Sastanak sa predstavnicima Udruženja banaka Rusije

Kategorija: Međunarodna saradnja 8. septembar 2021

Dana 6.9.2021. je održan onlajn sastanak između predstavnika Udruženja banaka Srbije i predstavnika Udruženja banaka Rusije o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje, u svim oblastima od interesa za dalji razvoj bankarskih sektora i članica oba udruženja.

Pored aktuelnih tema, kao sto su važnost regulative za banke, primena kriterijuma ESG kod svih investicija, zaštita podataka, bezbednost poslovanja, razmotrene su i mogućnosti u polju razmene iskustava, kao i zajedničke pripreme edukativnih sadržaja, inicijativa i budućih strateški važnih tema, od značaja za bankarski sektor na međunarodnom nivou.

Sa strane Udruženja banaka Srbije, sastanku su prisustvovali generalni sekretar UBS, Vladimir Vasić, kao i dr Slađana Sredojević, Specijalista za međunarodnu saradnju i edukaciju i rukovodilac Centra za bankarsku obuku.

Vrh strane
Vrh strane