Završena još jedna uspešna Nedelja komplajans funkcije u bankama

Kategorija: Aktivnosti 31. maj 2021

Uspešno je završeno 16. godišnje komplajans savetovanje u organizaciji Udruženja banaka Srbije  - Nedelja komplajans funkcije u bankama 2021.  Na onlajn platformi Zoom, u pet dana, preko 20 eksperata je održalo 12 predavanja i jedan panel. 

Na agendi savetovanja mesto je našla uvek aktuelna tema uloga etike u funkciji usklađenosti, kao i uloga komplajansa u sistemu internih kontrola. Renomirani predavači imali su šta reći učesnicima i o tome koji su svetski trendovi u zaštiti podataka o ličnosti, te koji su ključni elementi upravljanja usklađenošću postupanja sa ličnim podacima, a panelisti su u oštroj diskusiji i borbi mišljenja izneli argumente o tome ko i kako ima pravo uvida u podatke o ličnosti koje obrađuju banke, te kako se mogu izdavati kopije podataka o ličnosti.

Kako koristiti podatke, ljudske resurse i naprednu tehnologiju u službi borbe protiv finansijskog kriminala, kako se praktično sprovodi analiza podataka u borbi protiv finansijskog kriminala, te koji je najbolji odnos informacija i softvera za efikasan onboarding klijenata i KYC su svakako teme kojima se posvetila značajna pažnja tokom savetovanja. Ključni elementi standarda 37001 Sistema menadžmenta protiv mita i bitne informacije o podacima imovini i prihodima javnih funkcionera, te koje su obaveze banaka i koje su mogućnosti za saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije, kao i kako izgleda kontrolna uloga Komisije za hartije od vrednosti su teme koje su takođe bile na pažnji naših učesnika.

Savetovanje je i ove godine privuklo veliko interesovanje što potvrđuje i broj prijavljenih učesnika, 272 prijavljenih polaznika, i to ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ali I Nemačke i Italije, a posebno ako imamo u vidu da saveotavanje nije praćeno samo iz bankarskog sektora, već je medju polaznicima bilo i zaposleni iz  državnih institucija (Tužilaštvo za organizovani kriminal, Narodna banka Srbije, Ministarstvo finansija, Više javno tužilaštvo…), raznih udruženja kao što su Udruženje revizora, Udruženje osiguravača, ACFE, itd, ali i iz potpuno drugih privrednih grana. Među istaknutim učesnicima možemo izdvojiti i Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, Komisiju za hartije od vrednosti, Upravu za sprečavanje pranja novca i Agenciju za borbu protiv korupcije, a ceo skup su podržale velike svetske kompanije SAS, One trust, Bureau van Dijk i Refinitiv.

Vrh strane
Vrh strane