Kreditni izveštaji jun i jul 2021.

Kategorija: Vesti 20. avgust 2021

Pred Vama su Kreditni izveštaj sa podacima zaključno sa 30. junom i 31. julom 2021. godine. Osim uobičajenih podataka o zaduženosti fizičkih i pravnih lica prema bankama i drugim pružaocima usluga Kreditni izveštaj sadrži i grafičke prikaze, koji pomažu razumevanje podataka o kreditnoj zaduženosti.

Arhiva Kreditnih izveštaja dostupna je na sledećem linku:

Kreditni izveštaji jun i jul 2021.
Vrh strane
Vrh strane