UBS učestvovao u izradi evropske publikacije na temu finansijske pismenosti

Kategorija: Edukacija 20. novembar 2020

Evropska bankarska federacija (European Banking Federation – EBF), sa sedištem u Briselu, objavila je publikaciju EBF Financial Literacy Playbook for Europe koja je rezultat rada i aktivnosti EBF Projektne grupe za finansijsku edukaciju. Udruženje banaka Srbije je, kao pridruženi član EBF-a i ove Projektne grupe, aktivno učestvovalo u izradi publikacije koja je dostupna na sledećem linku ili u PDF formatu na kraju teksta.

Najvažniji projekti EFB Projektne grupe za finansijsku edukaciju u čijem je stvaranju i realizaciji Udruženje angažovano su:

  1. Evropska nedelja novca (European Money Week) - od 2016. godine obeležavaju je sva nacionalna udruženja Evrope, uključujući i UBS. Za ovu inicijativu, EBF i nacionalna udruženja dobili su kolektivnu nagradu 2016 European Public Affairs Award for Best Trade Association Campaign.
  2. Evropski kviz novca (European Money Quiz) - onlajn edukativni format učenja, sa kvizom i takmičenjem na nacionalnom i evropskom nivou, koji se sprovodi širom Evrope od 2018. godine. Za ovu inicijativu, dobijena je 2019 European Association Award for the Best Association Partnership or Collaboration for the organization of the 2019 European Money Quiz. 
  3. Nacionalni programi finansijske edukacije koje sprovode nacionalna udruženja banaka, i drugi partneri.

Cilj publikacije i prezentacije ovih projekata je dalja promocija značaja finansijske edukacije u cilju sticanja finansijske otpornosti i stabilnosti,  kao i privlačenje pažnje donosilaca odluka i zakonodavaca na međunarodnom i nacionalnim nivoima ka naporima za jačanje poverenja u bankarski sistem, zaštitu korisnika finansijskih usluga i očuvanje finansijske stabilnosti.

Vrh strane
Vrh strane