Evropska i Svetska nedelja novca

Evropska nedelja novca 2020

Od 23. do 27. marta 2020. godine finansijska edukacija biće u centru dešavanja širom Evrope kada nacionalna udruženja banaka u više od 32 zemlje započnu aktivnosti u okviru Evropske nedelje novca kako bi doprla do hiljade mladih ljudi sa ciljem poboljšanja finansijske pismenosti.

Biće to šesti put da bankarski sektor Evrope, na inicijativu Evropske bankarske federacije iz Brisela, organizuje ovaj događaj. Evropska nedelja novca ima za cilj da podigne svest javnosti o benefitima finansijske edukacije u vremenu u kome se niska finansijska pismenost sve više doživljava kao problematična, naročito imajući u vidu nezaustavljivo napredovanje finansijske tehnologije koja ističe digitalnu prirodu novca.

Udruženje banaka Srbije, kome je finansijska edukacija trajno opredeljenje, u saradnji sa bankama peti put organizuje Evropsku nedelju novca u Srbiji, koju će obeležiti prigodnim aktivnostima u formi radionica, okruglih stolova i predavanja za različite ciljne grupe i učenike svih uzrasta. I ove godine centralni događaj biće Evropski kviz novca, još jedna inicijativa koju je Evropska bankarska federacija pokrenula 2018. godine sa ciljem finansijskog opismenjavanja, kada su nacionalna udruženja banaka u mnogim zemljama Evrope pozvala učenike uzrasta od 13 do 15 godina da se pridruže i učestvuju. Udruženje banaka Srbije, kao član Projektne grupe za finansijsku pismenost EBF, aktivno je učestvovalo u kreiranju ovog evropskog projekta, zajedno sa još 30 drugih nacionalnih udruženja banaka. U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ovaj projekat se po treći put realizuje u Srbiji, te će na državnom takmičenju u okviru Evropske nedelje novca, 17. marta 2020. godine, učestvovati veliki broj učenika iz škola širom Srbije. Učenici osmog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole tada će imati priliku da se istaknu znanjem i pobede na takmičenju koje će se uživo odigrati putem onlajn Kahoot! platforme. Dva prvoplasirana učenika biće pozvana na finale Evropskog kviza novca 28. i 29. aprila 2020. godine u Briselu, a Udruženje banaka Srbije će, kao i prošlog puta, pokriti putne troškove za njih i njihove mentore.

Vrh strane
Vrh strane