Osiguranje kod NKOSK – velika korist za građane

Kategorija: Saopštenje 16. februar 2021

Udruženje banaka Srbije skreće pažnju na novu kampanju koja je iz određenih interesnih grupa pokrenuta protiv banaka, odnosno protiv Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, a povod je osiguranje stambenih kredita kod NKOSK. S obzirom na to da ova kampanja može da izazove ozbiljne posledice, Udruženje banaka Srbije želi da javnost upozna sa nekoliko činjenica:

Osiguranje stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita predstavlja zakonit postupak, uveden Zakonom o NKOSK iz 2004. godine i potvrđen odlukama Narodne banke Srbije.

Osiguranje stambenih kredita uvela je država Srbija s razumljivom namerom da olakša dobijanje kredita građanima Srbije. Krediti osigurani kod NKOSK za klijenta su daleko jeftiniji nego krediti bez ovog osiguranja.

Kolika je korist za građane od osiguranja stambenih kredita kod NKOSK vidi se iz sledećeg reprezentativnog primera:

  • kredit u vrednosti 50.000 EUR
  • na 300 mesečnih rata

Razlika u rati između osiguranog i neosiguranog kredita je 20 EUR mesečno. U ukupnoj sumi klijent koji uzme kredit osiguran kod NKOSK platiće 6.020 EUR manje nego da kredit nije osiguran. Za osiguranje kredita imaće trošak od 875 EUR.

Uprkos jasnoj činjenici da je osiguranje kod NKOSK donelo veliku korist samim klijentima, interesna grupa koja ima značajnu materijalnu korist od pokretanja sudskih postupaka protiv banaka, javno poziva na masovno podizanje tužbi. Udruženje banaka Srbije dužno je da upozori da takvo ponašanje može da ima ozbiljne posledice na ekonomiju, ali i na život mnogih u Srbiji.

Osiguranje stambenih kredita dovelo je do snižavanja cene kredita i time do mogućnosti za veliki broj građana Srbije da reše svoje stambeno pitanje. Ista mera pospešila je tržište nekretnina kao i aktivaciju građevinske industrije. Kampanjom koja se vodi protiv NKOSK i banaka ta situacija se može promeniti.

Retroaktivnim menjanjem odavno ugovorenih i realizovanih poslovnih odnosa šalje se veoma loša poruka stranim i domaćim investitorima. Sigurnost u poslovanju je najvažnija za dosadašnja i buduća ulaganja, a navedena kampanja i tužbe ne idu tome u prilog.

Masovne tužbe na poziv određenih grupa već su zagušile pravosudni sistem Srbije. Novi talas tužbi neće pogoditi samo banke već i celokupni sudski sistem i sve građane i preduzeća koji imaju potrebu da pred sudom reše određeni problem.

Banke će nastaviti da ovaj stav brane ne samo u javnosti, već i pred pravosudnim organima, sa uverenjem da će odluke nadležnih organa biti donete u skladu sa zakonima Republike Srbije i odlukama odgovarajućih monetarnih vlasti.

Vrh strane
Vrh strane