Kutak za sponzore

Sponzorski paketi

Tradicionalna savetovanja koja Udruženje banaka Srbije već dugi niz godina organizuje u svim segmentima bankarskog poslovanja prilagodili smo novonastalim okolnostima i epidemiološkoj situaciji.
 
Uspešno organizujemo onlajn radionice, konferencije, panele i slične formate koji okupljaju veliki broj predstavnika bankarskog sektora, finansijskih institucija, državnih agencija, regulatora i kompanija iz srodnih industrija. Ovi događaji predstavljaju odličnu platformu za umrežavanje, razmenu poslovnih ideja i iskustava, kao i povećanje vidljivosti Vaše kompanije na tržištu, što je usled ograničenog funkcionisanja event industrije postalo otežano ostvariti.

U zavisnosti od Vaših mogućnosti i poslovnih ciljeva, na raspolaganju je pet sponzorskih paketa.

Generalni sponzor

(prezentacija na tri događaja, logo na svim događajima, najmanje njih sedam tokom godine)

Ovaj paket uključuje:

 • Prezentacija na tri događaja u toku godine, u trajanju usklađenom sa konceptom događaja na temu koja adekvatno dopunjava program i sadržinski predstavlja kvalitativni doprinos (uz blažu promociju same kompanije sponzora);
 • Po završetku događaja, snimci izlaganja sponzora, uz saglasnost predavača, postavljaju se na zvanični YouTube kanal UBS;
 • Logo sponzora nalazi se na programima/pozivima za sve događaje koji se šalju potencijalnim učesnicima i postavljaju na sajt UBS (uz linkovanje ka sajtu sponzora);
 • Logo sponzora nalazi se na vizualima kojima se događaji najavljuju na društvenim mrežama putem zvaničnih stranica UBS na Fejsbuku, Instagramu i LinkedIn-u, uz tagovanje sponzora (ako sponzor ima aktivan profil na odgovarajućoj društvenoj mreži);
 • Nakon logovanja učesnika na početku svakog onlajn događaja do samog početka izlaganja/diskusije prikazuje se vizual sa zaštitnim znakom savetovanja i sa znakom sponzora (u slučaju da sponzor dostavi promo video ili animirani logo – telop, postoji mogućnost da se i oni prikazuju u pauzama između sesija);
 • Klikabilni baner sponzora na veb stranici časopisa Bankarstvo (na period od godinu dana, prva najvidljivija pozicija u nizu);
 • Obaveza UBS da svojim članicama prosledi poziv na dva događaja godišnje, koje na temu relevantnu bankarskom sektoru organizuje generalni sponzor.

Platinasti sponzor

(za dva događaja/onlajn konferencije u toku godine)

Ovaj paket uključuje:

 • Prezentacija na dva događaja u toku godine, u trajanju usklađenom sa konceptom događaja na temu koja adekvatno dopunjava program i sadržinski predstavlja kvalitativni doprinos (uz blažu promociju same kompanije sponzora);
 • Po završetku događaja, snimci izlaganja sponzora, uz saglasnost predavača, postavljaju se na zvanični YouTube kanal UBS;
 • Logo sponzora nalazi se na programima/pozivima za dva predmetna događaja, koji se šalju potencijalnim učesnicima i postavljaju na sajt UBS (uz linkovanje ka sajtu sponzora);
 • Logo sponzora nalazi se na vizualima kojima se događaji najavljuju na društvenim mrežama putem zvaničnih stranica UBS na Fejsbuku, Instagramu i LinkedIn-u, uz tagovanje sponzora (ako sponzor ima aktivan profil na odgovarajućoj društvenoj mreži);
 • Nakon logovanja učesnika na početku svakog onlajn događaja do samog početka izlaganja/diskusije prikazuje se vizual sa zaštitnim znakom savetovanja i sa znakom sponzora (u slučaju da sponzor dostavi promo video ili animirani logo – telop, postoji mogućnost da se i oni prikazuju u pauzama između sesija);
 • Klikabilni baner sponzora na veb stranici časopisa Bankarstvo (na period od pola godine, prva raspoloživa najvidljivija pozicija u nizu);
 • Obaveza UBS da svojim članicama prosledi poziv na jedan događaj godišnje, koji na temu relevantnu bankarskom sektoru organizuje platinasti sponzor.

