Tržišni rizik u očima Basel i Solvency II regulative - merenje, stres-testovi i karakteristike efikasnih investicionih portfolija

Vrh strane
Vrh strane