Seminar - Customer Relationship Management

Customer Relationship Management je trening namenjen onima koji žele da se dalje razvijaju i napreduju u oblasti kreditnog posla i strukturiranja duga. U osnovi, svima onima koji žele da na napredan način uđu u odnos sa klijentom i postignu visok stepen upravljanja ne samo kreditnom analizom već i samim poslovanjem klijenta u jednom širem smislu. Jer kreditni savetnik je danas neko ko je mnogo više od samog izvršioca ili realizatora kredita – on je i savetnik u finansijskom i poslovnom smislu.
Ovaj trening karakteriše velika interaktivnost i rad na praktičnim primerima iz prakse. Treninzi se baziraju na bogatom iskustvu predavača i jedinstvenom načinu prenošenja znanja.
Veoma je važno da trening kombinuje ljude različite ekspertize (rizik i prodaja npr.) ali i različite organizacione dubine (junior, senior, mng.). Na taj način, trening obezbeđuje ne samo individualni rad i razvoj, već i institucionalni napredak.

Seminar se održava 13.12.2021, prijava traje do 10.12.2021, a više informacija možete naći u programu u nastavku.

Program seminara
Vrh strane
Vrh strane