Uspešno održan Bankinfo 2020 u onlajn formatu

Kategorija: Aktivnosti 18. decembar 2020

Udruženje banaka Srbije i ove godine je, uprkos svim izazovima, uspešno organizovalo tradicionalno savetovanje BankInfo 2020, koje je ovoga puta, zbog aktuelne epidemiološke situacije, održano 10. i 11. decembra u onlajn formatu.

Uvek aktuelne teme vezane za digitalno bankarstvo, informatiku, poslovanje banaka sa stanovništvom, bezbednost i platni promet, obrađene su kroz više predavanja i panel diskusija. Primereno aktuelnom trenutku i novoj realnosti u poslovanju banaka, BankInfo 2020 pružio je odgovore na nove zahteve i izazove koji su postavljeni pred bankarski sektor.

Digitalizacija kroz vizuru države i banaka, eMenica, eRačuni i eArhiva, veštačka inteligencija u službi retail bankarstva, samo su neke od tema o kojima su govorili renomirani predavači i predstavnici državnih institucija, Narodne banke Srbije, predstavnici vendora kao i eksperti iz bankarskog sektora.

Njihove prezentacije možete preuzeti u nastavku, a pojedina izlaganja i panele sa oba dana konferencije možete pogledati na našem YouTube kanalu.

Prezentacije
Vrh strane
Vrh strane