Lični podaci

Podaci o ličnosti su definisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pored podatka koji su ovde definisani, klijenti svako trebaju da obrate posebnu pažnju na sledeće tipove informacija:

 1. Lozinke
 2. PIN
 3. Brojevi platnih kartica
 4. Sigurnosni kodovi na karticama

Bezbedno plaćanje karticom

 • Nikada nemojte dozvoliti trgovcu da nosi karticu van vašeg vidnog polja; zahtevajte da se plaćanje izvrši pred vama; ukoliko trgovac insistira da karticu odnese, razmislite da odustanete od plaćanja karticom
 • Nikada nemojte dozvoliti trgovcu da provlači karticu kroz neki drugi uređaj osim onog koji se koristi za plaćanje (POS); ukoliko do toga dođe, o tome odmah obavestite banku;
 • Uvek morate lično uneti PIN, na način da niko drugi ne može videti, snimiti ili na bilo koji drugi način doći do saznanja o PIN-u (zaklonite telom i rukom tastaturu na kojoj unosite PIN tako da niko ne može da vidi vaš PIN); imate pravo da zahtevate od drugih da se odmaknu na udaljenost koja ih onemogućava da vide vaš PIN dok ga unosite; ukoliko sumnjate ili znate da je neko video, snimio ili na bilo koji drugi način došao do saznanja o vašem PIN-u, o tome odmah obavestite banku;
 • Uvek proverite da li ste nakon izvršenog plaćanja dobili nazad vašu karticu;


Gubitak, krađa ili zloupotreba (neovlašćeno korišćenje) kartice

 • Ukoliko vam je kartica ukradena ili izgubljena ili
 • Ako dobijete SMS poruku za transakciju koju niste izvršili ili
 • Ukoliko proverom računa kartice utvrdite da postoji promena koju niste izvršili ili
 • Ukoliko je neko saznao ili sumnjate da je saznao vaš PIN ili
 • Ukoliko je neko neovlašćeno saznao ili sumnjate da je saznao podatke sa vaše kartice ili
 • Imate bilo kakvu sumnju u pogledu korišćenja kartice ili PINa slučaj odmah prijavite vašoj banci

Imajte na umu da se zloupotrebe dešavaju najčešće u prvih nekoliko sati po gubitku odnosno krađi kartice.


Najčešći načini zloupotrebe kartice

 • Ukradenu ili izgubljenu karticu lopov odmah koristi, pre nego što korisnik obavesti banku i blokira karticu. Ovakve zloupotrebe su najčešće kada su zajedno ukradeni ili izgubljeni i kartica i PIN. Lopov ima dovoljno vremena da izvrši zloupotrebu kada korisnik nema kod sebe broj telefona na koji može blokirati karticu.
 • Lopov povremeno uzima karticu i PIN koji su mu dostupni i koristi ih, a zatim ih neprimećeno vraća, tako da korisnik i ne zna šta se dešava sa njegovom karticom i PIN-om.
 • Lopovi postavljaju lažne internet sajtove na kojima nude robu ili uslugu po vrlo niskim cenama. Unosom podataka o kartici, korisnik dostavlja podatke koje će lopovi zloupotrebiti tako šte će izvršiti kupovinu na pravom sajtu.
 • Lopovi postavljaju uređaje na bankomatima kojima snimaju podatke sa kartice i PIN. Na osnovu toga prave identičnu karticu i koriste je za kupovinu ili podizanje gotovine, a račun pravog korisnika biva zadužen.
 • Lopovi postavljaju uređaje na bankomatima kojima blokiraju uzimanje kartice ili isplaćenog novca. Nakon što korisnik napusti bankomat, misleći da je kartica zadržana ili da novac nije isplaćen, skidaju uređaj i uzimaju karticu ili zaglavljeni novac.
 • Kada korisnik plaća karticom lopovi provlače karticu kroz uređaj kojim snimaju podatke sa kartice i nakon toga prave identičnu karticu kojom će zloupotrebiti račun korisnika. Ako je u pitanju plaćanje uz upotrebu PIN-a, posmatraju korisnika dok unosi PIN i tako dolaze do podatka o PIN-u.
 • Lopovi kontaktiraju telefonom ili mailom korisnika i, predstavljajući se kao službenici banke, VIZE ili MasterCarda, traže podatke o korisniku i kartici, radi navodne provere; na isti način kontaktiraju korisnika i obaveštavaju ga da je dobitnik glavne premije u nepostojećoj nagradnoj igri, a da bi mu novac ili druga nagrada bili uručeni, potrebni su im lični i podaci o kartici. U oba slučaja dobijene podatke zloupotrebljavaju kupujući robu putem interneta ili na drugi sličan način.
Vrh strane
Vrh strane