Uspešno završen vebinar o upoznavanju sa zaštitnim elementima i načinom utvrđivanja autentičnosti ličnih dokumenata Republike Srbije

Kategorija: Vesti 8. jul 2021

Uspešno je završen još jedan vebinar o upoznavanju sa zaštitnim elementima i načinom utvrđivanja autentičnosti ličnih dokumenata Republike Srbije koji Udruženje banka Srbije organizuje u saradnji sa Narodnom bankom Srbije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije – Nacionalnim centrom za kriminalističku forenziku. Preko 100 polaznika iz banaka, lizing kompanija i osiguravajućih kuća imalo je priliku da prati ovaj vebinar, čime su ispunili preduslove za sticanje licence za obavljanje poslova uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentima korišćenjem sredstava elektronske komunikacije, saglasno odredbama koje propisuje Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa ključnim informacijama                                

  • Šta su zaštićena dokumenta?
  • Informacije o komparativnoj metodi za ispitivanje dokumenata  
  • Zaštićena dokumenta Republike Srbije
  • Osnovni elementi zaštite na ličnoj karti Republike Srbije
  • Osnovni elementi zaštite na putnoj ispravi Republike Srbije
  • Podaci na ličnim dokumentima i rokovi važenja ličnih dokumenata, kao i
  • Informacije o falsifikatima ličnih dokumenata RS
Vrh strane
Vrh strane