Godišnji račun 2023

Godišnji račun

Tradicionalno Savetovanje Udruženje banaka Srbije koje je posvećeno finansijskom izveštavanju banaka, primeni IFRS, kao i drugim aktuelnostima od značaja za bankarski sektor (ESG, controlling, porezi, elektronsko fakturisanje i dr.)  organizuje se ove godine 7. i 8. decembra na Zlatiboru u hotelu „Zlatibor“.

U okviru dva dana Savetovanja učesnici će imati priliku da čuju prezentacije o poslovanju banaka u 2023. godini i unapređenju regulatornog okvira, o praćenju prihoda i rashoda od naknada sa aspekta kontrolinga, o interakciji  IFRS 9 i novog IFRS 17 u finansijskim izveštajima banaka, o primeni novih IFRS S1 i IFRS S2 vezanih za obelodanjivanje ESG informacija, kao i o uključivanju ESG faktora u prudencijalni okvir EU od 1. januara 2024. godine, o potencijalno novim finansijskim instrumentima banaka vezanih za MREL regulativu, o aktuelnostima u međunarodnom oporezivanju, o izmeni propisa o elektronskom fakturisanju i dr.

Savetovanje je namenjeno bankarskim stručnjacima nadležnim za finansijsko izveštavanje, poreze, elektronske fakture, upravljanje rizicima, kontroling, internim i eksternim revizorima.

Pratite nas na sajtu i mrežama – uskoro ćemo objaviti i program!

 

Ukoliko vam je potreban smeštaj, možete ga rezervisati i preko naše agencije, uputom na imejl ivan@miross.rs ili jelena.nikitovic@ubs-asb.com.

Program
Prezentacije
Vrh strane
Vrh strane