Pravno shvatanje VKS unosi pravnu nesigurnost

Kategorija: Saopštenje 3. april 2019

Udruženje banaka Srbije visoko ceni poziciju koju Vrhovni kasacioni sud zauzima u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Uz razumevanje za onaj deo građana koji se nalaze u teškoćama i već izraženu spremnost da se dođe do rešenja problema zaduženih u švajcarskim francima, Udruženje banaka Srbije ističe da izneto Pravno shvatanje o punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverziji Vrhovnog kasacionog suda unosi pravnu nesigurnost.

Udruženje banaka Srbije smatra da zakoni moraju imati jasno značenje kako bi se predvidele pravne posledice koje mogu nastupiti za one koji postupaju ili ne postupaju po propisima. Ako toga nema, nema ni pravne sigurnosti. Stoga Udruženje banaka Srbije očekuje da se jasno precizira na kojim se zakonskim propisima zasnivaju svi izneti stavovi u Pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog suda u cilju očuvanja pravne sigurnosti. Naše članice su u Srbiji investirale preko 5,7 milijardi evra u kapital, zapošljavaju 23 hiljade ljudi i kreditiraju privredu i građane sa oko 20 milijardi evra, te kao značajan činilac finansijskog sistema smatraju da se ovom pitanju mora posvetiti posebna pažnja.

Vrh strane
Vrh strane