99 godina Udruženja banaka

Kategorija: Vesti 4. decembar 2020

Kraj godine za nas je uvek vreme kada proslavljamo godišnjicu Udruženja banaka, osnovanog 4. decembra 1921. godine, kada se osvrnemo na dosadašnje rezultate i planove za budućnost.

Kako je ove godine ceo svet pogođen pandemijom, zbog nemogućnosti da se tradicionalno okupimo i proslavimo svoj 99. rođendan, odlučili smo da ga obeležimo onlajn. Tim povodom, pozivamo vas da video obraćanje Vladimira Vasića, generalnog sekretara UBS, pogledate ovde.

Sredstva koja su bila planirana za proslavu Udruženje banaka usmeriće u ime bankarskog sektora onima kojima je u ovom trenutku to najpotrebnije, kroz još jednu donaciju zdravstvenom sistemu Republike Srbije.

U ovoj godini bankarski sektor Srbije bio je podrška merama Vlade republike Srbije, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije. U uslovima globalne pandemije pokazao je da je stabilan, likvidan i da je kao takav uvek tu za državu, privredu i građane Srbije. Godinu za nama obeležila su dva moratorijuma na obaveze prema bankama i garantna šema kao podrška preduzećima. Njihova ukupna vrednost je preko 5 milijardi evra. U uslovima pandemije i vanrednog stanja, banke su omogućile redovno obavljanje platnog prometa, isplatu penzija u posebnim uslovima, redovno kreditiranje stanovništva i privrede. Uspele su to zahvaljujući svojim čvrstim sistemima, kao i nesebičnom davanju zaposlenih koji su izlagali sebe i svoje zdravlje riziku.

S obzirom na situaciju u kojoj se našao ceo svet, ovu godinu obeležila je i ubrzana digitalizacija i rast svih oblika bezgotovinskog plaćanja, onlajn i mobilnog bankarstva, implementacije inovativnih digitalnih usluga. Sve ove aktivnosti pratilo je Udruženje banaka sa svojim članicama predstavljajući tako sponu između bankarskog sistema i javnosti, odnosno medija, građana, državnih organa, regulatornih tela.

U sledećoj godini izazov za sve nas biće da održimo ekonomsku stabilnost, da radimo na oporavku privrede, očuvanju i rastu standarda i finansijske sigurnosti građana. Ono na čemu će Udruženje nastaviti da radi jeste finansijska pismenost. Više znanja o bankarskim uslugama doprineće da podignemo zadovoljstvo klijenata, jer to je cilj kome težimo i bez kojeg sav naš rad nema nikakvog smisla.

Naredna godina za nas je godina velikog jubileja i verujemo da ćemo 100 godina postojanja i rada Udruženja banaka proslaviti u boljim okolnostima zajedno sa vama.

Dan UBS - 99 godina Udruženja banaka
Vrh strane
Vrh strane