Drugo BankMark savetovanje ostvarilo zapažen uspeh

Kategorija: Aktivnosti 30. septembar 2019

Drugo BankMark savetovanje pod nazivom BankMark 2019 - Marketing u bankama, održano 27. septembra u organizaciji Udruženja banaka Srbije, okupilo je brojne marketinške stručnjake iz banaka, marketinških agencija, agencija za istraživanje tržišta, vodećih kompanija i institucija.

Savetovanje je otvorila dr Zlata Lukić, specijalna savetnica za marketing i PR Udruženja banaka Srbije, koja je u svom obraćanju posebno istakla činjenicu da su ove godine prisutne i kolege iz regiona, pa je tako BankMark 2019 okupio učesnike i predstavnike iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. „Kada govorimo o BankMark-u, najavljujemo ga kao jedini događaj u oblasti marketinga i komunikacija posvećen bankarima. I on to zaista jeste. Poslednjih godina sve je izraženiji trend bavljenja marketinškim temama na brojnim skupovima različitih formata, ali nijedan od njih nije posvećen užoj ciljnoj grupi marketinških stručnjaka iz banaka. Uvideli smo da postoji potreba, ali i prostor da se omogući platforma za razmenu iskustava među kolegama koji se bave marketingom i komunikacijama u bankama, svakako u meri u kojoj to uslovi konkurencije na bankarskom tržištu dozvoljavaju. Tako je prošle godine nastao BankMark!“

Među predavačima i panelistima i ove godine su se našli eminentni stručnjaci, koji su predstavili svoja iskustva, trendove, kao i rezultate istraživanja u relevantnim oblastima. Radni deo započet je segmentom o regulativi, a akcenat je stavljen na značaj samoregulative u komunikacijama, o čemu su govorili Vanda Kučera, direktorka sektora za korporativna pitanja, I&F McCann Group, Miloš Stojković, advokat za medijsko pravo i Jelena Ivanović, izvršna direktorka Nacionalne asocijacije za etičke standarde u oglašavanju.

U okviru stručnog panela koji je zatim usledio, učesnici su imali prilike da prate, ali i učestvuju u diskusiji na temu izazova koje novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti stavlja pred direktni marketing. Panelisti su se kratko osvrnuli i na situaciju i trendove u regionu kada je u pitanju GDPR regulativa. Drugi panel bio je posvećen uvek aktuelnom odnosu agencija-klijent, a učesnici su pokušali da se približe odgovoru na pitanje da li je klijent uvek u pravu. Ovaj segment zaokružila je Milena Đorić Gudurić, marketing menadžer za Srbiju i Crnu Goru kompanije MasterCard, inspirativnom prezentacijom o tome kako kreirati neprocenjivo korisničko iskustvo.

Do kraja dana učesnici su imali priliku da čuju još tri kvalitetna predavanja. Na temu neuromarketinga u bankarstvu i finansijama govorio je dr Nikolaos Dimitriadis, izvršni direktor kompanije Trizma Neuro, eminentni predavač i istaknuti stručnjak u ovoj relativno mladoj disciplini. Posle fantastičnog uvida u svet neuroistraživanja, vratili smo se tradicionalnim metodama i pregledu aktuelnih podataka na temu percepcije banaka u javnosti, odnosno prisustva banaka u medijima, koje su predstavile Snežana Savić iz agencije Ipsos i Ivana Milošević, iz agencije Kliping d.o.o.

Po završetku savetovanja, koje je proteklo u znaku izuzetno kvalitetnog programa i dinamične diskusije, zaključeno je da BankMark ima veliki potencijal kao platforma za unapređenje struke kroz razmenu relevantnih znanja i iskustava na nivou bankarskog sektora, a Udruženje banaka Srbije pobralo je sve pohvale za besprekornu organizaciju i odličnu inicijativu koja ima ozbiljnih izgleda da preraste u mesto tradicionalnog okupljanja marketinških stručnjaka.

Savetovanje BankMark 2019
Vrh strane
Vrh strane