Zlatni sponzor

(za jedan događaj po izboru u toku godine)

Ovaj paket uključuje:

 • Prezentacija na događaju po izboru, u trajanju usklađenom sa konceptom događaja na temu koja adekvatno dopunjava program i sadržinski predstavlja kvalitativni doprinos (uz blažu promociju same kompanije sponzora);
 • Po završetku događaja, snimak izlaganja sponzora, uz saglasnost predavača, postavlja se na zvanični YouTube kanal UBS;
 • Logo sponzora nalazi se na programu/pozivu za događaj, koji se šalje potencijalnim učesnicima i postavlja na sajt UBS (uz linkovanje ka sajtu sponzora);
 • Logo sponzora nalazi se na vizualu kojim se događaji najavljuje na društvenim mrežama putem zvaničnih stranica UBS na Fejsbuku, Instagramu i LinkedIn-u, uz tagovanje sponzora (ako sponzor ima aktivan profil na odgovarajućoj društvenoj mreži);
 • Nakon logovanja učesnika na početku onlajn događaja do samog početka izlaganja/diskusije prikazuje se vizual sa zaštitnim znakom savetovanja i sa znakom sponzora (u slučaju da sponzor dostavi promo video ili animirani logo – telop, postoji mogućnost da se i oni prikazuju u pauzama između sesija);
 • Klikabilni baner sponzora na veb stranici časopisa Bankarstvo (na period od tri meseca, prva raspoloživa najvidljivija pozicija u nizu).

Srebrni sponzor

(za jedan događaj po izboru u toku godine)

Ovaj paket uključuje:

 • Prezentacija na događaju po izboru, u trajanju usklađenom sa konceptom događaja na temu koja adekvatno dopunjava program i sadržinski predstavlja kvalitativni doprinos (uz blažu promociju same kompanije sponzora);
 • Logo sponzora nalazi se na programu/pozivu na događaj, koji se šalje potencijalnim učesnicima i postavlja na sajt UBS (uz linkovanje ka sajtu sponzora);
 • Logo sponzora nalazi se na vizualu kojim se događaj najavljuje na društvenim mrežama putem zvaničnih stranica UBS na Fejsbuku, Instagramu i LinkedIn-u, uz tagovanje sponzora (ako sponzor ima aktivan profil na odgovarajućoj društvenoj mreži);
 • Nakon logovanja učesnika na početku onlajn događaja do samog početka izlaganja/diskusije prikazuje se vizual sa zaštitnim znakom savetovanja i sa znakom sponzora (u slučaju da sponzor dostavi promo video ili animirani logo – telop, postoji mogućnost da se i oni prikazuju u pauzama između sesija);
 • Klikabilni baner sponzora na veb stranici časopisa Bankarstvo (na period od dva meseca, prva raspoloživa najvidljivija pozicija u nizu).

Bronzani sponzor

(za jedan događaj po izboru u toku godine)

Ovaj paket uključuje:

 • Logo sponzora nalazi se na programu/pozivu za dva predmetna događaja, koji se šalje potencijalnim učesnicima i postavlja na sajt UBS (uz linkovanje ka sajtu sponzora);
 • Logo sponzora nalazi se na vizualu kojim se događaj najavljuje na društvenim mrežama putem zvaničnih stranica UBS na Fejsbuku, Instagramu i LinkedIn-u, uz tagovanje sponzora (ako sponzor ima aktivan profil na odgovarajućoj društvenoj mreži);
 • Nakon logovanja učesnika na početku onlajn događaja do samog početka izlaganja/diskusije prikazuje se vizual sa zaštitnim znakom savetovanja i sa znakom sponzora (u slučaju da sponzor dostavi promo video ili animirani logo – telop, postoji mogućnost da se i oni prikazuju u pauzama između sesija);
 • Klikabilni baner sponzora na veb stranici časopisa Bankarstvo (na period od mesec dana, prva raspoloživa najvidljivija pozicija u nizu).
Svi paketi odnose se na događaje koji će se tokom 2021. godine zbog aktuelne epidemiološke situacije organizovati putem onlajn platformi.
 
U slučaju da epidemija počne da jenjava i bude postojala mogućnost da se ponovo organizuju on-site događaji, svi paketi podrazumevaju izvestan broj besplatnih kotizacija za predstavnike sponzora, a svi paketi osim bronzanog će obuhvatati i:
 • Mogućnost networkinga sa učesnicima, postavljanje štanda i demonstraciju proizvoda;
 • Mogućnost deljenja promotivnih poklon paketa sponzora;
 • Mogućnost da se ručak/svečana večera/radni doručak i slično najavljuju pod zaštitnim imenom sponzora (poseban dogovor);
 • Logo sponzora na rolapovima/ekranima u sali.

Otvoreni smo za potencijalnu saradnju, svaku vrstu dogovora i prilagođavanja sponzorskih paketa zajedničkim potrebama, a u skladu sa tehničkim mogućnostima i konceptom svakog pojedinačnog događaja.

Kontaktirajte nas!

Vrh strane
Vrh strane