Nedelja komplajans funkcije u bankama 2021.

Savetovanje

Na predstojećem savetovanju Komplajans funkcija u bankama 2021. imaćemo prilike da se vratimo na uvek aktuelno pitanje  -  koja je uloga etike u funkciji usklađenosti? Pozabavićemo se pitanjima koja bi mogla biti uloga komplajansa u sistemu internih kontrola i šta bi moglo činiti okvir samog sistema internih kontrola. Svakako da ćemo imati prilike da prodiskutujemo i o tome koji su svetski trendovi u zaštiti podataka o ličnosti, te koji su ključni elementi upravljanja usklađenošću postupanja sa ličnim podacima,  kao i o tome ko i kako ima pravo uvida u podatke i kako se mogu izdavati kopije podataka o ličnosti.

Sa druge strane, obradićemo i teme: kako koristiti podatke, ljudske resurse i naprednu tehnologiju u službi borbe protiv finansijskog kriminala, kako se praktično sprovodi analiza podataka u AFC kontekstu, te koji je najbolji odnos informacija i softvera za efikasan onbording i KYC, itd. Biće takođe predstavljeni ključni elementi standarda 37001 Sistema menadžmenta protiv mita.

Pridružiće nam se i predstavnici kancelarije Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, Komisije za hartije od vrednosti, Uprava za sprečavanje pranja novca i Agencija za borbu protiv korupcije, a ceo skup su podržale velike svetske institucije SAS, One trust, Bureau van Dijk i Refinitiv.

Program ovogodišnjeg komplajans savetovanja:
Za događaj se možete prijaviti na:
Vrh strane
Vrh strane