnološka infrastruktura  relativno novijeg datuma i da zadovoljava operativne potrebe svih platnih sistema UBS, ne očekuju se nikakvi hardverski zahtevi u narednom periodu.

Aplikativno rešenje je novijeg datuma (2017. godine) i u potpunosti usaglašeno sa licencom i propisima Narodne banke Srbije.

UBS normativi

Međubankarski sporazum

Učesnici Kliringa čekova UBS

 1. ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD;
 2. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD;
 3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD;
 4. ALTA BANKA A.D. BEOGRAD;
 5. BANCA INTESA A.D. BEOGRAD;
 6. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD;
 7. ERSTE BANK A.D. NOVI SAD;
 8. EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD;
 9. HALKBANK A.D. BEOGRAD;
 10. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD;
 11. OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD;
 12. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD;
 13. RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD;
 14. SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD;
 15. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD;
 16. YETTEL BANKA A.D. BEOGRAD;
 17. UPRAVA ZA TREZOR.
Vrh strane
Vrh strane